SURA 80 – Abasa

ZMARSZCZYŁ BRWI

Wyszukaj w tej Surze:

Wyszukaj w całym Koranie:

 

W imię Boga Miłosiernego, Miłującego.

80.1. On zmarszczył brwi i odwrócił się,

80.2. kiedy podszedł do niego niewidomy[1]Było to podczas rozmowy Proroka Muhammada (s) z grupą niewiernych Kurajszytów. Rozmowę tę przerwał niewidomy Ibn Umm Maktum. Ponieważ Koran nie wskazuje jasno na to, kto jest osobą, która zmarszczyła brwi w reakcji na wtrącenie się Ibn Umm Maktuma, komentatorzy nie są zgodni, co do tego czy był to Prorok, czy jeden z jego kurajszyckich rozmówców. W szyickiej tradycji interpretacyjnej większość komentatorów skłania się ku tej drugiej opcji..

80.3. A skąd wiesz, może chciał się oczyścić?

80.4. Może trzeba usłyszeć napomnienie, które przyniosłoby mu korzyść?

80.5. Temu, któremu wydaje się, że niczego nie potrzebuje,

80.6. poświęciłeś uwagę,

80.7. chociaż nie ponosisz odpowiedzialności, jeśli on się nie oczyści.

80.8. A tego, który przyszedł do ciebie, pełen zapału

80.9. i boi się Boga,

80.10. ignorujesz.

80.11. Rzeczywiście, to jest przypomnienie –

80.12. kto zechce, będzie tego przestrzegał [2]Jest tu wskazanie na trudny wybór, przed którym może stanąć Prorok (s). Czy umacniać w wierze tego, który już wierzy, czy starać się nawrócić takiego, który nie wierzy. W żadnym przypadku nie jest wiadomym Prorokowi (s), jak postąpi jeden czy drugi, ale za ich postawy, nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Jest tylko napominającym.

80.13. spisane na szlachetnych zwojach,

80.14. wzniosłych i oczyszczonych

80.15. przez posłańców[3](Podróżujących). Tu: aniołów. Jednak w innych komentarzach (tłumaczeniach) także przez: „spisujących”, „pisarzy”,  a nawet: „uczonych w piśmie”.,

80.16. szlachetnych i sprawiedliwych.

80.17. Niech będzie przeklęty człowiek. On jest niewdzięczny.

80.18. (Niech tylko pomyśli) z czego (Bóg) go stworzył?

80.19. On stworzył go z kropli nasienia, a następnie ukształtował

80.20. i ułatwił mu drogę (przez życie).

80.21. Potem Bóg sprowadza na niego śmierć i każe pogrzebać.

80.22. Następnie wskrzesi go do życia, kiedy tylko zechce.

80.23. Ale nie! Człowiek nie wypełnia rozkazów Boga.

80.24. Niech więc człowiek spojrzy na swoje jedzenie!

80.25. Zesłaliśmy mu obfitość wody.

80.26. Rozdzieliliśmy ziemię pęknięciami,

80.27 i dzięki Nam wyrasta z niej zboże,

80.28. owce winogron i warzywa,

80.29. drzewa oliwne i palmy (daktylowe),

80.30. gęste ogrody,

80.31. owoce i trawy.

80.32. Dobra przeznaczone dla was i waszych trzód.

80.33. A kiedy nadejdzie ogłuszający odgłos[4]Zwiastujący Zmartwychwstanie (głos trąb, krzyk anioła itp.).,

80.34. nastanie Dzień, kiedy człowiek uciekać będzie od swego brata

80.35. i od swojej matki, i ojca swego,

80.36. od swej żony i synów.

80.37. W tym Dniu człowiek będzie myślał tylko o sobie.

80.38. I będą w tym Dniu twarze promieniujące szczęściem,

80.39. wesołe i radosne.

80.40. Ale będą też twarze pokryte pyłem,

80.41. ciemnością okryte.

80.42. To będą niewierni i niegodziwi.

Przypisy

Przypisy
1Było to podczas rozmowy Proroka Muhammada (s) z grupą niewiernych Kurajszytów. Rozmowę tę przerwał niewidomy Ibn Umm Maktum. Ponieważ Koran nie wskazuje jasno na to, kto jest osobą, która zmarszczyła brwi w reakcji na wtrącenie się Ibn Umm Maktuma, komentatorzy nie są zgodni, co do tego czy był to Prorok, czy jeden z jego kurajszyckich rozmówców. W szyickiej tradycji interpretacyjnej większość komentatorów skłania się ku tej drugiej opcji.
2Jest tu wskazanie na trudny wybór, przed którym może stanąć Prorok (s). Czy umacniać w wierze tego, który już wierzy, czy starać się nawrócić takiego, który nie wierzy. W żadnym przypadku nie jest wiadomym Prorokowi (s), jak postąpi jeden czy drugi, ale za ich postawy, nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Jest tylko napominającym.
3(Podróżujących). Tu: aniołów. Jednak w innych komentarzach (tłumaczeniach) także przez: „spisujących”, „pisarzy”,  a nawet: „uczonych w piśmie”.
4Zwiastujący Zmartwychwstanie (głos trąb, krzyk anioła itp.).

Leave a Reply