SURA 47 – Muhammad

MUHAMMAD (s)

Wyszukaj w tej Surze:

Wyszukaj w całym Koranie:

 

W imię Boga Miłosiernego, Miłującego.

47.1. Bóg udaremnia wszystkie czyny tych, którzy nie uwierzyli i odciągają innych od Jego drogi.

47.2. Tym, którzy wierzą, czynią dobro i uwierzyli w objawienie dane Muhammadowi, które jest prawdą pochodzącą od Boga, On wybaczy grzechy i uczyni ich lepszymi.

47.3. Jest tak, ponieważ niewierzący poszli za kłamstwem, a wierzący poszli za prawdą od swojego Pana. W ten sposób Bóg przedstawia ludziom przypowieści.

47.4. Jeżeli spotkacie się w walce z tymi, którzy nie wierzą, uderzajcie ich po szyjach. Jak osłabną, zwiążcie ich mocno. Potem okazujcie im łaskę i uwalniajcie ich albo bierzcie za nich okup, dopóki ciężar wojny się nie skończy. Tak macie czynić. Gdyby tylko Bóg zechciał, to sam by ich pokonał, ale przez nich Bóg poddaje próbie wielu z was. Jeśli chodzi o tych, którzy zginą na drodze Boga, ich czyny nie będą nadaremne.

47.5. On ich poprowadzi i naprostuje ich ścieżki.

47.6. Wprowadzi ich do Raju, o którym słyszeli.

47.7. Wierzący! Jeśli wspieracie Boga, On was wesprze i wzmocni waszą pozycję.

47.8. Ci, którzy nie wierzą, będą skazani na wieczne potępienie i Bóg udaremni wszystkie ich czyny.

47.9. Będzie tak dlatego, że oni znienawidzili wszystko, co objawił Bóg, więc on zniweczył ich dzieła.

47.10. Czy oni nie podróżowali po ziemi i nie widzieli, jaki był koniec tych, którzy byli przed nimi? Bóg ich unicestwił i niewierni skończą tak samo.

47.11. Będzie tak, dlatego że opiekunem wierzących jest Bóg, a niewierni nie mają żadnego opiekuna.

47.12. Bóg sprawia, że ​​ci, którzy wierzą i czynią dobro, wejdą do Ogrodów, pod którymi płyną strumienie. A ci, którzy nie wierzą, (w życiu doczesnym) cieszą się i jedzą jak zwierzęta. Ogień (piekielny) będzie ich miejscem pobytu.

47.13. Ileż to miast potężniejszych od tego, które ciebie wygnało, zniszczyliśmy. One nie miały żadnego opiekuna.

47.14. Czy ten, który opiera się na mocnych dowodach od swego Pana, jest podobny do tego, któremu upiększono jego złe postępowanie tak, że czerpie przyjemność z oddawania się swoim namiętnościom?

47.15. Tak opisano Raj[1]Nie można wykluczyć, że opis Raju jest alegorią szczęścia, które niewątpliwie czeka w nim sprawiedliwych., do którego wejdą sprawiedliwi: Będą w nim płynąć strumienie – zawsze świeżej – wody, strumienie pełne mleka, którego smak się nie zmieni oraz strumienie wina, dające radość pijącym i strumienie oczyszczonego miodu. Będą tam im dostępne wszelkiego rodzaju owoce i obejmie ich miłosierdzie Pana. Czyż cieszący się takim szczęściem są podobni tym, którzy na zawsze przebywają w ogniu piekielnym i piją wrzącą wodę, która rozrywa ich wnętrzności?

47.16. Wśród nich[2]Dotyczy to hipokrytów wśród mieszkańców Medyny. są tacy, którzy cię słuchają, ale kiedy wychodzą od ciebie, pytają tych, którzy posiadają wiedzę: „Cóż on takiego powiedział?”. To są ci, na których sercach Bóg położył pieczęć i którzy poszli za swoimi namiętnościami.

47.17. Jeśli chodzi o tych, którzy są prowadzeni drogą prostą, On zwiększa ich pewność siebie, kiedy nią podążają i wzmacnia ich bogobojność.

47.18. Czy oni oczekują czegoś innego niż Godzina (Sądu), która nagle spadnie na nich? Znaki ją zapowiadające już objawiono. Na cóż zdadzą się ich błagalne zapewnienia, kiedy ona nadejdzie?

47.19. Dlatego wiedz: Nie ma innego boga poza Nim. Jego proś o przebaczenie grzechów twoich oraz wszystkich wierzących mężczyzn i kobiet. Bóg wie zawsze, gdzie przebywasz i gdzie się udajesz[3]Bóg wie zawsze, co robi człowiek i gdzie się znajduje. Nic się przed Nim nie ukryje..

47.20. Wierzący często mówią: „Dlaczego nie zostanie zesłana nowa sura[4]Nowy rozdział Koranu. (dotycząca walki)?”. A gdy zostaje zesłana i dotyczy walki to ci, w których sercach jest choroba, patrzą na ciebie spojrzeniem idącego na śmierć. Biada im.

47.21. Powinni okazywać posłuszeństwo i wypowiadać właściwe słowa. Kiedy ich sprawa będzie podlegać rozstrzygnięciu, to zaprawdę, byłoby lepiej dla nich, gdyby byli uczciwi wobec Boga.

47.22. A może wy (hipokryci) odwrócicie się (od wiary) i będziecie siać niesprawiedliwość na ziemi, i zrywać więzy krwi?

47.23. To ich przeklął Bóg i uczynił głuchymi i ślepymi (na prawdy wiary).

47.24. Dlaczego nie pomyślą o tym, co jest w Koranie, a może ich serca są (na to) zamknięte?

47.25. Tych, którzy poznali prawdę o przewodnictwie (Boga) i odwrócili się (od wiary), skusił szatan fałszywą obietnicą nagrody w tym życiu.

47.26. Nagrody za to, że (hipokryci) powiedzieli tym, którzy z nienawiścią traktują objawienie Boże: „Będziemy wam posłuszni w niektórych sprawach”. Ale Bóg zna ich najskrytsze myśli.

47.27. A co wówczas, kiedy zabiorą ich aniołowie (na śmierć), bijąc ich po twarzach i po plecach?

47.28. Stanie się tak, ponieważ zwrócili się ku temu, co nie podoba się Bogu i znienawidzili to, co Jemu się podoba. Dlatego Bóg udaremni wszystkie ich czyny.

47.29. Czy ci, których serca przepełnia nienawiść, myślą, że Bóg nie ujawni ich zawiści?

47.30. Gdybyśmy tylko zechcieli, pokazalibyśmy ich tobie, a ty rozpoznałbyś ich po charakterystycznych cechach. Rozpoznasz ich po kłamstwach, które wypowiadają. Bóg wie, co czynią.

47.31. Będziemy poddawać was próbom, aby rozpoznać tych, którzy walczą z determinacją na drodze Boga, są wytrwali i poddawać (będziemy) próbie wasze deklaracje.

47.32. Ci, którzy nie wierzą, odrzucają ścieżkę Boga i sprzeciwiają się Wysłannikowi po tym, jak zostało im objawione przewodnictwo, nie mogą skrzywdzić Boga w najmniejszym stopniu. Zamiast tego Bóg udaremni wszystkie ich czyny.

47.33. Wierzący! Bądźcie posłuszni Bogu i okazujcie posłuszeństwo Bogu, aby wasze czyny nie okazały się daremne.

47.34. Tym, którzy nie uwierzyli i odrzucili drogę Boga, a potem umarli, jako niewierni, Bóg nigdy nie przebaczy.

47.35. Nie słabnijcie i nie wzywajcie do pokoju, kiedy będziecie mieli przewagę, gdyż Bóg jest z wami i nie uczyni waszych czynów daremnymi.

47.36. Ziemskie życie to nic innego jak zabawa i próżność. Ale jeżeli wierzycie i boicie się Boga, to On was wynagrodzi, nie prosząc o żadne bogactwa.

47.37. Gdyby Bóg zapytał o wasze majątki, nalegał, abyście mu je oddali, to ukazałby waszą słabość przez wasze skąpstwo[5]Werset ten mówi nam, że Bóg doskonale wie, iż człowiek nie jest doskonały. Bóg zna nasze słabości i nad wszystkim ma kontrolę..

47.38. Wzywani jesteście do wydawania (z waszych majątków) na drodze Boga, ale są wśród was skąpcy. Okazując skąpstwo, skąpicie sobie samym. Bóg jest Bogaty, a wy biedni. Jeżeli odwrócicie się (od wiary w Niego), to On na wasze miejsce powoła inny lud, który będzie lepszy od was.

Przypisy

Przypisy
1Nie można wykluczyć, że opis Raju jest alegorią szczęścia, które niewątpliwie czeka w nim sprawiedliwych.
2Dotyczy to hipokrytów wśród mieszkańców Medyny.
3Bóg wie zawsze, co robi człowiek i gdzie się znajduje. Nic się przed Nim nie ukryje.
4Nowy rozdział Koranu.
5Werset ten mówi nam, że Bóg doskonale wie, iż człowiek nie jest doskonały. Bóg zna nasze słabości i nad wszystkim ma kontrolę.

Leave a Reply