SURA 63 – Al-Munafikun

HIPOKRYCI

Wyszukaj w tej Surze:

Wyszukaj w całym Koranie:

 

W imię Boga Miłosiernego, Miłującego.

63.1. Kiedy hipokryci przychodzą do ciebie, to mówią: „Zaświadczamy, że jesteś Wysłannikiem Boga”. Bóg wie najlepiej, że jesteś Jego Wysłannikiem i Bóg zaświadcza, że hipokryci są kłamcami.

63.2. Oni traktują swoje przysięgi jako zasłonę i w ten sposób odciągają innych od ścieżki Boga. To co robią, jest złe,

63.3. dlatego że oni najpierw uwierzyli, a potem przestali wierzyć. Ich serca zostały zamknięte (na wiarę) i dlatego niewiele rozumieją.

63.4.  Kiedy ich widzisz, jesteś pod wrażeniem ich budowy ciała, kiedy mówią, wsłuchujesz się w ich słowa. Są jednak (niestabilni) jak podparte drzewo. Myślą, że każde wezwanie jest skierowane przeciwko nim. Są wrogami, więc strzeżcie się ich. Bóg ich unicestwi.  Jak dalece oni się oszukują!

63.5. Kiedy mówi się do nich: „Przybądźcie, a Wysłannik Boga będzie prosił o przebaczenie dla was”, oni odwracają głowy pełni pogardy i dumy.

63.6. Nie ma znaczenia, czy będziesz prosił o przebaczenie dla nich, czy też nie będziesz o to prosił, bo Bóg im nie przebaczy. On nie prowadzi drogą prostą ludzi niegodziwych.

63.7. Oni mówią: „Nie dawajcie nic tym, którzy są po stronie Wysłannika Boga, niech oni odejdą od niego”. Hipokryci nie rozumieją tego, że wszystkie dobra niebios i ziemi należą do Boga.

63.8. Mówią także: „Jeżeli wejdziemy do Medyny, to silniejsi przepędzą słabszych”. Hipokryci nie rozumieją tego, że cała potęga należy do Boga, Jego Wysłannika i wiernych.

63.9. Wierzący! Niech wasze majątki i liczne potomstwo nie odsuwają was od wspominania Boga. Jeżeli ktoś zapomina, poniesie stratę.

63.10. Rozdawajcie z tego, co dał wam Bóg, zanim śmierć nie przyjdzie po was i nie będziecie mówić: „Panie mój, gdybyś dał mi jeszcze trochę czasu, dawałbym jałmużnę i byłbym sprawiedliwym”.

63.11. Bóg nie da czasu nikomu, gdy nadejdzie jego ostateczny termin. Bóg wie o wszystkim, co czynicie.

Leave a Reply