SURA 82 – Al-Intifar

ROZDZIELENIE

Wyszukaj w tej Surze:

Wyszukaj w całym Koranie:

 

W imię Boga Miłosiernego, Miłującego.

82.1. Kiedy niebo zostanie rozdzielone,

82.2. kiedy gwiazdy zostaną  rozproszone,

82.3. kiedy morza zostaną połączone,

82.4. kiedy otworzą się groby,

82.5. wtedy każda dusza dowie się, co sobie przygotowała, a co pozostawiła po sobie.

82.6. O człowieku! Co cię zmyliło w sprawie twojego Hojnego Pana,

82.7. który cię stworzył, ukształtował i uczynił proporcjonalnym

82.8. w takiej formie, jakiej zechciał?

82.9. A jednak, za kłamstwo uznajecie Dzień Sądu.

82.10. Zaprawdę, są nad wami strażnicy (obserwujący),

82.11. szlachetni, zapisujący (wszystko).

82.12. Oni widzą wszystko, co robicie.

82.13. Zaprawdę, sprawiedliwi będą szczęśliwi.

82.14. Zaprawdę, niesprawiedliwi znajdą się w Piekle,

82.15. do którego wejdą w Dniu Sądu.

82.16. Nie uciekną przed tym.

82.17. Co pozwoli tobie zrozumieć, czym jest Dzień Sądu?

82.18. Raz jeszcze: co pozwoli tobie zrozumieć, czym jest Dzień Sądu?

82.19. To Dzień, w którym żadna dusza nie może nic zrobić dla innej. Decyzje w tym Dniu będą należeć do Boga.

Leave a Reply