SURA 83 – Al-Mutaffifin

OSZUŚCI

Wyszukaj w tej Surze:

Wyszukaj w całym Koranie:

 

W imię Boga Miłosiernego, Miłującego.

83.1. Biada oszustom!

83.2. Oni żądają uczciwej miary, kiedy otrzymują (coś) od ludzi.

83.3. Ale sami, kiedy mają (coś) dać według miary lub wagi, oszukują.

83.4. Czy oni nie wiedzą, że zostaną wskrzeszeni

83.5. w wielki Dzień (Zmartwychwstania)?

83.6. W Dzień, w którym ludzkość stanie przed Panem światów.

83.7. (Myślą, że) nie! Uczynki niegodziwców są w Sidżdżin[1]Chociaż słowo Sidżdżin oznacza jeden z najniższych poziomów piekła, komentatorzy przyjmują, że w tym wersie chodzi o księgę zawierającą zapis uczynków ludzi niegodziwych, która nosi nazwę Sidżdżin ze względu na miejsce, do którego owi niegodziwi ludzie trafią. I przeciwnie, wymieniona w następnych wersach księga Ilijin – księga z zapisem uczynków ludzi prawych – bierze swą nazwę od jednego z miejsc w Raju..

83.8. Co pozwoli tobie zrozumieć, czym jest Sidżdżin?

83.9. To jest księga z dokładnymi zapisami.

83.10. Biada w tym Dniu tym, którzy zaprzeczają,

83.11. mówiąc, że Dzień Sądu to kłamstwo.

83.12. Tylko człowiek grzeszny i niegodziwy uważa go za kłamstwo.

83.13. Kiedy recytuje mu się Nasze znaki, mówi: „To mity z dawnych czasów”.

83.14. Ależ nie! Ich serca przeżera rdza z powodu ich uczynków[2]Imam Bakir (a.s.) powiedział o tym wersie: „Kiedy człowiek popełnia grzech, na jego sercu pojawia się czarna plamka. Jeśli okaże skruchę, plamka ta zniknie. Jeśli jednak dalej popełnia grzechy, plamka ta będzie się powiększać. Kiedy czerń pokryje całe serce, jego właściciel nie powróci już do czynienia dobra” (Al-Kafi)..

83.15. Doprawdy nie! W tym Dniu oni zostaną odsunięci od swego Pana.

83.16. Wtedy zostaną wrzuceni do Piekła.

83.17. Usłyszą: „To uznaliście za kłamstwo”.

83.18. Zapis o czynach sprawiedliwych znajduje się w Ilijin.

83.19. Co pozwoli tobie zrozumieć, czym jest Ilijin?

83.20. To jest księga z dokładnymi zapisami.

83.21. Świadczyć o tym, co w niej zapisane, będą ci, co są najbliżej Boga[3]Aniołowie..

83.22. Zaprawdę, sprawiedliwi będą szczęśliwi.

83.23. Spoczną na łożach i będą się przyglądać.

83.24. Na ich twarzach ujrzysz blask szczęścia.

83.25. Otrzymają napój z najlepszego, zapieczętowanego wina,

83.26. którego pieczęcią jest piżmo – niech dążą do tego wszyscy prześcigający się w swych staraniach (o pobyt w Raju) –

83.27. wina z domieszką wody Tasnim,

83.28. czerpanej ze źródła, z którego pić będą ci, którzy zajmą miejsce najbliżej Boga.

83.29. Zaprawdę, ci, którzy czynili niesprawiedliwość, śmiali się z wierzących,

83.30. a gdy przechodzili obok nich, mrugali (kpiąco) do siebie.

83.31. Kiedy wracali do swoich rodzin, dalej żartowali sobie (z wierzących).

83.32. Kiedy ich spotykali, mówili: „To są ci, którzy zbłądzili”.

83.33. A przecież oni (niewierni) nie byli wyznaczeni na ich (wierzących) stróżów.

83.34. Ale w tym Dniu to wierzący będą śmiać się z niewiernych,

83.35. leżąc na swoich łożach i przyglądając się.

83.36. Czy niewierni zostali w pełni wynagrodzeni za swoje czyny?

Przypisy

Przypisy
1Chociaż słowo Sidżdżin oznacza jeden z najniższych poziomów piekła, komentatorzy przyjmują, że w tym wersie chodzi o księgę zawierającą zapis uczynków ludzi niegodziwych, która nosi nazwę Sidżdżin ze względu na miejsce, do którego owi niegodziwi ludzie trafią. I przeciwnie, wymieniona w następnych wersach księga Ilijin – księga z zapisem uczynków ludzi prawych – bierze swą nazwę od jednego z miejsc w Raju.
2Imam Bakir (a.s.) powiedział o tym wersie: „Kiedy człowiek popełnia grzech, na jego sercu pojawia się czarna plamka. Jeśli okaże skruchę, plamka ta zniknie. Jeśli jednak dalej popełnia grzechy, plamka ta będzie się powiększać. Kiedy czerń pokryje całe serce, jego właściciel nie powróci już do czynienia dobra” (Al-Kafi).
3Aniołowie.

Leave a Reply