SURA 84 – Al-Inszikak

ROZERWANIE

Wyszukaj w tej Surze:

Wyszukaj w całym Koranie:

 

W imię Boga Miłosiernego, Miłującego.

84.1. Kiedy niebo się rozerwie

84.2.  i posłucha polecenia swego Pana, czyniąc to, co powinno,

84.3. i kiedy ziemia zostanie rozciągnięta,

84.4. i wyrzuci swoje wnętrze, i będzie opustoszała,

84.5. i posłucha polecenia swego Pana, czyniąc to, co powinna,

84.6. wówczas człowieku, zmierzając do swego Pana, spotkasz się z nim.

84.7. Tego, który dostanie swoją księgę do prawej ręki,

84.8. będzie łatwo rozliczyć

84.9. i z radością wróci do swojej rodziny.

84.10. Ten, który odbierze swoją księgę (lewą ręką) za plecami[1]Nawias wstawiony przeze mnie podkreśla fakt, iż werset ten nie stoi w sprzeczności z wersetem 69:25.,

84.11. będzie błagać o śmierć,

84.12. gdy palony będzie w ogniu (piekielnym).

84.13. (Przedtem) żył beztrosko wśród swego ludu,

84.14. sądząc, że nigdy nie powróci (do Boga).

84.15. Przeciwnie. Jego Pan go obserwował.

84.16. Przysięgam na zmierzch

84.17. i na noc, i na to, co ona okrywa,

84.18. i na księżyc w pełni,

84.19. że będziecie przechodzić z jednego stanu do drugiego[2]Według części komentatorów: Z niebytu do życia, z życia do śmierci, ze śmierci do wskrzeszenia. Według innych chodzi o różne etapy ludzkiego życia lub też o różne stany ludzkiej egzystencji: zdrowie i choroba, szczęście i smutek, itd..

84.20. Dlaczego więc oni nie wierzą?

84.21. Dlaczego, gdy jest im recytowany Koran, nie oddają pokłonów?

84.22. Nawet więcej. Ci, co nie wierzą, mówią, że to kłamstwo.

84.23. Ale Bóg wie, co oni ukrywają (w swych sercach).

84.24. Zapowiedz im więc bolesną karę.

84.25. Z wyjątkiem tych, którzy uwierzyli, czynili dobro, bo oni otrzymają niekończącą się nagrodę.

Przypisy

Przypisy
1Nawias wstawiony przeze mnie podkreśla fakt, iż werset ten nie stoi w sprzeczności z wersetem 69:25.
2Według części komentatorów: Z niebytu do życia, z życia do śmierci, ze śmierci do wskrzeszenia. Według innych chodzi o różne etapy ludzkiego życia lub też o różne stany ludzkiej egzystencji: zdrowie i choroba, szczęście i smutek, itd.

Leave a Reply