SURA 8 – Al-Anfal

ZDOBYCZE

Wyszukaj w tej Surze:

Wyszukaj w całym Koranie:

 

W imię Boga Miłosiernego, Miłującego.

8.1. Kiedy zapytają cię o zdobycze (wojenne), odpowiedz: „Zdobycze należą do Boga i Jego Wysłannika. Dlatego bójcie się Boga i rozstrzygnijcie spory między sobą. Jeśli jesteście wierzący, to bądźcie posłuszni Bogu i Jego Wysłannikowi”.

8.2. Jedynie ci są prawdziwie wierzący, których serca drżą, gdy wspomina się Boga, a ich wiara się pogłębia, gdy recytowane jest Jego słowo, oni tylko w Bogu pokładają nadzieję

8.3. i (również wierzący są ) ci, którzy się modlą i rozdają z tego, co im ofiarowaliśmy.

8.4. Tacy są prawdziwie wierzący. Oni zajmą wysoką pozycję u swojego Pana, otrzymają przebaczenie i wszelkie dobra.

8.5. Twój Pan wyprowadził cię z twojego domu, aby obronić prawdę, chociaż wielu z wierzących się temu sprzeciwiało.

8.6. Spierali się z tobą co do prawdy, już po tym jak została ona dowiedziona, jakby zostali wysyłani na śmierć, która stanęła im przed oczami.

8.7. I chociaż Bóg obiecał wam, że jedna z dwóch grup [1]Karawana do Mekki lub uzbrojony oddział mekkańczyków podążający za nią. Nawiązanie do Bitwy pod Badr. zostanie przez was pokonana, wy chcieliście, aby była to ta nieuzbrojona. Ale Bóg chciał potwierdzić prawdę Swoich słów i zniszczyć niewiernych.

8.8. Prawda została potwierdzona, kłamstwo zostało zniszczone, chociaż nie spodobało się to niewiernym.

8.9. Kiedy prosiliście Boga o pomoc, On odpowiedział: „Wspomogę was tysiącem aniołów, przybędą w szeregach, jeden za drugim”.

8.10. Bóg obwieścił wam tę dobrą nowinę, aby uspokoić wasze serca. Prawdziwe zwycięstwo pochodzi od Boga. On jest Potężny i Mądry.

8.11. Kiedy Bóg sprowadził na was bezpieczny sen, sprowadził deszcz, aby oczyścić was od wpływu szatana, wzmocnić wasze serca i utwardzić wasze stopy.

8.12. Twój Bóg objawił aniołom: „Jestem z wami. Wzmocnijcie więc tych, którzy wierzą. Ja napełnię strachem serca tych, którzy nie wierzą. Uderzajcie ich po szyjach i okaleczcie ich kończyny”.

8.13. Musi tak być dlatego, bo oni sprzeciwili się Bogu i Jego Wysłannikowi. Kto  przeciwstawia się Bogu i Jego Wysłannikowi, będzie surowo ukarany przez Boga.

8.14. To jest przeznaczone dla was (niewierni). Zakosztujecie tego, czeka na was kara ognia.

8.15. Wierzący! Kiedy spotkacie silne oddziały niewierzących zbliżające się do was, nie odwracajcie się od nich.

8.16. Kto się bowiem odwróci, a nie będzie to w celu przegrupowania do walki lub połączenia  się z innym oddziałem, ten ściągnie na siebie gniew Boga. Piekło będzie jego miejscem zamieszkania. Jakże to nędzne miejsce przeznaczenia.

8.17. To nie wy ich zabijaliście, to Bóg ich zabijał. To nie ty w nich rzuciłeś, kiedy się to stało, ale to Bóg w nich rzucił [2]To odniesienie do tego, że stając przed wrogiem, Prorok (s) najpierw przed bitwą rzucił w ich kierunku garść piachu i kamyków., aby wierni mogli być doświadczeni piękną próbą od Niego. Bóg jest Wszechsłyszący i Wszechwiedzący.

8.18. Jest tak, że to Bóg osłabia plany niewiernych.

8.19. Jeżeli wy (niewierni) szukaliście zwycięstwa, to ono przyszło do was (ale było to zwycięstwo wiernych a nie wasze). Jeżeli jednak zaprzestaniecie, to będzie lepiej dla was. Jeżeli powrócicie (do walki), to i my (do niej) powrócimy. Nie znajdziecie zwycięstwa nawet, jeżeli będziecie liczni, bo Bóg jest po stronie wierzących.

8.20. Wierzący! Okazujcie posłuszeństwo Bogu i Jego Wysłannikowi i słuchajcie go, kiedy do was przemawia.

8.21. Nie bądźcie jak ci, którzy mówią: „Słyszymy”, ale nie słuchają.

8.22. Najgorszymi stworzeniami w oczach Boga są ludzie, którzy są głusi, niemi i nic nie rozumieją.

8.23. Gdyby Bóg dostrzegł w nich jakieś dobro, spowodowałby, że zaczęliby słuchać, ale nawet gdyby to uczynił, to i tak odwróciliby się od Niego z niechęcią.

8.24. Wierzący! Odpowiadajcie Bogu i Jego Wysłannikowi na wezwania do tego, co was ożywi. Wiedzcie, że Bóg stoi pomiędzy człowiekiem a jego sercem. Bóg jest tym, przed którym zostaniecie zgromadzeni.

8.25. Strzeżcie się prób, które dotykają nie tylko tych, którzy byli niesprawiedliwi [3]Próby, o których mowa w tym wersie to „fitna” – arabskie słowo oznaczające też pokusy, bunt lub niepokoje społeczne. Imam Ali (a.s.) powiedział: „W czasie fitny bądź jak młody wielbłąd, który nie ma ani garbu do ujeżdżania ani wymion do wydojenia” (Nahdż al-Balagha). Prorok Muhammad (s) powiedział natomiast: „Kiedy w waszej wspólnocie pojawi się fitna, trzymajcie się Alego” (Madżma al-Bajan).. Wiedzcie, że Bóg jest srogi w wymierzaniu kary.

8.26. Wspomnijcie czas, kiedy byliście mniejszością we własnym kraju, gdzie uważano was za słabych. Kiedy baliście się, że ludzie was schwytają, to Bóg dał wam schronienie, sprawił, że byliście silniejsi, zapewnił wam dobre rzeczy. Powinniście być za to wdzięczni.

8.27. Wierzący! Nie zdradźcie swego Boga i Jego Wysłannika i nie zdradzajcie świadomie waszych zobowiązań.

8.28. Wiedzcie, że wasze dzieci i wasze majątki są jedynie próbą, a prawdziwa nagroda jest u Boga.

8.29. Wierzący! Jeżeli będziecie bogobojni, to Bóg obdarzy was zdolnością rozróżniania prawdy od kłamstwa i wybaczy wam wasze grzechy. Bóg jest dysponentem nieskończonej łaski.

8.30. Kiedy niewierzący planują uwięzić cię, zabić lub wypędzić, to Bóg ma wtedy swój plan. On jest najlepszym Strategiem.

8.31. A kiedy recytuje się im Nasze objawienia, to oni mówią: „Myśmy to już słyszeli. Gdybyśmy tylko zechcieli, moglibyśmy powiedzieć to samo. To są tylko mity naszych dawnych przodków”.

8.32. Wspomnij, jak powiedzieli: „Boże, jeśli to jest prawda, to ześlij na nas z nieba deszcz kamieni, dotknij nas jakąś straszną karą”.

8.33. Jednak Bóg tego nie uczynił, bo ty byłeś między nimi. Nie ukarał ich także wtedy, kiedy prosili o przebaczenie.

8.34. Jak mogą oczekiwać od Boga, by ich nie karał za to, że nie dopuszczają wiernych do Świętego Meczetu [4]Kaaba w Mekce.?  Przecież oni nie są jego strażnikami. Prawowitymi strażnikami Świętego Meczetu są tylko wierzący, ale większość z niewiernych o tym nie wie.

8.35. Ich modlitwy w Świętym Meczecie to były gwizdy i wyklaskiwanie [5]Odnosi się to do przeszkadzania Prorokowi w modlitwie w Kaabie.. Zakosztują kary za to, że nie uwierzyli.

8.36. Ci, którzy nie uwierzyli, przeznaczają swoje majątki, aby zawrócić ludzi z drogi Boga. Będą to robić nadal, aż je stracą i będą tego żałować. Wtedy zostaną pokonani, a ci, którzy nie uwierzyli, będą zabrani do Piekła.

8.37. Bóg oddzieli ludzi dobrych od tych złych, których ustawi jednych za drugimi, aby ich łatwiej gromadnie wrzucić do Piekła. Będą zgubieni.

8.38. Powiedz tym, którzy nie uwierzyli, że jeżeli uwierzą, ich przeszłość będzie im wybaczona. Jeżeli jednak znów zwątpią, to wiedzą, co stało się z tymi (niewierzącymi), co byli przed nimi.

8.39. I walczcie z nimi tak długo, dopóki nie będzie już buntu [6]Lub: prześladowań. i cała religia będzie należeć do Boga. A jeżeli oni zaprzestaną, to Bóg z pewnością to zobaczy.

8.40. A jeśli oni się odwrócą, to pamiętajcie, że Bóg jest waszym obrońcą. To najlepszy Obrońca i Opiekun.

8.41. Pamiętajcie, że cokolwiek pozyskacie, to piąta część z tego należy do Boga i Jego Wysłannika, do jego bliskich krewnych, sierot, biednych i potrzebujących pomocy w podróży, jeśli wierzycie w Boga i w to, co objawiliśmy Naszemu słudze w dniu rozdzielenia [7]Bałwochwalców od muzułmanów w czasie Bitwy pod Badr., w czasie spotkania dwóch armii. Bóg ma władzę nad wszystkim.

8.42. Byliście na bliższym zboczu doliny, a oni na dalszym, a poniżej przesuwała się karawana jeźdźców. I gdybyście sami ustalali miejsce starcia, pokłócilibyście się między sobą i by do niego nie doszło. Ale ziściło się, bo Bóg dopełnił Swego dzieła tak, aby ci, co mieli zginąć, zginęli na podstawie jasnych dowodów;  a ci, którzy mieli przeżyć, utrzymali życie na podstawie jasnych dowodów. Bóg jest Wszechsłyszący i Wszechwiedzący.

8.43. Bóg pokazał ci we śnie, że jest ich mało. Gdyby pokazał ci, jak jest ich wielu, to z pewnością zeszłaby z was odwaga i pokłócilibyście się między sobą. Tak Bóg uspokoił was, bo On wie najlepiej, co skrywają wasze serca.

8.44. Gdy doszło do starcia, Bóg pomniejszył ich ilość w waszych oczach i pomniejszył was w oczach waszych nieprzyjaciół po to, aby wypełniło się to, co postanowił. Wszystko powraca (pod osąd) do Boga.

8.45. Wierzący! Jeśli napotkacie jakiś (wrogi) oddział, wytrwajcie i módlcie się do Boga, a zapewne osiągniecie zwycięstwo.

8.46. Bądźcie posłuszni Bogu i Jego Wysłannikowi, nie spierajcie się, abyście nie zwątpili i aby nie opuściła was odwaga. Bądźcie wytrwali, Bóg jest przy was.

8.47. Nie upodabniajcie się do tych, którzy wychodzą ze swoich domów pełni dumy, aby zwrócić na siebie uwagę i odciągnąć innych od drogi Boga. Bóg widzi, co oni robią.

8.48. Szatan udekorował ich czyny tak, że wydawały im się słuszne. Powiedział do nich: „Dziś nikt nie jest w stanie was pokonać, bo ja jestem przy was jako wasz obrońca”. Kiedy jednak obie armie stanęły naprzeciw siebie, on odwrócił się od nich i powiedział: „Nie mam żadnych zobowiązań wobec was. Widzę to, czego wy nie możecie zobaczyć. Boję się Boga, bo Bóg jest straszny, kiedy wymierza karę”.

8.49. Hipokryci i ci, których serca toczy choroba, powiedzieli: „Tych ludzi odurzyła ich religia” [8]Wierzących, którzy zaatakowali większe siły swoich wrogów..  Ale to odbyło się z powodu zaufania (wiernych) do Boga, On jest Wielki i Mądry.

8.50. Gdybyś mógł zobaczyć, jak aniołowie zabierają dusze niewierzących, smagając ich twarze i plecy, mówiąc: „Zakosztujecie kary ognia piekielnego.

8.51. To za to, co przygotowaliście sobie własnymi rękami”. Bóg nie okaże niesprawiedliwości Swoim sługom.

8.52. Oni są podobni do ludu Faraona oraz tych wszystkich, którzy wcześniej nie uwierzyli w znaki Boga, za co zostali przez Niego ukarani. Bóg jest Wielki i Srogi, kiedy wymierza karę.

8.53. Tak się dzieje, ponieważ Bóg nigdy nie wycofuje łask, którymi obsypał jakiś lud, chyba że ten lud sam zmienia to, co jest w ich duszach. Bóg jest Wszechsłyszący i Wszechwiedzący.

8.54. Lud Faraona oraz ci, co byli przed nim, zrobili to samo. Odrzucili znaki Boga i zostali zniszczeni za swoje grzechy. Ludzie Faraona zostali utopieni, ponieważ byli grzesznikami.

8.55. Najgorszymi ze stworzeń Boga są ludzie, którzy nie uwierzyli i nadal nie wierzą,

8.56. i ci, którzy zawarli z tobą przymierze, a potem przy każdej okazji je zrywają, i ci, którzy nie boją się Boga.

8.57. Jeżeli spotkasz ich w bitwie, pokonaj ich tak, aby przerazić tych, którzy poszli za nimi, może oni zastanowią się nad tym, co robią.

8.58. Jeżeli obawiasz się, że jakiś lud cię zdradzi, to nie zawieraj z nimi przymierza. Bóg nie kocha tych, którzy są zdrajcami.

8.59. Niech niewierzący nie sądzą, że uprzedzą Nasze zamierzenia. Oni nie są w stanie zmienić Naszych planów.

8.60. Przygotujcie przeciwko nim wszystkie siły, jakie możecie zgromadzić i cała jazdę konną, jaką możecie zebrać, abyście mogli przerazić wrogów Boga i wrogów swoich, nawet tych, o których nie macie pojęcia (że istnieją), ale Bóg o nich wie. Wysiłek, który wkładacie na drodze Boga, będzie wam sprawiedliwie wynagrodzony.

8.61. Jeżeli oni są skłonni do pokoju, to wyjdźcie im w tym naprzeciw, pokładając zaufanie w Bogu. On jest Wszechsłyszący i Wszechwiedzący.

8.62. Jeżeli jednak będzie to podstęp, to wystarczy, że Bóg będzie przy tobie. On już ci pomagał i niósł pomoc wierzącym.

8.63. On złączył ich serca [9]Wierzących.. Gdybyś to ty chciał ich połączyć, nawet przy pomocy całego bogactwa świata, to nie dałbyś rady. Tylko On mógł to zrobić. Zaprawdę, Bóg jest Wielki.

8.64. Wysłanniku! Ty i wierzący, którzy podążają za tobą, polegajcie tylko na Bogu.

8.65. Wysłanniku! Zachęcaj wiernych do podejmowania walki. Dwudziestu wierzących pokona dwustu niewierzących. Jeżeli będzie was stu, to pokonacie tysiąc niewiernych, którzy są po prostu głupcami.

8.66. Teraz Bóg wam pomoże, bo wie, że jesteście osłabieni. Stu wytrwałych spośród was pokona dwustu (niewierzących). Jeżeli będzie was tysiąc, to pokonacie dwa tysiące. Bóg wspiera wytrwałych.

8.67. Nie wypadało Wysłannikowi, aby brał jeńców, jeżeli nie doprowadził walki do końca. Wy pragniecie tego, co w świecie doczesnym, a Bóg pragnie dla was życia przyszłego [10]Wiecznego w Raju.. Bóg jest Wielki i Mądry.

8.68. Gdyby Bóg nie zesłał wam wcześniej prawa mówiącego o tym, co możecie zabrać, spotkałaby was kara.

8.69. Z tego, co zdobyliście na wojnie, możecie spożywać to, co jest dozwolone i dobre, ale bądźcie bogobojni. Bóg jest najbardziej Przebaczający i Miłujący.

8.70. Wysłanniku, powiedz jeńcom, którzy są w waszych rękach: „Jeżeli Bóg dostrzeże dobro w waszych sercach, to da wam coś lepszego niż to, co utraciliście i przebaczy wam. On jest najbardziej Przebaczający i Miłujący”.

8.71. A jeżeli zechcą cię zdradzić, to wcześniej zdradzili już Boga. Jednak Bóg dał tobie władzę nad nimi. Bóg jest Mądry i Wszechwiedzący.

8.72. Ci, którzy uwierzyli i przybyli do was, poświęcali siebie i swój majątek, walcząc dla Boga, i ci, którzy dali im schronienie i udzielili pomocy, są dla siebie nawzajem przyjaciółmi. Nie macie zobowiązań wobec tych, którzy uwierzyli, ale nie przybyli do was, aż do czasu, kiedy się z wami połączą. Jeżeli jednak będą oczekiwać od was pomocy w sprawach religii, to macie obowiązek im pomóc. Nie może być to jednak pomoc, która uderzałaby w tych, z którymi zawarliście przymierze. Bóg wyraźnie widzi, co czynicie.

8.73. Ci, którzy nie wierzą, wspierają się wzajemnie. Jeżeli wy nie będziecie postępować tak jak oni [11]To znaczy: wspierać się., to wkrótce zapanuje na ziemi anarchia i zepsucie.

8.74. Ci, którzy uwierzyli, ci, którzy przybyli do was, ci, którzy walczyli dla sprawy Boga, ci, którzy udzielili im schronienia i ci, którzy im pomogli, wszyscy oni są naprawdę wierzący. Oni dostąpią miłosierdzia i otrzymają nieprzebrane dobra.

8.75. Ci, którzy uwierzyli później [12]Po emigracji do Medyny., ale dołączyli do was i walczyli na drodze Boga, oni są jednymi z was. Jednak najbliżsi są sobie krewni [13]W kwestii dziedziczenia., jak to zapisano w Księdze Boga. Bóg wie o wszystkim.

Przypisy

Przypisy
1Karawana do Mekki lub uzbrojony oddział mekkańczyków podążający za nią. Nawiązanie do Bitwy pod Badr.
2To odniesienie do tego, że stając przed wrogiem, Prorok (s) najpierw przed bitwą rzucił w ich kierunku garść piachu i kamyków.
3Próby, o których mowa w tym wersie to „fitna” – arabskie słowo oznaczające też pokusy, bunt lub niepokoje społeczne. Imam Ali (a.s.) powiedział: „W czasie fitny bądź jak młody wielbłąd, który nie ma ani garbu do ujeżdżania ani wymion do wydojenia” (Nahdż al-Balagha). Prorok Muhammad (s) powiedział natomiast: „Kiedy w waszej wspólnocie pojawi się fitna, trzymajcie się Alego” (Madżma al-Bajan).
4Kaaba w Mekce.
5Odnosi się to do przeszkadzania Prorokowi w modlitwie w Kaabie.
6Lub: prześladowań.
7Bałwochwalców od muzułmanów w czasie Bitwy pod Badr.
8Wierzących, którzy zaatakowali większe siły swoich wrogów.
9Wierzących.
10Wiecznego w Raju.
11To znaczy: wspierać się.
12Po emigracji do Medyny.
13W kwestii dziedziczenia.

Leave a Reply