SURA 75 – Al-Kijama

ZMARTWYCHWSTANIE

Wyszukaj w tej Surze:

Wyszukaj w całym Koranie:

 

W imię Boga Miłosiernego, Miłującego.

75.1. Przysięgam na Dzień Zmartwychwstania!

75.2. Przysięgam na duszę poczuwającą się do winy.

75.3. Czy człowiek myśli, że nie złożymy jego kości?

75.4. Ależ tak! Jesteśmy w stanie przywrócić mu nawet koniuszki palców.

75.5. Jednak człowiek chce nadal popełniać grzechy.

75.6. Pyta się: „Kiedy nadejdzie Dzień Zmartwychwstania?”.

75,7. Wtedy, gdy wzrok będzie oślepiony (jak piorunem),

75.8. a księżyc zaćmiony.

75.9. Kiedy słońce i księżyc się połączą.

75.10. W tym Dniu człowiek zapyta: „Dokąd uciec?”.

75.11. Nie! Nie będzie żadnego schronienia.

75.12. W tym Dniu nastąpi powrót do twego Pana.

75.13. Tego Dnia człowiek zostanie poinformowany o wszystkim, co zrobił dla przyszłości i o wszystkim, co za sobą pozostawił[1]Imam Bakir (a.s.) powiedział: „To, co po sobie pozostawił – chodzi o tradycje, jakie ustanowił, które kontynuować będą kolejne pokolenia” (Tafsir al-Burhan)..

75.14. Człowiek będzie świadczył przeciwko sobie,

75.15. nawet wtedy, gdy będzie się usprawiedliwiał –

75.16. (Wysłanniku) nie poruszaj językiem, by go przyspieszyć[2]„Go” czyli Koran. Cały Koran został objawiony Prorokowi podczas nocy Qadr , ale potem odpowiednie wersy były objawiane ponownie i stopniowo przez 23 lata..

75.17. Do Nas należy złożenie go razem i wyrecytowanie go (poprzez Gabriela).

75.18. A kiedy jest recytowany, postępuj zgodnie z tym, co wyrecytowano,

75.19. a do Nas należy jego wyjaśnianie.

75.20. Wy (ludzie) bardziej kochacie życie doczesne

75.21. i zapominacie o życiu przyszłym.

75.22. Niektóre twarze tego Dnia będą promienne,

75.23. kiedy spoglądać będą w kierunku swojego Pana.

75.24. A (inne) twarze w tym Dniu pociemnieją,

75.25. wiedząc, że spotka ich nieszczęście łamiące kręgosłup.

75.26. Kiedy dusza podejdzie do obojczyka[3]Chodzi o moment, kiedy dusza opuszcza ciało..

75.27. I powiedziane będzie: „Kto go uniesie[4]Czy uniesie go anioł, który zabierze go do Raju czy anioł, który zabierze go do piekła. Według innego, również możliwego tłumaczenia: I powiedziane będzie: „Kto go uzdrowi” – w takim wypadku byłoby to pytanie zadane w desperacji przez ludzi zebranych wokół umierającego.?”.

75.28. I pomyśli człowiek, że nadeszła godzina rozstania

75.29. i jedna noga będzie przeplatać się z drugą(w śmiertelnych konwulsjach).

75.30. Tego Dnia zostanie zaprowadzony do twojego Pana.

75.31. On nie wierzył w prawdę i nie modlił się.

75.32. Przeciwnie! Uznał ją za kłamstwo i odwrócił się od niej.

75.33. Potem dumnie udał się do swoich krewnych.

75.34. Biada ci, biada!

75.35. I jeszcze raz: biada ci, biada!

75.36. Czy ktoś naprawdę myśli, że zostanie pozostawiony sam sobie, bez żadnego celu?

75.37. Czyż on nie był kroplą nasienia, która wytrysnęła

75.38. i stała się (przylegającą) grudką skrzepniętej krwi, którą On potem ukształtował?

75.39. Czyż potem (Bóg) nie uczynił z niego pary: mężczyzny i kobiety?

75.40. Czy zatem ktoś, kto to potrafi, nie potrafiłby wskrzesić zmarłych?

Przypisy

Przypisy
1Imam Bakir (a.s.) powiedział: „To, co po sobie pozostawił – chodzi o tradycje, jakie ustanowił, które kontynuować będą kolejne pokolenia” (Tafsir al-Burhan).
2„Go” czyli Koran. Cały Koran został objawiony Prorokowi podczas nocy Qadr , ale potem odpowiednie wersy były objawiane ponownie i stopniowo przez 23 lata.
3Chodzi o moment, kiedy dusza opuszcza ciało.
4Czy uniesie go anioł, który zabierze go do Raju czy anioł, który zabierze go do piekła. Według innego, również możliwego tłumaczenia: I powiedziane będzie: „Kto go uzdrowi” – w takim wypadku byłoby to pytanie zadane w desperacji przez ludzi zebranych wokół umierającego.

Leave a Reply