SURA 55 – Ar-Rahman

MIŁOSIERNY

Wyszukaj w tej Surze:

Wyszukaj w całym Koranie:

 

W imię Boga Miłosiernego, Miłującego.

55.1. Miłosierny,

55.2. nauczył Koranu.

55.3. On stworzył człowieka

55.4. i nauczył go mówić.

55.5. Słońce i księżyc płyną w określonym czasie.

55.6. Trawy[1]Lub: gwiazdy. i drzewa się kłaniają.

55.7. On stworzył niebiosa i ustanowił wagę[2]W szerszym znaczeniu możemy to rozumieć jako równowagę w świecie czy też prawo, którego należy przestrzegać.,

55.8. abyście nie przekraczali granic tego, co ustanowione.

55.9. Nie oszukujcie, ważąc, nie powodujcie strat (innym i sobie).

55.10. On ustanowił ziemię dla swoich stworzeń.

55.11. Są na niej wszelkie rodzaje owoców i palmy ze zwisającymi gronami.

55.12. I ziarna w kłosach, i przyprawy.

55.13. Które zatem z dobrodziejstw, które dał wam Pan, uważacie za kłamstwo?

55.14. Stworzył (Bóg) człowieka z gliny suchej (i twardej) jak glina garncarza.

55.15. I stworzył dżiny z czystego ognia.

55.16. Które zatem z dobrodziejstw, które dał wam Pan, uważacie za kłamstwo?

55.17. On jest Panem dwóch wschodów i dwóch zachodów[3]Chodzi zapewne o to, że gdy na jednej półkuli świata słońce wschodzi, to dla drugiej zachodzi i odwrotnie. Użycie zatem formuły o dwóch wschodach i zachodach wskazuje na to, że Bóg jest Panem całego świata. Sam ten werset jest jednym z tych, które wskazują na cudowność Koranu, wszak wówczas sądzono, że ziemia jest płaska, więc nie mogłoby zachodzić takie zjawisko jak jednoczesny wschód i zachód słońca dla przeciwnych stron świata..

55.18. Które zatem z dobrodziejstw, które dał wam Pan, uważacie za kłamstwo?

55.19. On uwolnił dwie wielkie wody[4]W sensie dwóch ogromnych zasobów wody na ziemi; wody słodkiej i słonej., aby mogły się spotkać.

55.20. I postawił pomiędzy nimi barierę, której nie przekraczają.

55.21. Które zatem z dobrodziejstw, które dał wam Pan, uważacie za kłamstwo?

55.22. Z obu tych wód pochodzą perły i korale.

55.23. Które zatem z dobrodziejstw, które dał wam Pan, uważacie za kłamstwo?

55.24. Do niego należą płynące statki wyniesione nad morzami niczym góry.

55.25. Które zatem z dobrodziejstw, które dał wam Pan, uważacie za kłamstwo?

55.26. Wszystko, co jest na ziemi, przeminie,

55.27. tylko obecność twego Pana jest nieprzemijająca, pełna majestatu i chwały.

55.28. Które zatem z dobrodziejstw, które dał wam Pan, uważacie za kłamstwo?

55.29. Do Niego kierują swoje błagania wszyscy mieszkańcy nieba i ziemi, a On codziennie objawia Swą moc.

55.30. Które zatem z dobrodziejstw, które dał wam Pan, uważacie za kłamstwo?

55.31. My niebawem znajdziemy czas tylko dla was, dla Naszych dwóch najzacniejszych stworzeń (ludzi i dżinnów).

55.32. Które zatem z dobrodziejstw, które dał wam Pan, uważacie za kłamstwo?

55.33. Społeczności dżinów i ludzi! Jeśli potraficie przeniknąć przez granice nieba i ziemi, to idźcie i przenikajcie. Ale nie zrobicie tego, jeśli Bóg nie da wam takiej władzy.

55.34. Które zatem z dobrodziejstw, które dał wam Pan, uważacie za kłamstwo?

55.35. Czysty ogień i roztopiona miedź zostanie wysłana przeciwko wam (ludzie i dżinny) i nie będziecie mogli sobie wzajemnie pomóc.

55.36. Które zatem z dobrodziejstw, które dał wam Pan, uważacie za kłamstwo?

55.37. Rozerwie się niebo i stanie się czerwone jak gorejący czerwienią olej[5]Lub: „czerwone jak czerwona (wyprawiana) skóra”..

55.38. Które zatem z dobrodziejstw, które dał wam Pan, uważacie za kłamstwo?

55.39. Tego dnia żaden człowiek ani żaden dżin nie zostanie zapytany o swoje grzechy.

55.40. Które zatem z dobrodziejstw, które dał wam Pan, uważacie za kłamstwo?

55.41. Grzesznicy zostaną rozpoznani po charakterystycznych cechach. Zostaną pochwyceni za włosy i nogi.

55.42. Które zatem z dobrodziejstw, które dał wam Pan, uważacie za kłamstwo?

55.43. To jest Piekło, w które nie wierzyli grzesznicy.

55.44. Będą krążyć między ogniem piekielnym a wrzącą wodą.

55.45. Które zatem z dobrodziejstw, które dał wam Pan, uważacie za kłamstwo?

55.46. Na tego, który obawia się stanąć przed swoim Panem, czekają dwa Ogrody –

55.47. które zatem z dobrodziejstw, które dał wam Pan, uważacie za kłamstwo? –

55.48. pełne (różnych) drzew o rozłożystych gałęziach.

55.49. Które zatem z dobrodziejstw, które dał wam Pan, uważacie za kłamstwo?

55.50. W nich płyną dwa źródła.

55.51. Które zatem z dobrodziejstw, które dał wam Pan, uważacie za kłamstwo?

55.52. W nich są wszelkiego rodzaju owoce, dobrane w parach.

55.53. Które zatem z dobrodziejstw, które dał wam Pan, uważacie za kłamstwo?

55.54. Ci, którzy tam zamieszkają, będą odpoczywać, podparci, na (wspaniałych) łożach, okrytych brokatem. Wszystkie owoce z obu Ogrodów będą im dostępne.

55.55. Które zatem z dobrodziejstw, które dał wam Pan, uważacie za kłamstwo?

55.56. Będą tam niewiasty spuszczające skromnie wzrok, których nie dotknął żaden mężczyzna lub dżinn –

55.57. które zatem z dobrodziejstw, które dał wam Pan, uważacie za kłamstwo? –

55.58. czyste jak rubiny i korale.

55.59.  Które zatem z dobrodziejstw, które dał wam Pan, uważacie za kłamstwo?

55.60. Czy nagrodą za dobro może być coś innego niż (jeszcze większe) dobro?

55.61. Które zatem z dobrodziejstw, które dał wam Pan, uważacie za kłamstwo?

55.62. Poza tymi Ogrodami będą jeszcze dwa inne –

55.63. które zatem z dobrodziejstw, które dał wam Pan, uważacie za kłamstwo? –

55.64. w gęstej zieleni.

55.65. Które zatem z dobrodziejstw, które dał wam Pan, uważacie za kłamstwo?

55.66. W obu będą obficie tryskające źródła.

55.67. Które zatem z dobrodziejstw, które dał wam Pan, uważacie za kłamstwo?

55.68. W nich są wszelkie owoce i palmy daktylowe, i granaty.

55.69. Które zatem z dobrodziejstw, które dał wam Pan, uważacie za kłamstwo?

55.70. I w nich będą służące, dobre i piękne.

55.71. Które zatem z dobrodziejstw, które dał wam Pan, uważacie za kłamstwo?

55.72. Czyste hurysy mieszkające w namiotach

55.73. – które  zatem z dobrodziejstw, które dał wam Pan, uważacie za kłamstwo? –

55.74. których wcześniej nie dotknął żaden człowiek i dżinn.

55.75. Które zatem z dobrodziejstw, które dał wam Pan, uważacie za kłamstwo?

55.76. Będą odpoczywać, podparci, na zielonych poduszkach i na ozdobnych dywanach.

55.77.  Które zatem z dobrodziejstw, które dał wam Pan, uważacie za kłamstwo?

55.78. Niech będzie błogosławione imię twego Pana, pełnego majestatu i blasku.

Przypisy

Przypisy
1Lub: gwiazdy.
2W szerszym znaczeniu możemy to rozumieć jako równowagę w świecie czy też prawo, którego należy przestrzegać.
3Chodzi zapewne o to, że gdy na jednej półkuli świata słońce wschodzi, to dla drugiej zachodzi i odwrotnie. Użycie zatem formuły o dwóch wschodach i zachodach wskazuje na to, że Bóg jest Panem całego świata. Sam ten werset jest jednym z tych, które wskazują na cudowność Koranu, wszak wówczas sądzono, że ziemia jest płaska, więc nie mogłoby zachodzić takie zjawisko jak jednoczesny wschód i zachód słońca dla przeciwnych stron świata.
4W sensie dwóch ogromnych zasobów wody na ziemi; wody słodkiej i słonej.
5Lub: „czerwone jak czerwona (wyprawiana) skóra”.

Leave a Reply