SURA 56 – Al-Wakija

NIEUNIKNIONE

Wyszukaj w tej Surze:

Wyszukaj w całym Koranie:

 

W imię Boga Miłosiernego, Miłującego.

56.1. Kiedy nadejdzie to, co nieuniknione[1]Dzień Zmartwychwstania.,

56.2. już nikt temu nie zaprzeczy.

56.3. Wydarzenie, które jednych poniży, a drugich wywyższy,

56.4. kiedy ziemia zadrży od wstrząsu,

56.5. a góry roztrzaskane zaczną się kruszyć

56.6. i całkowicie zmienią się w pył.

56.7. Staniecie w trzech grupach.

56.8. Jedni z prawej strony. Co stanie się z tymi, którzy będą po prawej stronie[2]Będą szczęśliwi.?

56.9. Drudzy z lewej strony. Co stanie się z tymi, którzy będą po lewej stronie[3]Będą nieszczęśliwi. Niektóre z tłumaczeń, zamiast pytania, dają od razu odpowiedź, tak jak w tym i poprzednim przypisie.?

56.10. I najgorliwsi (w wierze). Oni będą pierwszymi.

56.11. Będą blisko Boga

56.12. w Ogrodach szczęśliwości.

56.13. Wielu z nich pochodzi z pierwszych pokoleń.

56.14. Niewielu jest z pokoleń późniejszych[4]W wersetach 13-14 mamy podział pokoleń. Pierwsze pokolenia, z których wielu znajdzie się w Raju w obecności Boga, to ludzie z pokoleń, które miały posłańców i proroków do Muhammada (s) włącznie. Późniejsze pokolenia, to te po Proroku Muhammadzie (s)..

56.15. Odpoczywać będą na łożach wyszywanych złotem,

56.16. podparci, zwróceni do siebie twarzami.

56.17. Wśród nich krążyć będą nieśmiertelni młodzieńcy

56.18. z pucharami i dzbanami wypełnionymi napojem z tryskających źródeł,

56.19. po którym nie rozboli ich głowa, ani nie będą oszołomieni.

56.20. Będą podawać im owoce, jakich tylko sobie zażyczą,

56.21. i mięso ptaków, jakiego zapragną.

56.22. Będą także hurysy z pięknymi oczami

56.23. podobne do ukrytych pereł.

56.24. To nagroda za to, co uczynili (w życiu doczesnym).

56.25. Nie usłyszą tam bezmyślnej mowy ani kuszenia do grzechu,

56.26. tylko słowa „Pokój, pokój (wam)”.

56.27. A ci po prawej? Co stanie się z tymi, którzy będą po prawej stronie?

56.28. Będą wśród drzew sidr bez cierni

56.29. i wśród pachnących drzew z kiściami owoców,

56.30. i w szerokim cieniu,

56.31. i płynącej wody,

56.32. i obfitości owoców –

56.33. w nieskończonej ilości i niezakazanych.

56.34. Będą leżeć na uniesionych łożach.

56.35. Stworzyliśmy je doskonałymi

56.36. i uczyniliśmy nieskazitelnymi[5]Chodzi o te wierzące kobiety świata, które wejdą do raju na podstawie swojej wiary i dobrych uczynków. Bóg uczyni je młodymi, bez względu na to, w jakim wieku umarły i uczyni je pięknymi, niezależnie od tego, czy były piękne na świecie; i uczyni je dziewicami, niezależnie od tego, czy umarły dziewicami, czy po porodzie. Gdyby ich mężowie również weszli z nimi do Raju, będą z nimi połączeni.

56.37. i kochającymi; w równym wieku.

56.38. To dla stojących po prawej stronie.

56.39. I wśród tej grupy wielu pochodzi z pierwszych pokoleń,

56.40. ale jest i wielu z pokoleń późniejszych.

56.41. A ci po lewej? Co stanie się z tymi, którzy będą po lewej stronie?

56.42. Będą wśród palącego wiatru i wrzącej wody.

56.43. W cieniu gęstego dymu,

56.44. który nie orzeźwia i nie daje wytchnienia.

56.45. Wcześniej pławili się w luksusie

56.46. ​​i trwali w wielkim grzechu.

56.47. Mówili wtedy: „Czy naprawdę, gdy umrzemy, a nasze kości obrócą się w proch i pył, zostaniemy wskrzeszeni do nowego życia?

56.48. I nasi dawni przodkowie też?”.

56.49. Powiedz: „Tak, ci dawni i ci niedawni.

56.50. Wszyscy zostaną zebrani w wyznaczonym Dniu.

56.51. Wy, którzy zbłądziliście i zaprzeczaliście prawdzie,

56.52. będziecie się posilać z drzewa Az-Zakkum.

56.53. Wypełnicie nim swoje brzuchy.

56.54. Będziecie pić wrzątek,

56.55. jak spragnione wody wielbłądy”.

56.56. Taka będzie dla nich uczta w Dniu Sądu.

56.57. Stworzyliśmy was, dlaczego więc nie chcecie uwierzyć.

56.58. Czy widzieliście nasienie, jakie wydzielacie?

56.59. To wy je stworzyliście, czy to My je stworzyliśmy?

56.60. Postanowiliśmy, że będziecie umierać i nikt nie może Nam przeszkodzić

56.61. zastępować was nowymi pokoleniami podobnymi do was lub stworzyć was na nowo w postaci zupełnie wam nieznanej.

56.62. Wiecie przecież o pierwszym stwarzaniu, dlaczego się nad tym nie zastanowicie?

56.63. Czy kiedykolwiek zastanowiliście się nad swoimi uprawami?

56.64. Czy to wy powodujecie ich wzrost, czy My to czynimy?

56.65. Gdybyśmy tylko zechcieli, moglibyśmy zamienić je w pył, a wówczas podnieślibyście lament:

56.66. „Zostaliśmy ukarani wielka stratą.

56.67. Pozbawiono nas wszystkiego!”.

56.68. Czy zastanowiliście się nad wodą, którą pijecie?

56.69. Czy to wy zsyłacie ją z chmur, czy to My czynimy?

56.70. Gdybyśmy tylko chcieli, to uczynilibyśmy ją gorzką. Dlaczego nie jesteście wdzięczni?

56.71. Czy zastanowiliście się nad ogniem, który rozpalacie?

56.72. Czy to wy stworzyliście potrzebne do tego drzewo, czy to My jesteśmy jego Stwórcą?

56.73. Uczyniliśmy go (ogień) napomnieniem[6]Mowa tu o tym, że ogień przypomina ludziom o ogniu piekielnym. i dobrodziejstwem dla podróżujących przez pustynię.

56.74. Chwal więc imię twego Wielkiego Pana.

56.75. Przysięgam na położenie znikających gwiazd[7]Według niektórych współczesnych  komentatorów ten fragment może dotyczyć, stosunkowo niedawno odkrytych, czarnych dziur.,

56.76. a gdybyście tylko wiedzieli, jak ważna to przysięga.

56.77. To jest Szlachetny Koran,

56.78. zawarty w chronionej Księdze[8]Matce Ksiąg (Wiecznej Tablicy)..

56.79. Nikt, kto nie jest oczyszczonym, nie może[9]Lub „nie powinien”. Zapis ten dotyczy Matki Ksiąg, którą mogą dotykać jedynie najbardziej szlachetne z aniołów. A także tego, że aby czytać (a nawet dotknąć) egzemplarz Koranu, powinno się dokonać ablucji, jak przed modlitwą. go dotykać.

56.80. On jest objawieniem zsyłanym przez Pana światów.

56.81. Czy i tę opowieść lekceważycie?

56.82. I z odrzucania go (Koranu) uczyniliście swój sposób na życie?

56.83. Kiedy dusza (umierającego) podchodzi do gardła

56.84. i patrzycie na to.

56.85. My jesteśmy bliżej niego niż wy, chociaż tego nie widzicie.

56.86. Jeżeli więc nie wierzycie, że będziecie sądzeni,

56.87. a to, co mówicie jest prawdą, to dlaczego nie sprawicie, że ona do niego powróci?

56.88. Jeżeli on był jednym z tych, którzy byli blisko Mnie,

56.89. to czeka na niego wygoda, dostatek i Ogród szczęśliwości.

56.90. Jeżeli był jednym z tych, co mają stanąć po prawej stronie,

56.91. to usłyszy od swoich towarzyszy stojących po prawicy: „Pokój tobie”.

56.92. Jeżeli jednak był tym, którzy odrzucili prawdę i zbłądzili,

56.93. to zostanie ugoszczony wrzątkiem

56.94. i będzie palony w ogniu.

56.95. Zaprawdę, wszystko to z pewnością się wydarzy.

56.96. Chwal więc imię twego Pana, (Boga) Wspaniałego.

Przypisy

Przypisy
1Dzień Zmartwychwstania.
2Będą szczęśliwi.
3Będą nieszczęśliwi. Niektóre z tłumaczeń, zamiast pytania, dają od razu odpowiedź, tak jak w tym i poprzednim przypisie.
4W wersetach 13-14 mamy podział pokoleń. Pierwsze pokolenia, z których wielu znajdzie się w Raju w obecności Boga, to ludzie z pokoleń, które miały posłańców i proroków do Muhammada (s) włącznie. Późniejsze pokolenia, to te po Proroku Muhammadzie (s).
5Chodzi o te wierzące kobiety świata, które wejdą do raju na podstawie swojej wiary i dobrych uczynków. Bóg uczyni je młodymi, bez względu na to, w jakim wieku umarły i uczyni je pięknymi, niezależnie od tego, czy były piękne na świecie; i uczyni je dziewicami, niezależnie od tego, czy umarły dziewicami, czy po porodzie. Gdyby ich mężowie również weszli z nimi do Raju, będą z nimi połączeni.
6Mowa tu o tym, że ogień przypomina ludziom o ogniu piekielnym.
7Według niektórych współczesnych  komentatorów ten fragment może dotyczyć, stosunkowo niedawno odkrytych, czarnych dziur.
8Matce Ksiąg (Wiecznej Tablicy).
9Lub „nie powinien”. Zapis ten dotyczy Matki Ksiąg, którą mogą dotykać jedynie najbardziej szlachetne z aniołów. A także tego, że aby czytać (a nawet dotknąć) egzemplarz Koranu, powinno się dokonać ablucji, jak przed modlitwą.

Leave a Reply