SURA 69 – Al-Hakka

NIEUCHRONNE

Wyszukaj w tej Surze:

Wyszukaj w całym Koranie:

 

W imię Boga Miłosiernego, Miłującego.

69.1. Nieuchronne[1]Dzień Zmartwychwstania i Sądu.!

69.2. Co jest nieuchronne?

69.3. Co pozwoli tobie zrozumieć, czym jest nieuchronne?

69.4. Ludy Thamud i Ad uznały te nagłe zdarzenie za kłamstwo.

69.5. Lud Thamud został unicestwiony przez przytłaczający krzyk.

69.6. Lud Ad został unicestwiony przez przerażający burzliwy huragan,

69.7. który zesłał na nich Bóg na czas siedmiu nocy i siedmiu dni. I można było dojrzeć ludzi leżących na ziemi, jak wyrwane z korzeniami pnie palm.

69.8. Czy widzisz, aby coś po nich pozostało?

69.9. Faraon i ci, co byli przed nim i mieszkańcy zniszczonych miast[2]Sodomy i Gomory., to byli grzesznicy.

68.10. Oni zbuntowali się przeciwko każdemu z posłańców wysłanych do nich przez Boga, a On ich pochwycił i ukarał.

69.11. A kiedy woda przekroczyła miarę[3]Potop z czasów Noego., ponieśliśmy was[4]W znaczeniu wybranych ludzi, waszych przodków. na łodzi.

69.12. Aby ci, którzy uważnie słuchają, mogli o tym usłyszeć.

69.13. A kiedy zadmą w trąby, tylko jeden raz,

69.14. kiedy uniesie się ziemia i góry i jednym uderzeniem zostaną obrócone w pył,

69.15. nastąpi ten Dzień, to nieuchronne wydarzenie.

69.16. Pęknie niebo i będzie w tym Dniu rozerwane.

69.17. Aniołowie pojawię się na jego krańcach, a ośmiu z nich przeniesie ponad nimi tron swego Pana.

69.18. Tego Dnia staniecie przed Panem i zostaną ujawnione wszystkie wasze tajemnice.

69.19. Ten, który otrzyma księgę (swoich uczynków) do prawej dłoni, powie: „Czytajcie z mojej księgi.

69.20. Ja wiedziałem, że pewnego Dnia zostanę rozliczony”.

69.21. Jego życie (przyszłe) będzie pełne radości

69.22. we wspaniałym Ogrodzie,

69.23. gdzie rosną wszelkie owoce.

69.24. (Tacy ludzie usłyszą) „Jedzcie i pijcie radośnie za to, co uczyniliście w minionym życiu”.

69.25. A ten, który otrzyma swoją księgę do lewej dłoni, powie: „Byłoby lepiej (dla mnie), gdyby nie dali mi tej księgi.

69.26. I żebym nie poznał, jak zostanę rozliczony.

69.27. Byłoby lepiej (dla mnie), gdyby śmierć była końcem wszystkiego.

69.28. Nic nie pomogło mi moje bogactwo.

69.29. Moja władza się skończyła”.

69.30. (I zostanie nakazane aniołom) „Pochwyćcie go i zakujcie w kajdany.

69.31. Następnie palcie go w ogniu piekielnym.

69.32. Potem zwiążcie łańcuchem o długości siedemdziesięciu łokci”.

69.33. To dlatego, że on nie uwierzył we Wszechwładnego Boga

69.34. i nie zalecał karmienia ubogich.

69.35. Dlatego nie znajdzie w tym Dniu przyjaciela

69.36. ani pożywienia, z wyjątkiem cuchnącej ropy (z gnijących ran).

69.37. To pokarm grzeszników.

69.38. Tak! Przysięgam wam na to, co widzicie

69.39 i na to, czego nie widzicie,

69.40. że to są słowa wypowiadane przez Wysłannika,

69.41. a nie przez poetę. Jesteście ludźmi małej wiary.

69.42. Nie są to też słowa wróżbity. Jesteście ludźmi, którzy nie myślą.

69.43. Te słowa są objawieniem od Pana światów.

69.44. A gdyby on wymyślił jakieś słowa, przypisując je Nam,

69.45. to pochwycilibyśmy go za prawą dłoń

69.46. i przecięlibyśmy jego linię życia[5]Aortę (tętnicę).  Ogólniej: zostałby pozbawiony życia..

69.47. I nikt z was nie mógł tego powstrzymać.

69.48. Zaprawdę, to jest napomnienie dla bogobojnych.

69.49. My wiemy, że są wśród was tacy, którzy uważają to[6]Koran. za kłamstwo.

69.50. A jest on nieszczęściem dla niewiernych,

69.51. bo jest to prawda absolutna.

69.52. Chwalcie więc imię swego Wszechwładnego Pana.

Przypisy

Przypisy
1Dzień Zmartwychwstania i Sądu.
2Sodomy i Gomory.
3Potop z czasów Noego.
4W znaczeniu wybranych ludzi, waszych przodków.
5Aortę (tętnicę).  Ogólniej: zostałby pozbawiony życia.
6Koran.

Leave a Reply