SURA 89 – Al-Fadżr

PORANNA ZORZA

Wyszukaj w tej Surze:

Wyszukaj w całym Koranie:

 

W imię Boga Miłosiernego, Miłującego.

89.1. Na poranną zorzę.

89.2. Na dziesięć nocy[1]Według różnych komentatorów może chodzić tu o pierwszych dziesięć nocy miesiąca Dhul Hidżdża, ostatnie dziesięć nocy miesiąca Ramadan lub pierwsze dziesięć nocy miesiąca Muharram..

89.3. Na parzyste i nieparzyste[2]Jest bardzo dużo (kilkadziesiąt) rozbieżnych komentarzy, czym są parzyste i nieparzyste, np. liczba dni w miesiącach, liczby, wszystkie stworzenia (w parach – parzyste) i Bóg (Jeden – liczba nieparzysta) itd. Nie odniósł się do tego również sam prorok Muhammad (s)..

89.4. Na noc, która przemija.

89.5. Czy takie przysięgi nie wystarczą tym, którzy myślą?

89.6. Czy nie widziałeś, co uczynił twój Pan z ludem Ad

89.7. i ludem Iram i jego kolumnami[3]Lud spokrewniony z ludem Ad lub sam lud Ad, który zamieszkiwał miasto Iram (Aram). Nazwa Iramici lub Aramici pochodzi od Arama wnuka Noego, syna Seta. Kolumny (słupy) oznaczają zapewne rodzaj bogatej, unikalnej budowli miasta lub według innych interpretacji przywódców tego ludu. Werset 8 wskazuje jednak na unikatowy rodzaj budowli..

89.8. Podobnych rzeczy nie widziano w żadnej krainie.

89.9. I (co uczynił) z ludem Thamud, który wykuwał skały[4]Na swoje siedziby. w dolinach.

89.10. I z Faraonem, władcą pali[5]Por. przyp. do wer. 38:12..

89.11. Oni wszyscy przekroczyli granice tego, co było dozwolone na ziemi

89.12. i szerzyli wiele niegodziwości w swoich krainach.

89.13. Wtedy twój Pan zrzucił na nich bicz kary.

89.14. Zaprawdę, twój Pan jest zawsze czujny.

89.15. Człowiek, który został poddany przez Boga próbie, poprzez wywyższenie go i obdarzanie dobrami, mówi: „Mój Pan mnie wywyższył”.

89.16. Kiedy człowiek zostaje poddany próbie poprzez umniejszenie jego dóbr, wtedy mówi: „Mój Pan mnie upokorzył”.

89.17. Tak nie jest. To wy nie traktujecie sieroty z honorem

89.18. i nie zachęcacie się wzajemnie do karmienia ubogich.

89.19. I pochłaniacie chciwie dziedzictwo[6]Niesprawiedliwie uzurpując sobie spadki innych osób np. kobiet i dzieci.,

89.20. i miłujecie bogactwo, kochając je żarliwie.

89.21. Uważajcie! Kiedy ziemia zamieni się w pył,

89.22. kiedy twój Pan nadejdzie z aniołami ustawionymi w rzędach

89.23. i kiedy Piekło zostanie przybliżone tego Dnia, wtedy człowiek zrozumie, ale jaki pożytek będzie z tego zrozumienia?

89.24. Powie: „Och, gdybym wcześniej uczynił coś dobrego dla mego (przyszłego) życia”.

89.25. I w tym Dniu Bóg ukarze, tak jak nikt inny nie może ukarać,

89.26. i nałoży kajdany, jakich nikt inny by nie nałożył.

89.27. O, duszo, któraś znalazła spokój,

89.28. wróć szczęśliwa do twego zadowolonego Pana.

89.29. Wejdź między Moje (wierne) sługi.

89.30. Wejdź do Mojego Raju.

Przypisy

Przypisy
1Według różnych komentatorów może chodzić tu o pierwszych dziesięć nocy miesiąca Dhul Hidżdża, ostatnie dziesięć nocy miesiąca Ramadan lub pierwsze dziesięć nocy miesiąca Muharram.
2Jest bardzo dużo (kilkadziesiąt) rozbieżnych komentarzy, czym są parzyste i nieparzyste, np. liczba dni w miesiącach, liczby, wszystkie stworzenia (w parach – parzyste) i Bóg (Jeden – liczba nieparzysta) itd. Nie odniósł się do tego również sam prorok Muhammad (s).
3Lud spokrewniony z ludem Ad lub sam lud Ad, który zamieszkiwał miasto Iram (Aram). Nazwa Iramici lub Aramici pochodzi od Arama wnuka Noego, syna Seta. Kolumny (słupy) oznaczają zapewne rodzaj bogatej, unikalnej budowli miasta lub według innych interpretacji przywódców tego ludu. Werset 8 wskazuje jednak na unikatowy rodzaj budowli.
4Na swoje siedziby.
5Por. przyp. do wer. 38:12.
6Niesprawiedliwie uzurpując sobie spadki innych osób np. kobiet i dzieci.

Leave a Reply