SURA 50 – Kaf

KAF

Wyszukaj w tej Surze:

Wyszukaj w całym Koranie:

 

W imię Boga Miłosiernego, Miłującego.

50.1. Kaf. Na wspaniały Koran!

50.2. Oni rzeczywiście byli bardzo zaskoczeni, że ostrzegający, który do nich przyszedł, jest jednym z nich. Niewierni powiedzieli: „To jest bardzo dziwne.

50.3. Jeżeli umrzemy i obrócimy się w proch, to powrót jest niemożliwy”.

50.4. My wiemy, jak dalece ziemia ich pochłonie, ale mamy księgę, gdzie wszystko zostanie zachowane.

50.5. Ale oni prawdę uznali za kłamstwo i są zupełnie zagubieni.

50.6. Czy oni nie widzą nieba nad sobą i jak je stworzyliśmy, i ozdobiliśmy, i że nie ma w nim żadnej skazy?

50.7. Czy nie widzą ziemi, jak ją rozprzestrzeniliśmy i mocno osadziliśmy na niej góry, i stworzyliśmy na niej, w parach, wszelkie rodzaje wspaniałych roślin?

50.8. W tym jest nauka i przypomnienie dla każdego sługi, który się nawraca.

50.9. To My zsyłamy błogosławioną wodę z nieba i stworzyliśmy z niej ogrody oraz zboże do zbioru.

50.10. I palmy daktylowe ze zwisającymi piętrowo gronami owoców,

50.11. jako pożywienie dla naszych sług. Dzięki wodzie ożywiamy martwe ziemie. Podobnie będzie ze zmartwychwstaniem.

50.12. Prawdę za kłamstwo uznał także lud Noego, podobnie uczynili mieszkańcy Ar-Rass, i lud Thamud[1]Por. przyp. do wer. 25:38.;

50.13. plemię Ad, Faraon i pobratymcy Lota,

50.14. a także: lud Al – Ajkat[2]Por.przyp. do wer. 15:78; 26:176. i mieszkańcy Tubby[3]Por. przyp. do wer. 44:37.. Oni wszyscy nie uwierzyli posłańcom i za to spadła na nich kara od Nas.

50.15. Nie byliśmy zmęczeni pierwszym stworzeniem, to dlaczego powątpiewają w nowe stworzenie (poprzez zmartwychwstanie)?

50.16. Stworzyliśmy człowieka i wiemy, co podszeptuje mu jego dusza. Jesteśmy bliżej niego niż jego żyła na szyi.

50.17. Dwaj obserwujący aniołowie siedzą po jego prawej i lewej stronie i wszystko zapisują[4]Wszystko co człowiek robi. Anioł siedzący z prawej strony spisuje dobre uczynki, anioł z lewej złe..

50.18. Nie ma słów wypowiadanych przez człowieka, które umknęłyby uwadze jednego z obserwujących.

50.19. Kiedy ból śmierci przyniesie ze sobą prawdę, mówią (do człowieka): „To przed tym usiłowałeś uciec”.

50.20. I zadmą w trąby. Oto nadchodzi obiecany Dzień.

50.21. Każda dusza przyjdzie z aniołem, który ją poprowadzi[5]Według komentatorów chodzi o anioła, który w przyszłym życiu doprowadza ludzi do ich ostatecznego miejsca przebywania., i z aniołem, który będzie świadczył[6]Jeden wskaże na dobre, a drugi na złe uczynki..

50.22. Powiedzą mu: „Byłeś tego nieświadomy, ale teraz zrzucamy z ciebie zasłonę, abyś widział wyraźnie”[7]Co człowiek czynił i co zostało zapisane..

50.23. Jeden z aniołów[8]Ten, który przyjdzie jako świadek. powie: „Oto co przygotowałem (przeciw niemu)”.

50.24. (Ogłosimy wyrok) „Obaj wrzućcie do Piekła każdego upartego i kłamliwego niewiernego,

50.25. który powstrzymywał siebie i innych od czynienia dobra, który siał zwątpienie

50.26. i który dodawał Bogu współtowarzyszy. Obaj wrzućcie go do cierpienia ogromnego”.

50.27. Kuszący go szatan powie: „Panie nasz! Nie ja spowodowałem, że on się zbuntował, to on sam tak daleko zbłądził”.

50.28. Bóg odpowie: „Nie sprzeczajcie się w Mojej obecności. Już wcześniej ostrzegałem was (przed tym Dniem)

50.29. i nic z Moich decyzji nie zostanie zmienione. Bóg nigdy nie jest niesprawiedliwy wobec swoich sług”.

50.30. Tego Dnia zapytamy Piekła: „Czy jesteś już zapełnione (grzesznikami)?”. Ono odpowie (z zadowoleniem): „A przybędą jeszcze?”.

50.31. Raj będzie przybliżony bogobojnym, jest dla nich przeznaczony.

50.32. To jest obietnica złożona każdemu, kto się nawrócił i był wierny.

50.33. Kto w skrytości bał się Boga i przychodził z sercem pełnym skruchy.

50.34. (Tacy usłyszą) „Wejdźcie w pokoju (do Raju), to jest Dzień (do) wieczności”.

50.35. Będą tam mieli wszystko, czego zapragną, a Mamy o wiele więcej.

50.36. Ileż pokoleń, o wiele potężniejszych, unicestwiliśmy przed nimi. Udajcie się w podróż po ziemi i sprawdźcie, czy oni mogli znaleźć jakieś schronienie (przed Bogiem)?

50.37. Jest w tym napomnienie dla każdego, kto ma serce (dla wiary), chce słuchać i dawać świadectwo.

50.38. Stworzyliśmy niebo i ziemię, i wszystko, co jest między nimi w sześć dni, i nie zmęczyło to Nas.

50.39. Znoś cierpliwie to, co mówią i wysławiaj chwałę twego Pana przed wschodem i przed zachodem słońca.

50.40. Wychwalaj Go w określonych porach nocy i po pokłonach, które Mu oddajesz.

50.41. Przysłuchuj się jak, w tym Dniu, kiedy wzywający (anioł) przywoływać będzie z nieodległego miejsca,

50.42. oni usłyszą krzyk[9]Por. przyp. do wer.11:67. i nastąpi Dzień Zmartwychwstania.

50.43. To My dajemy życie i My przynosimy śmierć, i do nas wszyscy powrócą (na Sąd).

50.44. W tym Dniu ziemia się rozstąpi i zaczną pospiesznie przybywać (z martwych). To nie jest dla Nas nic trudnego.

50.45. My dobrze wiemy, co oni mówią, a ty do niczego nie zmuszaj ich siłą. Ostrzegaj, powołując się na Koran, tych, którzy obawiają się Mojej groźby.

Przypisy

Przypisy
1Por. przyp. do wer. 25:38.
2Por.przyp. do wer. 15:78; 26:176.
3Por. przyp. do wer. 44:37.
4Wszystko co człowiek robi. Anioł siedzący z prawej strony spisuje dobre uczynki, anioł z lewej złe.
5Według komentatorów chodzi o anioła, który w przyszłym życiu doprowadza ludzi do ich ostatecznego miejsca przebywania.
6Jeden wskaże na dobre, a drugi na złe uczynki.
7Co człowiek czynił i co zostało zapisane.
8Ten, który przyjdzie jako świadek.
9Por. przyp. do wer.11:67.

Leave a Reply