SURA 66 – At-Tahrim

ZAKAZ

Wyszukaj w tej Surze:

Wyszukaj w całym Koranie:

 

W imię Boga Miłosiernego, Miłującego.

66.1. Wysłanniku! Dlaczego zakazujesz sobie tego, na co Bóg dał ci przyzwolenie. Czy robisz to tylko dlatego, aby twoje żony były zadowolone? Bóg jest przecież Przebaczający i Miłujący [1]Są różne interpretacje mówiące o tym, do jakiego wydarzenia odnosi się ten werset. Wskazuje on na łagodną naturę proroka Muhammada (s), który odmawiał sobie wielu rzeczy tylko po to, aby jego żony nie poczuły się urażone. Bóg jest Przebaczający i Miłujący. Szczególne traktowanie Proroka (s) wynikało z tego, że był on człowiekiem wyjątkowym, obarczonym ogromnym brzemieniem i odpowiedzialnością za całą społeczność w tak trudnych dla niej czasach..

66.2. Bóg zwolnił cię z takich obietnic. Bóg jest twoim Panem. On jest Mądry i Wszechwiedzący.

66.3. Kiedy Wysłannik powierzył jednej ze swych żon tajemnicę, ona wyjawiła ją innej. Bóg powiadomił go o tym, a on częściowo dał jej do zrozumienia, że wie, iż nie dotrzymała tajemnicy. Zapytała go: „Kto ci to powiedział?”. On rzekł: „Powiedział mi o tym Wszechwiedzący i Wszechświadomy”.

66.4. Obie (żony Wysłannika) zwrócicie się ze skruchą do Boga, gdyż wasze serca zaczęły skłaniać się ku niesprawiedliwości. Jeżeli obie zmówicie się przeciw Wysłannikowi, to wiedzcie, że pomaga mu Bóg, a także Gabriel, wszyscy wierni i wszyscy aniołowie.

66.5. Jeżeli się z wami rozwiedzie, to być może Bóg da mu żony lepsze od was, bardziej poddane Bogu, wierzące, słuchające, pamiętające o Bogu, szczerze modlące się, okazujące skruchę, bogobojne i przestrzegające postu; bez względu na to, czy będą to kobiety wcześniej zamężne, czy dziewice.

66.6. Wierzący! Strzeżcie siebie i swoje rodziny przed ogniem piekielnym, którego paliwem są ludzie i kamienie[2]Według komentatorów chodzi o czczone przez ludzi bożki, z których wiele było zrobionych z kamienia.. Strzegą go surowi i potężni aniołowie, którzy zawsze są posłuszni Bogu i robią wszystko, co im nakazano.

66.7. Wierzący! W tym Dniu już się nie będziecie usprawiedliwiać. Dostaniecie zapłatę za to, co zrobiliście.

66.8. Wierzący! Zwracajcie się do Boga szczerze skruszeni. Być może wasz Pan odpuści wam grzechy i wprowadzi was do Ogrodów, poniżej których płyną strumienie. W tym Dniu Bóg nie upokorzy Wysłannika i wiernych. Ich blask będzie kroczył przed nimi, a także roztoczy się po ich prawicy. Powiedzą: „Panie nasz, spraw, aby nasz blask był doskonały i przebacz nam. Ty masz władzę nad wszystkim”.

66.9. Wysłanniku! Walcz przeciwko niewiernym i hipokrytom. Bądź wobec nich surowy. Ich miejscem pobytu będzie Piekło. Cóż za nieszczęsne przeznaczenie.

66.10. Bóg dał przykład niewiernym w przypowieści o żonie Noego i Lota. Miały one posłuchać Naszych dwóch oddanych sług, ale one ich zdradziły. Oni nie mogli już im pomóc przed Bogiem, dlatego zostało im powiedziane: „Obie wejdźcie do ognia razem z tymi, którzy tam wchodzą”.

66.11.  Bóg dał przykład wiernym w przypowieści o żonie Faraona. Powiedziała ona: „Panie! Ocal mnie od Faraona i jego czynów! Zbuduj mi dom w Raju blisko Ciebie i ochroń mnie przed tym niesprawiedliwym ludem!”.

66.12. Przykładem jest także Maria, córka Amrama[3]W tym wersecie Amram jest odpowiednikiem Joachima w tradycji chrześcijańskiej., która zachowała czystość. Tchnęliśmy w nią Naszego ducha i wypełniła ona proroctwo swojego Pana i Jego ksiąg. Ona należała do najbardziej poddanych (Bogu).

Przypisy

Przypisy
1Są różne interpretacje mówiące o tym, do jakiego wydarzenia odnosi się ten werset. Wskazuje on na łagodną naturę proroka Muhammada (s), który odmawiał sobie wielu rzeczy tylko po to, aby jego żony nie poczuły się urażone. Bóg jest Przebaczający i Miłujący. Szczególne traktowanie Proroka (s) wynikało z tego, że był on człowiekiem wyjątkowym, obarczonym ogromnym brzemieniem i odpowiedzialnością za całą społeczność w tak trudnych dla niej czasach.
2Według komentatorów chodzi o czczone przez ludzi bożki, z których wiele było zrobionych z kamienia.
3W tym wersecie Amram jest odpowiednikiem Joachima w tradycji chrześcijańskiej.

Leave a Reply