SURA 62 – Al-Dżumuah

DZIEŃ ZGROMADZENIA (PIĄTEK)

Wyszukaj w tej Surze:

Wyszukaj w całym Koranie:

 

W imię Boga Miłosiernego, Miłującego.

62.1. Wszystko, co jest w niebiosach i na ziemi, głosi chwalę swego Boga. Chwała niech będzie Władcy, Świętemu, Wszechmocnemu i Mądremu!

62.2. On do ludzi prostych posłał, spośród nich samych, Wysłannika, który głosi im Jego znaki, dokonuje ich oczyszczenia, uczy ich Księgi i mądrości, bo wcześniej tkwili w nieświadomości.

62.3. I do innych spośród nich, którzy jeszcze do nich nie dołączyli. Bóg jest Wszechmocny i Mądry.

62.4. Taka jest łaska Boga, którą On okazuje, komu chce. Łaska Boga jest nieograniczona.

62.5. Ci, którzy zostali obarczeni Torą, ale nie unieśli tego[1]Tzn. nie przestrzegali jej praw., są podobni do osła, który dźwiga księgi. Złym przykładem są ludzie, którzy odrzucają objawienie Boga. Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi niesprawiedliwych.

62.6. Powiedz: „Wyznawcy judaizmu! Jeśli mówicie, że jesteście najbliżsi Bogu, a inni nie, to życzcie sobie śmierci, jeśli to, co mówicie, jest prawdą”.

62.7. Ale oni z powodu tego, co uczynili, sami sobie jej nie życzą, ale Bóg dobrze wie, kto jest niesprawiedliwy.

62.8. Dlatego powiedz im tak: „Śmierć, której próbujecie uniknąć i tak was dopadnie. Później zostaniecie postawieni przed Tym, który wie o wszystkim, co ukryte i jawne. On powie wam, co zrobiliście”.

62.9. Wierzący! Kiedy w (piątkowy) dzień zgromadzenia usłyszycie wezwanie do modlitwy, porzućcie wszelkie interesy i pospieszcie się, aby wspominać Boga. Gdybyście tylko wiedzieli, że to jest najlepsze dla was.

62.10. Po zakończeniu modlitwy rozejdźcie się po kraju i szukajcie (dla siebie) łaski Boga. Wspominajcie Go, a może osiągniecie szczęście.

62.11. Bywa jednak tak, że kiedy oni dostrzegą jakiś interes lub możliwość zabawy, porzucają modlitwę i pozostawiają ciebie stojącego (w modlitwie). Powiedz im: „To, co jest u Boga, jest lepsze niż wszelka rozrywka i interesy. Bóg jest Najwspanialszym Darczyńcą”.

Przypisy

Przypisy
1Tzn. nie przestrzegali jej praw.

Leave a Reply