SURA 67 – Al-Mulk

WŁADZA

Wyszukaj w tej Surze:

Wyszukaj w całym Koranie:

 

W imię Boga Miłosiernego, Miłującego.

67.1. Błogosławiony ten, który posiada całą władzę. On może wszystko.

67.2. On stworzył życie i śmierć jako próbę, aby was wypróbować, kto z was spełnia najlepsze uczynki. On jest Wszechmocny i Przebaczający.

67.3. On stworzył siedem niebios, jedno nad drugim. W Jego stworzeniu nie dostrzeżesz żadnej niedoskonałości. Spójrz, czy możesz dostrzec choćby najmniejszą skazę?

67.4. Spójrz ponownie i jeszcze raz, a spojrzenie twoje wróci do ciebie zawstydzone i zmęczone.

67.5. Najniższe niebo ozdobiliśmy lampami i uczyniliśmy je (płomiennymi) pociskami[1]Np.: meteoroidy. przeciwko demonom. Dla nich jest przygotowana kara ognia piekielnego.

67.6. Dla tych, którzy nie uwierzyli, przygotowana jest kara w Piekle, a to bardzo złe miejsce.

67.7. Kiedy zostaną tam wrzuceni, usłyszą jego przeraźliwy głos, gdy wrze.

67.8. Ono jakby chciało wybuchnąć z wściekłości.  Ilekroć zostanie tam wrzucona jakaś grupa, jego strażnicy pytają: „Czyż nie przysłano do was kogoś, kto by was przed tym ostrzegał?”.

67.9. Oni odpowiedzą: „Był ktoś taki, ale my uznaliśmy go za kłamcę i mówiliśmy mu, że Bóg niczego mu nie objawił i że się myli.

67.10. Gdybyśmy go posłuchali albo zrozumieli, nie znaleźlibyśmy się wśród mieszkańców Piekła”.

67.11. W ten sposób wyznali swoje grzechy. Idźcie precz mieszkańcy Piekła.

67.12. Tym, którzy skrycie boją się swego Pana, będzie wybaczone i czeka ich wspaniała nagroda.

67.13. Niezależnie od tego czy skrywacie to, co myślicie, czy mówicie o tym jawnie, Bóg wie o wszystkim, co ukrywają wasze serca.

67.14. Czyż może nie wiedzieć czegoś Ten, który was stworzył? On zna wszystkie tajemnice, jest Wszechświadomy.

67.15. On jest tym, który oddał wam ziemię we władanie. Wędrujcie po jej zakamarkach i spożywajcie dary od Boga. Powrócicie do Niego po tym, jak zostaniecie wskrzeszeni.

67.16. Czy macie pewność, że Ten, który jest w niebie, nie sprawi, że pochłonie was ziemia, kiedy zadrży?

67.17. Czy macie pewność, że Ten, który jest w niebie, nie ześle na was huraganowego deszczu kamieni? Wtedy zrozumiecie, przed czym was ostrzegałem.

67.18. Ci, którzy byli przed nimi, również oskarżali (posłańców) o kłamstwo. Jak straszna była Moja kara (dla nich).

67.19. Czy oni nie widzieli nad sobą ptaków rozkładających i składających skrzydła? To Miłosierny Bóg utrzymuje je w powietrzu. On widzi wszystko.

67.20. Czy jest ktoś taki, który niczym wojsko mógłby pomóc wam, zamiast Miłosiernego. Niewierni pogrążeni są w ułudzie.

67.21. Kto zaopatrzy was w cokolwiek, jeśli Bóg wstrzyma swoje dobrodziejstwo? Niewierni uparcie tkwią w swojej dumie i buncie.

67.22. Jak myślicie? Czy ten, który chodzi ze spuszczoną głową, jest lepszy od tego, który kroczy wyprostowany po drodze prostej.

67.23. Powiedz: „On jest tym, który was stworzył, dał wam słuch, wzrok i uczucia. Wy jednak nie okazujecie wdzięczności”.

67.24. Powiedz: „To On rozproszył was po ziemi i do Niego wszyscy powrócicie”.

67.25. Oni pytają: „Jeżeli mówisz prawdę, to powiedz, kiedy spełnią się twoje obietnice?”.

67.26. Odpowiedz: „To wie tylko Bóg. Ja jestem tylko tym, który was przed tym przestrzega”.

67.27. A kiedy zobaczą, jak to się spełnia, posmutnieją ich twarze. Usłyszą: „To jest to, czego się domagaliście”.

67.28. Zapytaj ich: „Jak uważacie? Czy Bóg zniszczy mnie i tych, którzy są przy mnie, czy zmiłuje się nad nami? A kto uratuje niewiernych przed bolesną karą?”.

67.29. Powiedz: „To jest Bóg Miłosierny. Wierzymy w Niego i ufamy Mu. Wy natomiast dowiecie się wkrótce, kto się myli”.

67.30. Powiedz: „Pomyślcie. Jeśli znikną w ziemi źródła, to kto wypełni dla was rzeki czystą wodą?”.

Przypisy

Przypisy
1Np.: meteoroidy.

Leave a Reply