SURA 79 – An-Nazijat

WYRYWAJĄCY

Wyszukaj w tej Surze:

Wyszukaj w całym Koranie:

 

W imię Boga Miłosiernego, Miłującego.

79.1. Na (aniołów) gwałtownie wyrywających (dusze niewiernym).

79.2. Na (aniołów) zabierających łagodnie (dusze wiernym).

79.3. Na (aniołów) przemierzających płynnie (przestrzenie),

79.4. wyprzedających się wzajemnie[1]Aby wypełniać gorliwie rozkazy Boga.

79.5. i zarządzających sprawami wszechświata (z rozkazu Boga).

79.6. W Dniu, kiedy trzęsienie ziemi wywoła jej drżenie,

79.7. nastąpi ponowny wstrząs.

79.8. Tego Dnia zadrżą serca,

79.9. a wzrok pokornie będzie spuszczony.

79.10. Oni spytają: „Czy rzeczywiście powrócimy do życia,

79.11. po tym jak zgniją nasze kości?”.

79.12. I dodają (kpiąc): „Byłby to powrót nieopłacalny”[2]Ludzi i tak przegranych..

79.13. Wystarczy jeden krzyk (podmuch )

79.14. i wszyscy wyjdą na powierzchnię.

79.15. Czy znasz historię Mojżesza?

79.16. Kiedy jego Pan wezwał go do doliny świętej Tuwa.

79.17. (Powiedziano Mojżeszowi) „Idź do Faraona, bo on przekroczył wszelki granice.

79.18. Zapytaj go: >>Czy chcesz się oczyścić (z grzechów)?

79.19. Poprowadzę cię do twego Pana, a ty staniesz się bogobojny<<”.

79.20. I pokazał mu Mojżesz największy znak.

79.21. Ale on uznał to za sztuczkę i zbuntował się.

79.22. Odwrócił się (od prawdy) i zaczął realizować swój plan.

79.23. Zebrał lud i obwieścił mu:

79.24. „Ja jestem waszym najwyższym panem”.

79.25. Wtedy pochwycił go Bóg, aby ukarać go w tym i przyszłym życiu.

79.26. Zaprawdę, jest w tym nauka dla każdego, kto boi się Boga.

79.27. Czy trudniej było stworzyć was, czy niebo? A jednak Bóg je zbudował .

79.28. Wyniósł wysoko i uformował w doskonałej proporcji.

79.29. Nocą okrył je ciemnościami, a w dzień wyprowadza z niego poranne światło.

79.30. Potem rozpostarł ziemię.

79.31. Wyprowadził z niej wodę, utworzył na niej pastwiska

79.32. i umocnił na niej góry.

79.33. To wszystko dla korzyści waszej i waszych trzód.

79.34. A kiedy nadejdzie wielkie nieszczęście,

79.35. Dzień (Zmartwychwstania), człowiek przypomni sobie wszystko, co uczynił

79.36. i wszyscy, którzy widzą, ujrzą Piekło.

79.37. Dla tego, który się zbuntował

79.38. i wolał życie na tym świecie,

79.39. miejscem zamieszkania będzie ogień piekielny.

79.40. Temu, który lękał się stanąć przed swoim Panem i uchronił się od namiętności,

79.41. Raj będzie bezpieczną przystanią.

79.42. Kiedy pytają cię o Godzinę (Sądu): „Kiedy ona nadejdzie?”

79.43. cóż możesz o tym powiedzieć?

79.44. Tylko twój Bóg wie, kiedy nastąpi jej ostateczny termin.

79.45. Ty jesteś tylko ostrzegającym dla każdego, kto się jej boi.

79.46. W tym Dniu, kiedy ją ujrzą, wyda im się, że żyli (na tym świecie) jeden wieczór lub jeden jasny poranek.

Przypisy

Przypisy
1Aby wypełniać gorliwie rozkazy Boga.
2Ludzi i tak przegranych.

Leave a Reply