SURA 92 – Al-Lajl

NOC

Wyszukaj w tej Surze:

Wyszukaj w całym Koranie:

 

W imię Boga Miłosiernego, Miłującego.

92.1. Na noc, która okrywa (świat) ciemnością.

92.2. Na dzień, który daje światło.

92.3. Na Stworzyciela mężczyzny i kobiety.

92.4. Wasze wysiłki są różne.

92.5. Temu, który się dzieli i boi się Boga,

92.6. i uważa, że dobro jest słuszne,

92.7. ułatwimy drogę do szczęścia.

92.8. A temu, który skąpi pomimo swego bogactwa,

92.9. a dobro uznaje za zbyteczne,

92.10. ułatwimy drogę do nieszczęścia.

92.11. Na nic jego bogactwo, kiedy sam się doprowadza do zguby.

92.12. Naszym obowiązkiem jest wskazywanie drogi prostej.

92.13. Zaprawdę, do Nas należy (władza nad) życiem przyszłym i obecnym.

92.14. Dlatego ostrzegam was przed płonącym ogniem (w Piekle).

92.15. Płonąć w nim będą tylko najbardziej najpodlejsi,

92.16. którzy zaprzeczali (objawieniu) i odwracali się (od prawdy).

92.17. Oddalony od niego będzie bogobojny,

92.18. który rozdawał ze swego majątku, aby się oczyścić (z grzechu).

92.19. Dobro, które czynił, nie było dla nagrody,

92.20. ale tylko po to, aby szukać upodobania u swego Pana Najwyższego.

92.21. On na pewno będzie zadowolony[1]Zdanie przybiera dwa znaczenia. Bóg będzie zadowolony z niego i on będzie zadowolony z Boga..

Przypisy

Przypisy
1Zdanie przybiera dwa znaczenia. Bóg będzie zadowolony z niego i on będzie zadowolony z Boga.

Leave a Reply