SURA 72 – Al-Dżinn

DŻINNY

Wyszukaj w tej Surze:

Wyszukaj w całym Koranie:

 

W imię Boga Miłosiernego, Miłującego.

72.1. Powiedz: „Objawiono mi, że grupa dżinnów słuchała (recytacji Koranu) i powiedziała: >>Usłyszeliśmy słowa cudownego Koranu,

72.2. który prowadzi ku prawdzie, więc nie będziemy dodawać naszemu Panu żadnych współtowarzyszy.

72.3. Majestat naszego Pana jest niezmierzony. On nie wziął sobie żony ani nie ma potomstwa.

72.4. Głupcy spośród nas wypowiadali oszczerstwa przeciwko Bogu,

72.5. a myśleliśmy, że nikt spośród ludzi i dżinnów nie będzie wypowiadał kłamstw dotyczących Boga.

72.6. Niektórzy spośród ludzi szukali opieki dżinnów, ale to jedynie powiększyło arogancję dżinnów [1]W Arabii przedislamskiej często mężczyźni podczas swoich podróży (np. handlowych)  modlili się do męskich dżinnów, prosząc ich o opiekę i ochronę podczas podróży, czy nocnych postojów. Tu wierzące dżinny mówią o tym, że kiedy człowiek, namiestnik ziemi z woli Boga, zaczął się ich bać, bez żadnego powodu, i zaczął szukać ich opieki zamiast opieki Boga, to stało się tak, że dżinny stały się jeszcze bardziej aroganckie i wyniosłe..

72.7. Oni myśleli tak, jak wy myśleliście, że Bóg nigdy nikogo nie wskrzesi.

72.8. Dotarliśmy do nieba i stwierdziliśmy, że było wypełnione surowymi strażnikami i gwiezdnymi płomieniami.

72.9. Zwykliśmy siadać w odpowiednich miejscach i podsłuchiwać, ale teraz na tego, kto podsłuchuje, czyha gwiezdny płomień[2]Por. wer. 67:5..

72.10. I dlatego nie wiemy, czy dla ludzi na ziemi przeznaczone jest zło, czy też Pan chciał ich skierować na drogę prostą.

72.11. Są wśród nas sprawiedliwi, ale są i tacy, którzy są niesprawiedliwi. Nasze drogi są różne.

72.12. Wiemy, że nie możemy pokonać Boga na ziemi i że nie możemy przed Nim uciec.

72.13. A kiedy usłyszeliśmy znaki dotyczące przewodnictwa, uwierzyliśmy w nie. Kto wierzy w swego Pana, nie lęka się straty ani ucisku.

72.14. Są wśród nas tacy, którzy poddali się Bogu i tacy, którzy zeszli z drogi Boga. Ci, którzy poddali się Mu całkowicie, podążają drogą prawości.

72.15. Ci, którzy zeszli z drogi Boga, będą jak drewno opałowe dla Piekła<<”.

72.16. Gdyby oni[3]Ludzie (mekkańczycy). trzymali się drogi prostej, to dalibyśmy im obfitość wody pitnej,

72.17. aby poddać ich próbie. A kto odwraca się od wspominania swego Pana, On pokieruje go ku męce, która będzie się wzmagała.

72.18. Wszystkie miejsca kultu należą do Boga, więc nie módlcie się do kogoś innego.

72.19. A kiedy sługa Boga (Muhammad) wstał podczas modlitwy do Niego, zebrali się wokół niego, (niewierni) prawie go tratując.

72.20. Powiedz: „Moja modlitwa jest skierowana wyłącznie do Boga. Ja nie dodaję mu współtowarzyszy”.

72.21. Powiedz: „Nie mam mocy, aby was skrzywdzić i nie mam mocy, aby was poprowadzić ku drodze prostej”.

72.22. Powiedz: „Nikt mnie nie ochroni przed Bogiem i nie znajdę schronienia, jak tylko u Niego.

72.23. Mogę tylko przekazać wam prawdę od Boga i Jego przykazania. Dla tych, którzy okazują nieposłuszeństwo Bogu i Jego Wysłannikowi, jest przygotowany ogień w Piekle, gdzie będą przebywać przez całe wieki.

72.24. Kiedy ujrzą to, co zostało im obiecane, wtedy przekonają się, kto miał mniej pomocników i kto był słabszy liczebnie”.

72.25. Powiedz: „Nie wiem, czy to, co zostało obiecane, jest już blisko i jaki termin ustalił mój Pan”.

72.26. On zna to, co jest ukryte[4]Przyszłość i to co niepoznawalne zmysłami. i nie ujawni nikomu tego, co skrywa w Sobie.

72.27. Wyjątkiem jest Wysłannik, którego sobie upodobał. On wysyła przed nim i posyła za nim straże (anielskie),

72.28. aby upewnić się, czy posłańcy dobrze przekazują Jego posłannictwo[5]Ze względu na liczbę mnogą dot. posłańców, są tu możliwe trzy znaczenia 1. Muhammad (s) ma mieć pewność, że aniołowie dokładnie przekazali mu posłannictwo Boga. 2. Bóg ma mieć pewność, że aniołowie dokładnie przekazali Jego posłannictwo Muhammadowi (s). 3. Bóg ma mieć pewność, że Muhammad (s) dokładnie przekazuje Jego posłannictwo. Cudowność Koranu polega m.in. na tym, że zapis ten może dotyczyć wszystkich tych trzech znaczeń jednocześnie. We wszystkich tych znaczeniach przebija się jasny przekaz, że przesłanie Boga nie może być na żadnym etapie jego objawienia zniekształcone. Podobnie jak w Koranie, nie można zmienić choćby słowa.. On wie o wszystkim, co oni czynią i  zachowuje rachunek wszystkich rzeczy.

Przypisy

Przypisy
1W Arabii przedislamskiej często mężczyźni podczas swoich podróży (np. handlowych)  modlili się do męskich dżinnów, prosząc ich o opiekę i ochronę podczas podróży, czy nocnych postojów. Tu wierzące dżinny mówią o tym, że kiedy człowiek, namiestnik ziemi z woli Boga, zaczął się ich bać, bez żadnego powodu, i zaczął szukać ich opieki zamiast opieki Boga, to stało się tak, że dżinny stały się jeszcze bardziej aroganckie i wyniosłe.
2Por. wer. 67:5.
3Ludzie (mekkańczycy).
4Przyszłość i to co niepoznawalne zmysłami.
5Ze względu na liczbę mnogą dot. posłańców, są tu możliwe trzy znaczenia 1. Muhammad (s) ma mieć pewność, że aniołowie dokładnie przekazali mu posłannictwo Boga. 2. Bóg ma mieć pewność, że aniołowie dokładnie przekazali Jego posłannictwo Muhammadowi (s). 3. Bóg ma mieć pewność, że Muhammad (s) dokładnie przekazuje Jego posłannictwo. Cudowność Koranu polega m.in. na tym, że zapis ten może dotyczyć wszystkich tych trzech znaczeń jednocześnie. We wszystkich tych znaczeniach przebija się jasny przekaz, że przesłanie Boga nie może być na żadnym etapie jego objawienia zniekształcone. Podobnie jak w Koranie, nie można zmienić choćby słowa.

Leave a Reply