SURA 61 – As-Saff

SZEREG

Wyszukaj w tej Surze:

Wyszukaj w całym Koranie:

 

W imię Boga Miłosiernego, Miłującego.

61.1. Wszystko, co jest w niebiosach i na ziemi, głosi chwałę swego Boga. On jest Wszechwładny i Mądry.

61.2. Wierzący! Dlaczego opowiadacie o czymś, czego i tak nie uczynicie.

61.3. W oczach Boga mówienie o czymś, czego i tak się nie zrobi, jest wielkim grzechem.

61.4. Bóg miłuje tych, którzy walczą za Jego sprawę, ustawieni w zwartym szeregu, jakby byli nieprzebytym murem.

61.5. Wspomnij, jak Mojżesz przemówił do swego ludu: „Ludu mój! Dlaczego mnie krzywdzicie, skoro wiecie na pewno, że jestem posłańcem Boga do was wysłanym?”. I kiedy oni odwrócili się od drogi prostej, Bóg sprawił, że i ich serca się odwróciły (od wiary). Bóg nie prowadzi drogą prostą grzeszników.

61.6. Wspomnij, jak Jezus, syn Marii, powiedział: „Dzieci Izraela! Zostałem wysłany, aby potwierdzić to, co wcześniej było objawione i zapisane w Torze i potwierdzić nadejście po mnie Wysłannika o imieniu Ahmad[1]Zgodnie z arabskim zapisem tego imienia jest ono tożsame z imieniem Muhhammad, Mahmud, Hamid, stąd wiadomo, że to słowa Jezusa (a) zwiastowały proroka Muhammada (s).„. Ale kiedy on przybył, oni powiedzieli: „To są tylko czary”.

61.7. Kto wyrządza większe zło niż ten, który wypowiada kłamstwa przeciwko Bogu w chwili, kiedy jest mu objawiany islam? Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi niesprawiedliwych.

61.8 Jakby swoimi (kłamliwymi) ustami pragnęli zgasić światło Boga. Jednak Bóg uczyni swoje światło doskonałym, nie zwracając uwagi na to, jak bardzo nie będzie się to podobać niewiernym.

61.9. To On posłał Wysłannika z przewodnictwem po drodze prostej i z religią prawdy[2]Islamem., aby odniosła ona zwycięstwo nad innymi religiami, nie zwracając uwagi na to, jak bardzo nie będzie się to podobać tym, którzy czczą innych bogów.

61.10. Wierzący, czy mam pokazać, jakie należy spełnić warunki, aby uniknąć bolesnej kary?

61.11. Wierzcie w Boga i Jego Wysłannika. Walczcie na drodze Boga swoimi majątkami i duszami. Wiedzcie, że to jest dla was najlepsze.

61.12. Wówczas Bóg wybaczy wam wasze grzechy i wprowadzi was do Ogrodów, pod którymi płyną strumienie. Zamieszkacie w Raju we wspaniałych siedzibach. To będzie (wasz) wielki sukces.

61.13. Dodatkowo Bóg obdaruje was tym, co kochacie: pomocą Boga i nieuchronnym zwycięstwem. Przekaż więc wierzącym dobrą nowinę.

61.14. Wierzący! Bądźcie pomocnikami Boga. Jezus, syn Marii, powiedział do swoich uczniów: „Kto będzie moim pomocnikiem na drodze Boga?”. Uczniowie odpowiedzieli: „My jesteśmy pomocnikami (na drodze) Boga”. I tak, część z dzieci Izraela uwierzyła, a część pozostała niewierna. Wtedy wzmocniliśmy tych, którzy uwierzyli, przeciwko ich wrogom i to oni zwyciężyli.

Przypisy

Przypisy
1Zgodnie z arabskim zapisem tego imienia jest ono tożsame z imieniem Muhhammad, Mahmud, Hamid, stąd wiadomo, że to słowa Jezusa (a) zwiastowały proroka Muhammada (s).
2Islamem.

Leave a Reply