SURA 73 – Al-Muzammin

PRZYKRYTY

Wyszukaj w tej Surze:

Wyszukaj w całym Koranie:

 

W imię Boga Miłosiernego, Miłującego.

73.1. O ty, przykryty (szatą)[1]Często dodaje się do tego wersetu słowo „szatą”, nadając mu także taki tytuł: Owinięty szatą”. Użyłem słowa „przykryty”, ponieważ chodzi o owinięcie się (przez Proroka), przykrycie się (jak to najczęściej określa się w języku polskim)  szatą (materiałem) podczas objawienia tego wersu. Słowa te są skierowane do proroka Muhammada (s) – Wysłannika.!

73.2. Stań do modlitwy nocą, z wyjątkiem jej części.

73.3. Przez połowę nocy, może krócej

73.4. lub dłużej i recytuj Koran w sposób spokojny i miarowy.

73.5. Objawimy ci ważne słowa.

73.6. Wstawanie w nocy do modlitwy jest samodyscypliną i sprawia, że jest ona skuteczniejsza i wyraźniejsza w recytacji.

73.7. A w ciągu dnia jesteś bardzo zajęty.

73.8. Chwal imię twego Pana i poddaj Mu się całkowicie.

73.9. On jest Panem wschodu i zachodu. Nie ma innego Boga niż On. Jego więc weź na swojego opiekuna.

73.10. Znoś cierpliwie to, co mówią. Odsuwaj się od nich, odchodząc z godnością.

73.11. Pozostaw Mnie samego z tymi, którzy uznają to za kłamstwo i tkwią w dobrobycie. Daj im trochę czasu.

73.12. Zaprawdę, My przygotowaliśmy ciężkie kajdany i ogień piekielny,

73.13. i pożywienie, które dusi, i bolesną karę.

73.14. To dla nich w Dniu, kiedy zadrży ziemia i góry, które staną się jak ruchome wzniesienia piasku.

73.15. Posłaliśmy do was Wysłannika, aby świadczył przeciwko wam, tak jak wysłaliśmy posłańca do Faraona.

73.16. Ale Faraon go nie posłuchał, więc pochwyciliśmy Faraona przerażającą siłą.

73.17. A jak wy się uchronicie, będąc nadal niewiernymi, przed tym Dniem, w którym dzieci osiwieją?

73.18. Dzień, w którym rozerwie się niebo i obietnica Boga zostanie spełniona.

73.19. To jest napomnienie, więc ci, którzy chcą, niech wejdą na drogę Boga.

73.20. Wasz Pan wie (Wysłanniku), że stajecie do modlitwy przez dwie trzecie, połowę lub jedną trzecią nocy, ty i część z tych, którzy są z tobą. Bóg ustala czas trwania nocy i dnia. Bóg wie, że wy tego nie policzycie, więc Bóg wam przebaczy. Recytujcie z Koranu to, co nie sprawia wam trudności. Bóg wie, że wśród was są chorzy, część podróżuje po ziemi, szukając Jego łaski, a jeszcze inni walczą za sprawę Boga. Dlatego recytujcie z Koranu to, co nie sprawia wam trudności, przestrzegajcie modlitwy i płaćcie podatek. Dajcie Bogu najwspanialszy kredyt (ze swych czynów). Cokolwiek dobrego przygotujecie dla siebie (w tym życiu), znajdziecie to także u Boga, jako nagrodę lepszą i pomnożoną.  Proście Boga o przebaczenie. On jest Przebaczający i Współczujący.

Przypisy

Przypisy
1Często dodaje się do tego wersetu słowo „szatą”, nadając mu także taki tytuł: Owinięty szatą”. Użyłem słowa „przykryty”, ponieważ chodzi o owinięcie się (przez Proroka), przykrycie się (jak to najczęściej określa się w języku polskim)  szatą (materiałem) podczas objawienia tego wersu. Słowa te są skierowane do proroka Muhammada (s) – Wysłannika.

Leave a Reply