SURA 97 – Al-Kadr

NOC PRZEZNACZENIA

Wyszukaj w tej Surze:

Wyszukaj w całym Koranie:

 

W imię Boga Miłosiernego, Miłującego.

97.1. Zesłaliśmy Koran w Noc Przeznaczenia[1]Noc Przeznaczenia to 27 noc ramadanu, podczas której, po raz pierwszy, został zesłany Prorokowi Muhammadowi (s) Koran..

97.2. Co pozwoli tobie zrozumieć, czym jest Noc Przeznaczenia?

97.3. Noc Przeznaczenia jest lepsza niż tysiąc miesięcy.

97.4. W nią, za pozwoleniem swego Pana, zstępują aniołowie wraz z Duchem i z wszelkim nakazem.

97.5. Tej nocy panuje pokój, aż do świtu.

Przypisy

Przypisy
1Noc Przeznaczenia to 27 noc ramadanu, podczas której, po raz pierwszy, został zesłany Prorokowi Muhammadowi (s) Koran.

Leave a Reply