SURA 77 – Al-Mursalat

WYSYŁANI

Wyszukaj w tej Surze:

Wyszukaj w całym Koranie:

 

W imię Boga Miłosiernego, Miłującego.

77.1. Na anioły[1]W wielu tłumaczeniach przyjmuje się, że są to wiatry, czyli tłumaczenie mogłoby też brzmieć: 1. Na wysyłane po sobie wiatry. 2. Na gwałtowne burze. 3. Na te (wiatry), które rozpraszają (chmury). 4. Na te, które rozdzielają (chmury). 5. Na te, które przypominają ludziom (o Bogu). (tłum. A. Miernik). wysyłane kolejno po sobie.

77.2. Na tych (aniołów), które pędzą jak burza.

77.3. Na tych, którzy rozprzestrzeniają (boskie przesłanie).

77.4. Na tych, którzy rozróżniają (dobro od zła, prawdę od fałszu)

77.5.  i tych, którzy przynoszą ludziom napomnienie,

77.6. aby jednym dać szansę a drugich ostrzec,

77.7. że to, co zostało obiecane, nadejdzie.

77.8. Wtedy, gdy gwiazdy zgasną,

77.9.  niebo się rozdzieli,

77.10. góry zostaną zmiecione,

77.11. i nadejdzie wyznaczony czas na zgromadzenie posłańców (wtedy obietnica się spełni).

77.12. Do jakiego Dnia będzie to odroczone?

77.13. Do Dnia Sądu.

77.14. A co cię nauczy, czym jest Dzień Sądu?

77.15. Biada tym, którzy zaprzeczają prawdzie o tym Dniu[2]Inne tłumaczenia: „Biada w tym Dniu tym, którzy zaprzeczają prawdzie” ( którzy kłamią itp.)..

77.16. Czyż My nie unicestwiliśmy wielu ludów z dawnych czasów

77.17. i zastąpiliśmy ich nowymi pokoleniami.

77.18. Tak postępujemy z grzesznikami.

77.19. Biada tym, którzy zaprzeczają prawdzie o tym Dniu.

77.20. Czyż nie utworzyliśmy was z nędznego płynu,

77.21. który umieściliśmy w bezpiecznym miejscu[3]W łonie matki.,

77.22. na określony termin?

77.23. Dokładnie to wymierzyliśmy i uczyniliśmy to perfekcyjnie.

77.24. Biada tym, którzy zaprzeczają prawdzie o tym Dniu.

77.25. Czyż nie uczyniliśmy ziemi miejscem zamieszkania

77.26. dla żywych i umarłych?

77.27. Czyż nie umocniliśmy na niej wysokich gór i nie daliśmy wam słodkiej wody do picia?

77.28. Biada tym, którzy zaprzeczają prawdzie o tym Dniu.

77.29. (Usłyszą) „Idźcie do tego, co uznaliście za kłamstwo.

77.30. Idźcie do cienia w trzech kolumnach[4]Chodzi o dym w piekle, który w swej górnej warstwie rozdziela się jakby na trzy kolumny.,

77.31. który nie osłania i nie chroni przed płomieniami”.

77.32. On wyrzuca iskry wielkie jak zamki,

77.33. jasne jakby były żółtymi wielbłądami.

77.34. Biada tym, którzy zaprzeczają prawdzie o tym Dniu,

77.35. a jest to Dzień, w którym zamilkną

77.36. i nie będą mogli się usprawiedliwić.

77.37. Biada tym, którzy zaprzeczają prawdzie o tym Dniu.

77.38. To jest Dzień Rozstrzygnięcia. Wezwiemy was i tych, którzy byli przed wami.

77.39. Jeżeli macie zaplanowany jakiś podstęp, to użyjcie go przeciwko Mnie.

77.40. Biada tym, którzy zaprzeczają prawdzie o tym Dniu.

77.41. Bogobojni znajdą się wśród cienia i źródeł

77.42. oraz owoców, jakich sobie zapragną.

77.43. (Usłyszą) „Jedzcie i pijcie z radością, to nagroda za wasze czyny”.

77.44. Tak wynagradzamy tych, którzy czynią dobro.

77.45. Biada tym, którzy zaprzeczają prawdzie o tym Dniu.

77.46. (Mówi się im) „Jedzcie i radujcie się chociaż przez chwilę (życia doczesnego), grzesznicy”.

77.47. Biada tym, którzy zaprzeczają prawdzie o tym Dniu.

77.48. Kiedy jest im powiedziane: „Oddajcie pokłon (Bogu)”, to się nie kłaniają.

77.49. Biada tym, którzy zaprzeczają prawdzie o tym Dniu.

77.50. W jakie więc słowa, po tych (które usłyszeli z Koranu), uwierzą?

Przypisy

Przypisy
1W wielu tłumaczeniach przyjmuje się, że są to wiatry, czyli tłumaczenie mogłoby też brzmieć: 1. Na wysyłane po sobie wiatry. 2. Na gwałtowne burze. 3. Na te (wiatry), które rozpraszają (chmury). 4. Na te, które rozdzielają (chmury). 5. Na te, które przypominają ludziom (o Bogu). (tłum. A. Miernik).
2Inne tłumaczenia: „Biada w tym Dniu tym, którzy zaprzeczają prawdzie” ( którzy kłamią itp.).
3W łonie matki.
4Chodzi o dym w piekle, który w swej górnej warstwie rozdziela się jakby na trzy kolumny.

Leave a Reply