SURA 64 – At-Taghabun

PODSUMOWANIE ZYSKÓW I STRAT

Wyszukaj w tej Surze:

Wyszukaj w całym Koranie:

 

W imię Boga Miłosiernego, Miłującego.

64.1. Wszystko, co jest w niebiosach i na ziemi, głosi chwalę swego Boga. Do Niego należy wszelka władza, Jemu należy się wszelka chwała i On może uczynić wszystko.

64.2 To On was stworzył. Są wśród was wierzący i niewierzący. Bóg widzi wszystko, co robicie.

64.3. On stworzył niebiosa i ziemię, kierując się prawdą. Ukształtował was i uformował wasze ciała w odpowiednich proporcjach. Wszyscy w ostateczności do Niego powrócicie.

64.4. On wie o wszystkim, co jest w niebiosach i na ziemi. Wie o tym, co ukrywacie, a co robicie jawnie. Bóg wie, co jest w waszych sercach.

64.5. Czyż nie dotarły do was opowieści o tych, którzy byli przed wami i nie uwierzyli. Oni ponieśli konsekwencje swojego postępowania. Byli boleśnie ukarani.

64.6. Stało się tak, dlatego że kiedy przybywali do nich posłańcy z wyraźnymi znakami, oni mówili: „Mamy podążać za takimi samymi śmiertelnikami jak my?”. Oni nie uwierzyli i odwrócili się (od wiary). Bóg ich nie potrzebuje. On jest Niezależny i Godny Chwały.

64.7. Ci, którzy nie wierzą, twierdzą, że nie zostaną wskrzeszeni. Powiedz: „Na mojego Pana, z pewnością zostaniecie wskrzeszeni i z pewnością zostanie wam ujawnione to, co robiliście. To Bogu nie sprawi żadnej trudności”.

64.8. Dlatego uwierzcie w Boga i Jego Wysłannika oraz w światło, które objawiliśmy [1]Koran.. Bóg wie o wszystkim, co czynicie.

64.9. Kiedy nadejdzie ten dzień, Dzień zgromadzenia, kiedy Bóg was wszystkich wezwie do siebie, nastąpi podsumowanie zysków i strat. I tak ci, którzy wierzyli w Boga (jedynego) i postępowali sprawiedliwie, będą mieli odpuszczone grzechy i zostaną wprowadzeni do Ogrodów, pod którymi płyną strumienie. Zamieszkają tam na wieki. To będzie ich wielki sukces.

64.10. Natomiast ci, którzy nie uwierzyli i odrzucili Nasze znaki, zamieszkają w Piekle. To zła przyszłość.

64.11. Na nikogo nie spadnie nieszczęście, jeśli Bóg na to nie pozwoli. Bóg prowadzi serca wierzących we właściwym kierunku. On wie o wszystkim.

64.12. Bądźcie posłuszni Bogu i słuchajcie Jego Wysłannika. Jeżeli odwrócicie się od przesłania, to wiedzcie, że Wysłannik jest odpowiedzialny jedynie za jego jasne przekazanie.

64.13. Jeden Bóg. Nie ma innego boga niż On, niech więc wierzący tylko Jemu ufają.

64.14. Wierzący! Niektóre z waszych żon i dzieci mogą być waszymi wrogami, więc uważajcie na nich. Ale jeśli im okażecie wyrozumiałość, powstrzymacie emocje i przebaczycie, to wiedzcie, że Bóg jest Przebaczający i Miłujący.

64.15. Zaprawdę, wasze majątki i liczne potomstwo są tylko próbą, której jesteście poddani. Prawdziwe bogactwo jest u Boga.

64.16. Z całych swoich sił bójcie się Boga. Słuchajcie, bądźcie posłuszni i dawajcie jałmużnę, czyniąc w ten sposób dobro samym sobie. Ci, którzy uwolnią się od własnej chciwości, będą zwycięzcami.

64.17. Jeżeli udzielicie Bogu kredytu sprawiedliwości, to On przebaczy wam i odwdzięczy się podwójnie. Bóg potrafi się odwdzięczyć i jest Cierpliwy.

64.18. Bóg wie o wszystkim, co jest ukryte i jawne. On jest Wszechmocny i Mądry.

Przypisy

Przypisy
1Koran.

Leave a Reply