SURA 85 – Al-Burudż

KONSTELACJE

Wyszukaj w tej Surze:

Wyszukaj w całym Koranie:

 

W imię Boga Miłosiernego, Miłującego. 

85.1. Na niebo i jego (gwiezdne) konstelacje.

85.2. Na obiecany Dzień (Zmartwychwstania).

85.3. Na świadka i na to, o czym będzie świadczył.

85.4. Ludzie rowu zostali zabici[1]Chodzi o tyranów, którzy zabijali wierzących (wcześniej chrześcijan, a później muzułmanów), wrzucając ich do dołów i paląc ich żywcem. Mieszkańcy rowu, to także ci, którzy podpalali i ci, którzy biernie się temu przyglądali..

85.5. Podsycali rozpalony ogień,

85.6. a później siadali wokół niego

85.7. i przyglądali się, co uczyniono wierzącym.

85.8. Nienawidzili ich tylko dlatego, że ci wierzyli w Boga, Wszechmogącego, Godnego Chwały,

85.9. do którego należy władza nad niebem i ziemią. Bóg jest świadom wszystkiego.

85.10. Ci, którzy prześladują wierzących mężczyzn i wierzące kobiety i nie okazują skruchy, są przeznaczeni do cierpienia w Piekle, cierpienia w płonącym ogniu.

85.11. Zaprawdę, dla tych, którzy uwierzyli i czynili dobro, będą Ogrody, pod którymi płynąć będą strumienie. To ich wielki sukces.

85.12. Zaprawdę, kara twego Pana jest surowa.

85.13. On jest tym, który stworzył po raz pierwszy i On jest tym, który stworzy ponownie,

85.14. i On jest najbardziej Przebaczający, najbardziej Miłujący.

85.15. On jest Panem chwalebnego Tronu.

85.16. On czyni, co zechce.

85.17. Czy słyszałeś opowieść o armiach,

85.18. o Faraonie, o ludzie Thamud?

85.19. Niewierni twierdzą, że to kłamstwo,

85.20. chociaż Bóg ich otacza.

85.21. Ale nie! To jest wspaniały Koran

85.22. (zapisany) na strzeżonej tablicy.

Przypisy

Przypisy
1Chodzi o tyranów, którzy zabijali wierzących (wcześniej chrześcijan, a później muzułmanów), wrzucając ich do dołów i paląc ich żywcem. Mieszkańcy rowu, to także ci, którzy podpalali i ci, którzy biernie się temu przyglądali.

Leave a Reply