SURA 90 – Al-Balad

MIASTO

Wyszukaj w tej Surze:

Wyszukaj w całym Koranie:

 

W imię Boga Miłosiernego, Miłującego.

90.1. Przyrzekam na to miasto[1]Mekka.,

90.2. a mieszkasz w nim,

90.3. i na rodzica[2]Adama lub Abrahama. oraz na dzieci, które spłodził,

90.4. że stworzyliśmy człowieka do życia w znoju i trudnościach.

90.5. Czy myślał, że nikt nie ma nad nim władzy?

90.6. Człowiek mówi (dumnie): „Roztrwoniłem ogromne bogactwo”.

90.7. Czy on myśli, że nikt go nie widział?

90.8. Czy nie obdarzyliśmy go dwojgiem oczu,

90.9. językiem i ustami[3]Prorok (s) powiedział: „Bóg powiedział ludziom: >>Jeśli wasze języki namawiają was do popełniania grzechów, to dałem wam też usta by te języki kontrolować, a jeśli wasze oczy kierują was ku temu, co niedozwolone, to dałem wam również powieki, zamknijcie je! <<” (Nur al-Thakalajn).?

90.10. Czy nie doprowadziliśmy go do dwóch wzniesień (dróg dobra i zła)?

90.11. Ale on nawet nie spróbował wspiąć się na te strome[4]Trudniejsza, stroma, prowadząca na wyżyny, to droga dobra, wymagająca wyrzeczeń. Łatwiejsza, jakby prowadząca w dół, to droga lekkiego i beztroskiego życia..

90.12. Co pozwoli tobie zrozumieć, czym jest strome wzniesienie?

90.13. To wyzwolenie niewolnika,

90.14. to nakarmienie w dniach głodu

90.15. sieroty z wami spokrewnionej

90.16. lub biedaka znajdującego się w potrzebie

90.17. i bycie wśród tych, którzy wierzą, okazują sobie wzajemnie cierpliwość i namawiają się do miłosierdzia.

90.18. To są ludzie prawej dłoni.

90.19. Ci, którzy nie uwierzyli w Nasze znaki, są ludźmi lewej dłoni,

90.20. których ogień okryje niczym sklepienie.

Przypisy

Przypisy
1Mekka.
2Adama lub Abrahama.
3Prorok (s) powiedział: „Bóg powiedział ludziom: >>Jeśli wasze języki namawiają was do popełniania grzechów, to dałem wam też usta by te języki kontrolować, a jeśli wasze oczy kierują was ku temu, co niedozwolone, to dałem wam również powieki, zamknijcie je! <<” (Nur al-Thakalajn).
4Trudniejsza, stroma, prowadząca na wyżyny, to droga dobra, wymagająca wyrzeczeń. Łatwiejsza, jakby prowadząca w dół, to droga lekkiego i beztroskiego życia.

Leave a Reply