SURA 58 – Al-Mudżadlia

SKARŻĄCA SIĘ

Wyszukaj w tej Surze:

Wyszukaj w całym Koranie:

 

W imię Boga Miłosiernego, Miłującego.

58.1. Bóg usłyszał słowa kobiety, która skarżyła się Bogu i spierała się z tobą w sprawie jej męża. Bóg wysłuchał waszych rozmów[1]Żona Aus ibn Samata o imieniu Khaula przyszła do Proroka (s) ze skargą na swojego męża, który nie chcąc z nią współżyć, odtrącił ją, mówiąc; „Jesteś dla mnie jak plecy mojej matki” (lub: „Twoje ciało jest dla mnie jak plecy mojej matki”). Był to zwyczaj (zwany „zihar” ) zaprzestania stosunków małżeńskich, jeszcze sprzed czasów muzułmańskich. Sytuacja kobiety była nie do pozazdroszczenie. Nie uzyskawszy formalnego rozwodu, nie mogła ponownie wziąć ślubu. Będąc w stanie swoistego zawieszenia, zwróciła się o pomoc do Proroka (s), który oznajmił, że nie udzieli jej pomocy, dopóki nie zostanie mu w tej sprawie objawiony werset. Bóg słysząc tę rozmowę, zesłał objawienie, w którym zwyczaj ten został potępiony.. Bóg jest Wszechsłyszący i Wszechwidzący.

58.2. Ci spośród was, którzy rozstają się ze swoimi żonami poprzez zwyczaj zihar – a one przecież nie są ich matkami, bo matki to te, które ich urodziły – niech wiedzą, że są to słowa godne potępienia i odrażające kłamstwo. Jednak, zaprawdę, Bóg jest Odpuszczający (grzechy) i Przebaczający!

58.3. Ci, którzy oddalają się od swoich żon ,mówiąc, że są one jak plecy ich matek, a potem wyrzekają się tych słów, muszą odpokutować, uwalniając niewolnika, zanim znów do siebie powrócą. Taki jest nakaz. Bóg jest świadomy wszystkiego, co robicie.

58.4. Jeżeli ktoś nie ma takiej możliwości, musi przez dwa kolejne miesiące pościć, zanim znów będzie mógł dotknąć swoją żonę. Kto i tego uczynić nie może, musi nakarmić sześćdziesięciu biednych. To wszystko, abyście wierzyli w Boga i Jego Wysłannika. To są nakazy, których nie możecie łamać. Na niewiernych czeka bolesna kara.

58.5. Ci, którzy występuję przeciwko Bogu i Jego Wysłannikowi, będą upokorzeni, tak jak upokorzeni zostali ci, którzy byli przed nimi. My zesłaliśmy wyraźnie znaki. Na niewiernych czeka bolesna kara.

58.6. W Dniu, kiedy Bóg wskrzesi ich wszystkich, będą powiadomieni o tym, co czynili. Bóg podsumował to wszystko, o czym oni zapomnieli. Bóg jest świadkiem wszystkich rzeczy.

58.7. Czy zapomnieliście, że Bóg wie o wszystkim, co jest w niebiosach i co jest na ziemi? Nie może odbyć się poufna rozmowa między trzema osobami, aby Bóg nie był czwartym (jej uczestnikiem); lub między pięcioma osobami, aby On nie był szósty. Czy mniej, czy więcej, On jest zawsze z nimi, gdziekolwiek się znajdują. Następnie, w Dniu Zmartwychwstania, poinformuje ich o tym, co uczynili. Bóg wie wszystko.

58.8. Czy nie widziałeś tych, którym zakazano tajnych spotkań, jak łamali zakaz i naradzali się w celu popełnienia grzechu, przestępstwa i nieposłuszeństwa wobec Wysłannika? Kiedy przychodzą do ciebie, witają cię innym pozdrowieniem niż tym, którym Bóg cię pozdrawia[2]Lub: „niż te, które nakazał Bóg”.. Mówią do siebie: „Bóg nie ukarze nas za nasze wypowiedzi”. Ich jedyną zapłatą będzie Piekło, w którym będą płonąć. Cóż za nieszczęsne miejsce przeznaczenia.

58.9. Wierzący! Jeżeli naradzacie się potajemnie, to nie w celu popełnienia grzechu, przestępstwa i nieposłuszeństwa wobec Wysłannika. Naradzajcie się w sprawie zaufania i posłuszeństwa (wobec Wysłannika).Strzeżcie się Boga, przed którym będziecie zgromadzeni.

58.10. Potajemne spotkania (w celu szerzenia grzechu) zwoływane są z inspiracji szatana, aby wierzący byli zaniepokojeni. To jednak w niczym im nie zaszkodzi, chyba że pozwoli na to Bóg. W Bogu więc niech pokładają zaufanie.

58.11. Wierzący! Kiedy mówi się wam: „Zróbcie miejsce na waszym zgromadzeniu[3]Sobie nawzajem.”, to zróbcie je, przecież Bóg uczyni dla was wiele miejsca[4]W Raju.. A kiedy mówi się wam: „Wstańcie i wyjdźcie”, to wstańcie i wyjdźcie, bowiem Bóg wywyższy tych, którzy wierzą i którzy otrzymali wiedzę.

58.12. Wierzący! Jeżeli chcecie na osobności naradzić się z Wysłannikiem, to przed takim spotkaniem dajcie jałmużnę. To będzie dla was dobre i oczyszczające. Jeżeli nie stać was, to wiedzcie, że Bóg i tak jest najbardziej Przebaczający i Miłujący. Bóg wie o wszystkim, co czynicie.

58.13. Jeżeli obawiacie się dać jałmużnę przed takim spotkaniem i nie uczynicie tego, a Bóg wam wybaczy, to módlcie się i płaćcie obowiązkowy podatek[5]W tym wersecie wyraźnie są rozdzielone i wskazane: dobrowolna jałmużna (sadaka) i obowiązkowy podatek (zakat). W wielu tłumaczeniach nie jest to jednoznacznie rozdzielane (w całym Koranie). W przypadku jałmużny i podatku, należałoby dokładnie prześledzić kontekst tekstu koranicznego i czas objawienia, ponieważ sadaka i zakat nie były ustanawiane w jednym czasie., bądźcie posłuszni Bogu i Jego Wysłannikowi. Bóg wie najlepiej, co robicie.

58.14. Czy nie widzisz tych, którzy nawiązują przyjaźnie z tymi, którzy nie są mili Bogu? Oni nie są jednymi z was ani nie są jednymi z nich i świadomie składają fałszywe przysięgi.

58.15. Bóg przygotował dla nich bolesną karę. Zaprawdę, to co robią, jest złe.

58.16. Uczynili ze swoich przysiąg tarczę ochronną i odsunęli innych od drogi Boga. Otrzymają za to karę, która ich upokorzy.

58.17. Ich majątki i liczne potomstwo nie uchronią ich w najmniejszym stopniu przed Bogiem. Znajdą się w Piekle, gdzie zamieszkają na wieki.

58.18. W Dniu, kiedy Bóg ich wskrzesi, będą przysięgać Bogu, tak jak teraz tobie przysięgają, wierząc, że to im pomoże. Oczywiście oni są kłamcami.

58.19. Władzę nad nimi przejął szatan i sprawił, że oni zapomnieli oddawać cześć Bogu. To są stronnicy szatana. Z pewnością stronnictwo szatana poniesie klęskę.

58.20. Ci, którzy występują przeciwko Bogu i Jego Wysłannikowi, będą wśród najbardziej upokorzonych.

58.21. Bóg postanowił: „Z pewnością to Ja i Moi posłańcy będziemy zwycięzcami”. Bóg jest Wszechmocny i Potężny.

58.22. Wśród wierzących w Boga i w Dzień Sądu nie znajdziesz takich, którzy miłują ludzi występujących przeciwko Bogu i Jego Wysłannikowi, choćby byli ich ojcami, synami, braćmi czy krewnymi. On wpisał w ich serca wiarę i wzmocnił Swoim duchem. On wprowadzi ich do Ogrodów, pod którymi płyną strumienie i zamieszkają tam na wieki. Bóg jest z nich zadowolony i oni są zadowoleni z Niego. Oni są stronnikami Boga, a stronnictwo Boga odniesie zwycięstwo.

Przypisy

Przypisy
1Żona Aus ibn Samata o imieniu Khaula przyszła do Proroka (s) ze skargą na swojego męża, który nie chcąc z nią współżyć, odtrącił ją, mówiąc; „Jesteś dla mnie jak plecy mojej matki” (lub: „Twoje ciało jest dla mnie jak plecy mojej matki”). Był to zwyczaj (zwany „zihar” ) zaprzestania stosunków małżeńskich, jeszcze sprzed czasów muzułmańskich. Sytuacja kobiety była nie do pozazdroszczenie. Nie uzyskawszy formalnego rozwodu, nie mogła ponownie wziąć ślubu. Będąc w stanie swoistego zawieszenia, zwróciła się o pomoc do Proroka (s), który oznajmił, że nie udzieli jej pomocy, dopóki nie zostanie mu w tej sprawie objawiony werset. Bóg słysząc tę rozmowę, zesłał objawienie, w którym zwyczaj ten został potępiony.
2Lub: „niż te, które nakazał Bóg”.
3Sobie nawzajem.
4W Raju.
5W tym wersecie wyraźnie są rozdzielone i wskazane: dobrowolna jałmużna (sadaka) i obowiązkowy podatek (zakat). W wielu tłumaczeniach nie jest to jednoznacznie rozdzielane (w całym Koranie). W przypadku jałmużny i podatku, należałoby dokładnie prześledzić kontekst tekstu koranicznego i czas objawienia, ponieważ sadaka i zakat nie były ustanawiane w jednym czasie.

Leave a Reply