SURA 52 – At-Tur

GÓRA

Wyszukaj w tej Surze:

Wyszukaj w całym Koranie:

 

W imię Boga Miłosiernego, Miłującego.

52.1. Na Górę (Synaj).

52.2. Na Księgę spisaną

52.3. na rozłożonym pergaminie.

52.4. Na często odwiedzany Dom[1]Chodzi tu o „niebiańską Kaabę” znajdującą się w trzecim, szóstym bądź siódmym poziomie nieba lub też o Kaabę ziemską..

52.5. Na wzniesione sklepienie.

52.6. Na wzburzone morze,

52.7 z pewnością nadejdzie kara od twojego Pana

52.8 i nic nie zdoła tego odwrócić.

52.9. W tym Dniu zadrży niebo,

52.10. i góry się poruszą.

52.11. Biada w tym Dniu kłamliwym niewiernym,

52.12. którzy spierali się na próżno.

52.13. W tym dniu zostaną zepchnięci w ogień piekielny,

52.14. (i usłyszą) „To jest ogień, który uznaliście za kłamstwo.

52.15. Myślicie, że to czary? Czy nadal jesteście ślepcami?

52.16. Płońcie w nim wytrwale, ale niezależnie od tego, czy będziecie cierpliwi, czy niecierpliwi, to jest tylko zapłata za to, co robiliście (w życiu doczesnym)”.

52.17. Bogobojni znajdą się w Raju i będą szczęśliwi.

52.18. Będą radować się tym, co dał im ich Pan, a On uchronił ich od cierpień w Piekle.

52.19. (Usłyszą) „Jedzcie i pijcie z radością za to, co uczyniliście.

52.20. Odpoczywajcie na łożach ustawionych w rzędzie”. Damy im za żony hurysy o wielkich oczach.

52.21. Tych, którzy uwierzyli, a ich dzieci podążyły za nimi w wierze, połączymy z ich potomstwem. Nie sprawimy, że ich czyny będą daremne. Każdy człowiek jest zakładnikiem tego, co czynił.

52.22. Dostarczymy im takich owoców i mięs, jakich tylko zapragną.

52.23. Będą podawać sobie puchary, w których nie będzie napoju, który uwalnia bezmyślną mowę i pobudza do grzechu.

52.24. Będą im usługiwać młodzieńcy, czyści jak najbardziej ukryte perły.

52.25. Będą pytać się wzajemnie

52.26. i mówić: „Przedtem baliśmy się o siebie i o nasze rodziny.

52.27. Ale Bóg okazał nam miłosierdzie i oszczędził nam cierpienia w ognistym podmuchu.

52.28. Przedtem modliliśmy się do Niego. On jest Dobry i Miłosierny”.

52.29. Napominaj ich nadal. Nie jesteś przecież, z łaski Twego Pana, ani czarownikiem, ani opętanym.

52.30. Będą mówić: „On jest poetą. Poczekamy, aż los się od niego odwróci”.

52.31. Odpowiedz: „Czekajcie więc. Ja poczekam razem z wami”.

52.32. Czy to ich umysły nakazują im to (mówić), czy po prostu są ludem buntowników?

52.33. Będą mówić: „On to[2]Koran. wymyślił”. Oni nadal nie będą wierzyć.

52.34. Jeśli mówią prawdę, to niech ułożą coś podobnego.

52.35. Czy zostali stworzeni bez udziału w tym kogokolwiek, czy sami są stwórcami?

52.36. Czy oni stworzyli niebo i ziemię? Nie! Ale nadal nie mają pewności.

52.37. Czy posiadają skarby twojego Pana? Czy mają władzę?

52.38. Czy wspięli się po drabinie, z której słuchali (głosu Boga)?

Jeśli tak, niech przyjdzie ten, który słuchał i pokaże dowód.

52.39. Myślicie, że Bóg ma córki, a wy synów?

52.40. Czy ty, Wysłanniku, prosisz ich o jakieś wynagrodzenie i przez to popadli w długi?

52.41. Czy mają wiedzę o tym, co przed nimi jest ukryte[3]Może to być przyszłość, którą zna tylko Bóg, może to być Umm al-kitab (Matka Księgi – 13:39; 43:4) lub to, co jest alegorią w Koranie, to co w islamie jest mistyką (3:7). i spisują to?

52.42. Czy mają jakiś podstępny plan? To sami niewierni padną jego ofiarą.

52.43. Czy oni mają jakiegoś boga poza Bogiem (Jedynym)? Bóg przewyższa wszystko, co oni z Nim kojarzą.

52.44. Oni, nawet gdyby zobaczyli, jak spada na nich niebo, powiedzieliby, że to chmury się spiętrzają.

52.45. Pozostaw ich zatem do tego Dnia, kiedy porazi ich piorun.

52.46. W tym dniu na nic zdadzą się ich podstępy. Nikt im nie pomoże.

52.47. Dla niesprawiedliwych jest przygotowana jeszcze inna kara[4]Ogień piekielny., ale większość z nich nawet o tym nie wie.

52.48. Czekaj więc cierpliwie na Sąd twego Pana, bo jesteś w Naszych oczach[5]Obserwowany i zarazem chroniony. i głoś chwałę twego Pana, kiedy wstajesz (rankiem).

52.49. I chwal Go nocą, i kiedy znikają gwiazdy (o świcie).

Przypisy

Przypisy
1Chodzi tu o „niebiańską Kaabę” znajdującą się w trzecim, szóstym bądź siódmym poziomie nieba lub też o Kaabę ziemską.
2Koran.
3Może to być przyszłość, którą zna tylko Bóg, może to być Umm al-kitab (Matka Księgi – 13:39; 43:4) lub to, co jest alegorią w Koranie, to co w islamie jest mistyką (3:7).
4Ogień piekielny.
5Obserwowany i zarazem chroniony.

Leave a Reply