SURA 43 – Az-Zuchruf

OZDOBY

Wyszukaj w tej Surze:

Wyszukaj w całym Koranie:

 

W imię Boga Miłosiernego, Miłującego.

43,1.  Ha. Mim.

43.2. Na Księgę Jasną!

43.3. Zesłaliśmy Koran w języku arabskim, abyście zrozumieli.

43.4. On – Koran wzniosły i mądry – jest przechowywany u nas w Matce Ksiąg [1]Mądrości Boga, przykazania Boga, zapisane są w niebiańskiej Matce Ksiąg. Bóg w Swej mądrości zesłał ją (jej część? ) w  postaci Koranu, w języku arabskim..

43.5. Czy mamy wam zabrać to napomnienie, dlatego że jesteście ludem grzesznym?

43.6. Jakże wielu proroków wysyłaliśmy do ludów, które były przed wami.

43.7. Zawsze, kiedy przychodził do nich prorok, wyśmiewali go.

43.8. I unicestwiliśmy tych, którzy byli od nich[2]Arabów, mekkańczyków. potężniejsi i przeminęli. Uczyniliśmy ich przykładem z przeszłości.

43.9. Kiedy zapytasz ich: „Kto stworzył niebo i ziemię?”, odpowiedzą: „Stworzył je Wszechmocny i Wszechwiedzący”.

43.10. On ziemię uczynił waszym siedliskiem i wyznaczył na niej drogi dla was, abyście poszli drogą prostą.

43.11. On zsyła dokładnie odmierzoną ilość wody z nieba, aby ożywić nią martwe ziemie, podobnie jak i was wskrzesi.

43.12. On jest tym, który w parach stworzył każdy rodzaj istnienia i stworzył dla was statki oraz zwierzęta, na których się przemieszczacie,

43.13. i abyście mogli, siedząc na nich wygodnie, wspominać łaskę swego Pana i mówić: „Chwała Bogu, który ujarzmił je dla nas. Sami nie moglibyśmy tego dokonać.

43.14. Z pewnością powrócimy do naszego Pana”.

43.15. Oni uznali, że niektórzy z Jego sług są Jego dziećmi. Zaprawdę, ludzie potrafią być wielkimi niewdzięcznikami.

43.16. Czy On wybiera dla Siebie córki z tego, co stwarza, a was obdarował synami[3]Por. 16:57?

43.17. Kiedy któremuś z nich przynoszą wiadomość o narodzinach córki, co przypisują Bogu, jego twarz staje się chmurna, przepełnia go żal i złość.

43.18. (Mówią:) „Po co potomstwo wychowywane wśród ozdób i nielogiczne w sporach[4]W niektórych tłumaczeniach: „niezdolne do walki”.?”.

43.19. Twierdzą także, że aniołowie, którzy są sługami Miłosiernego, są kobietami. Czy byli świadkami ich stworzenia? Ich słowa będą spisane i będą o to wypytywani.

43.20. Mówią także: „Gdyby Miłosierny tylko tego zechciał, to nie oddawalibyśmy im czci”. Oni nie wiedzą, co mówią, tylko snują domysły[5]Ludzie nie mogą winić Boga za swoje bałwochwalstwo, ponieważ mamy wolność wyboru, czy czcić samego Boga, czy nie..

43.21. Czy my wcześniej objawiliśmy im[6]Arabom. jakąś księgę, której zapisów tak mocno się trzymają?

43.22. Nie (objawiliśmy), ale oni mówią: „Zastaliśmy naszych ojców przywiązanych do swojej wiary i my podążamy za ich przykładem”.

43.23. Podobnie było, kiedy wysyłaliśmy z ostrzeżeniem naszych posłańców do dawnych ludów. Bogaci spośród nich[7]Lub: „ich przywódcy”. mówili: „Zastaliśmy naszych ojców przywiązanych do swojej wiary i my podążamy za ich przykładem”.

43.24. Posłaniec pytał: „Nawet, jeśli pokażę wam lepszą religię, nadal będziecie szli za przykładem waszych ojców?”. Oni odpowiadali: „Nie wierzymy w to, z czym cię do nas przysłano”.

43.25. I odpłaciliśmy im za to. Spójrz, jaki był koniec odrzucających (przesłanie od Boga).

43.26. Wspomnij, jak Abraham powiedział do swego ojca i do swego ludu: „Nie ponoszę winy za to, w co wierzycie

43.27. poza Bogiem, który mnie stworzył. On mnie prowadzi”.

43.28. I te słowa stały się trwałym dziedzictwem dla jego potomnych, aby mogli się nawracać.

43.29. Pozwoliłem im i ich ojcom[8]Arabom. na duży udział w dobrach życia doczesnego, dopóki nie dotarła do nich prawda i przybył Wysłannik wyjaśniający (przesłanie).

43.30. A kiedy prawda do nich dotarła, powiedzieli: „To jest tylko zwykła magia i dlatego odrzucamy to”.

43.31. Mówią: „Dlaczego ten Koran nie został objawiony jakiemuś znaczącemu mieszkańcowi dwóch miast[9]Jakby chcieli dopowiedzieć: „wtedy byśmy uwierzyli”.  Dwa miasta to Mekka i At-Taif (a nie Jasrib- Medyna, jak piszą niektórzy komentatorzy). At-Taif, było wówczas znaczącym miastem jak Mekka, położonym w krainie Hidżaz około 60 km na południowy wschód od Mekki.?”.

43.32. Czy to oni rozdzielają łaski twego Pana? To My daliśmy im wiele dóbr w tym życiu i wywyższyliśmy wielu z nich nad innymi, aby mogli brać ich do siebie na służbę. Miłosierdzie od twego Pana jest o wiele lepsze niż to wszystko, co udało im się zgromadzić.

43.33. Gdyby nie to, że wszyscy ludzie mogliby stać się jednym narodem (niewiernych), to każdemu, kto nie wierzy, dalibyśmy srebrne dachy i schody, po których mogliby się wspinać.

43.34. I dalibyśmy im srebrne drzwi do ich domów i srebrne łoża, na których by leżeli i wypoczywali,

43.35. i złote ozdoby. Ale to wszystko jest tylko tymczasowym dobrem w życiu doczesnym. Dla sprawiedliwych jest życie przyszłe u boku twego Pana.

43.36. Temu, który unika wspominania Miłosiernego, damy szatana za przyjaciela.

43.37. Tacy przyjaciele sprowadzają człowieka z drogi prostej i utrzymują go w przekonaniu, że nadal nią podąża.

43.38. A kiedy taki człowiek już stanie przed Nami, to powie: „Szkoda, że pomiędzy tobą (szatanie) a mną nie była taka odległość, jak przestrzeń pomiędzy jednym a drugim wschodem. Byłeś złym przyjacielem”.

43.39. Usłyszy: „Te słowa nie przyniosą ci teraz żadnej korzyści. Wspólnie grzeszyliście i będziecie mieli równy udział w karze”.

43.40. Czy jesteś w stanie sprawić, aby głuchy usłyszał? Czy możesz prowadzić ślepego albo tego, który zbłądził bardzo daleko?

43.41. Możemy zabrać cię (wcześniej)[10]Czyli jak umrze prorok Muhammad (s)., ale i tak się na nich pomścimy.

43.42. Możemy też pokazać ci to, co im obiecaliśmy, ponieważ mamy całkowitą władzę nad nimi.

43.43. Postępuj więc zgodnie z tym, co zostało ci objawione. Ty na pewno jesteś na drodze prostej.

43.44. To jest przypomnienie[11]Koran. dla ciebie i twego ludu. Będziecie z tego rozliczani.

43.45. Gdybyś zapytał posłańców, którzy byli przed tobą, czy wyznaczyliśmy jakiś innych bogów, poza Miłosiernym, którym należy oddawać cześć.

43.46. Posłaliśmy (przecież) z Naszymi znakami Mojżesza do Faraona i jego dworzan. Powiedział wtedy: „Jestem posłańcem od Pana światów”.

43.47. I kiedy pokazał im Nasze znaki, oni wyśmiewali go.

43.48. A każdy pokazany im znak był mocniejszy od poprzedniego. Tak karaliśmy ich, aby mogli się nawrócić.

43.49. Powiedzieli: „Czarowniku! Módl się za nas do swojego Pana, zgodnie z przymierzem, które zawarł z tobą, a my na pewno będziemy podążać drogą prostą”.

43.50. Ale kiedy zdjęliśmy z nich cierpienie, oni natychmiast złamali swoją obietnicę.

43.51. Faraon powiedział do swego ludu: „Ludu mój! Ja jestem władcą królestwa Egiptu i rzek płynących u moich stóp. Czy tego nie widzicie?

43.52. Czy ja nie jestem lepszy niż ten nikczemnik, który nie potrafi się wysłowić?

43.53. Dlaczego nie ozdobiono go bransoletami ze złota, dlaczego nie towarzyszą mu aniołowie?”.

43.54. Tak Faraon omamił swój lud, a on był mu posłuszny. To byli ludzie niegodziwi.

43.55. Kiedy nas rozgniewali, ukaraliśmy ich i wszyscy utonęli.

43.56. I sprawiliśmy, że przeszli do historii jako (zły) przykład dla innych.

43.57. Kiedy przywołano im przykład syna Marii, oni sprzeciwili się[12]Jezus (a) był przywoływany jako przykład Boskiego planu, Boskiej mocy, a także jako przykład tego, że nie powinien być obiektem kultu..

43.58. Mówili: „Czyż nasi bogowie nie są lepsi od Jezusa?”. Oni natomiast powołują się na przykład Jezusa tylko po to, aby toczyć z tobą spór[13]Mekkańczycy natomiast wykorzystywali chrześcijański kult Jezusa  (a) do pokazania Muhammadowi (s), że można czcić Boga w wielu osobach i do udowodnienia, że ich religia nie jest zła., ponieważ są ludem kłótliwym.

43.59. Jezus był tylko sługą, którego pobłogosławiliśmy i uczyniliśmy wzorem dla dzieci Izraela.

43.60. Gdybyśmy chcieli, uczynilibyśmy niektórych z was aniołami, którzy zastąpiliby was (w misji) na ziemi[14]Ponieważ niewierni często dziwili się, że Bóg wysyłał z przesłaniem zwykłych ludzi (swoich posłańców), a nie aniołów (których taką estymą darzyły ludy, do których przybywali posłańcy), Bóg mówi, że gdyby chciał, mógłby to oczywiście zrobić, ale wskazuje też, że prorocy wybrani przez Niego są ważniejsi niż aniołowie..

43.61. On[15]Według niektórych „on” oznacza tu Koran, według innych Jezusa (a). Bliższe jest mi wskazanie, że chodzi w tym fragmencie o Koran. jest zwiastunem Godziny (Sądu). Uwierzcie w nią i chodźcie za Mną, to jest droga prosta.

43.62. Niech nie powstrzyma was przed tym szatan. On jest waszym największym wrogiem.

43.63. Kiedy Jezus przyszedł z jasnymi znakami, powiedział: „Przyszedłem do was z mądrością i aby wyjaśnić wam to, co do czego się różnicie. Bójcie się Boga i wysłuchajcie mnie!

43.64. Bóg jest moim Panem i waszym Panem, więc czcijcie Go – to jest droga prosta”.

43.65. Ale różne ugrupowania spośród nich poróżniły się między sobą. Biada więc niesprawiedliwym z powodu cierpień Dnia bolesnego[16]Dla przypomnienia: jedna z form określająca Dzień Sądu, podobnie jak słowo „Godzina”..

43.66. Czy oni wierzą w to, że jak niespodziewanie nadejdzie Godzina, to oni tego nawet nie zauważą?

43.67. W tym dniu ci, którzy byli przyjaciółmi, staną się dla siebie wrogami, z wyjątkiem tych, którzy boją się Boga.

43.68. Bóg powie do nich: „O słudzy Moi, w tym Dniu nie będziecie się bać ani smucić.

43.69. Byliście tymi, którzy uwierzyli w Nasze znaki i poddali się całkowicie Bogu.

43.70. Wejdźcie do Rajskiego Ogrodu wraz ze swoimi żonami i radujcie się”.

43.71. Wszystko, czego tylko zapragną ich dusze i co sprawi radość dla ich oczu, będzie im podawane na złotych tacach i w złotych pucharach. Będą tam żyć wiecznie.

43.72. Usłyszą: „Raj ten jest wam dany, jako dziedzictwo za to, co uczyniliście.

43.73. Znajdziecie w nim wszelkiego rodzaju owoce, które możecie spożywać”.

43.74. Grzesznicy z pewnością trafią za karę do Piekła. Będą tam przebywać przez wieczność.

43.75. Ona nie będzie im skrócona, więc będą pogrążeni w rozpaczy.

43.76. To nie my ich skrzywdziliśmy, to oni skrzywdzili samych siebie.

43.77. Będą wołać: „Maliku[17]Malik jest imieniem anioła, nadzorcy Piekła.! Niech Twój Pan zabije nas!”. On odpowie. „Z pewnością tu pozostaniecie”.

43.78. Objawiliśmy wam prawdę, ale większość z was nienawidzi prawdy.

43.79. Czy oni[18]Bałwochwalcy. mają jakiś podstępny plan? My także mamy plan (wobec nich).

43.80. Czy oni myślą, że My nie słyszymy ich najskrytszych myśli i nie słyszymy ich potajemnych narad. Nasi posłańcy są wśród nich i wszystko zapisują.

43.81. Powiedz: „Gdyby Miłosierny miał dziecko, byłbym pierwszym, który oddawałby mu cześć”.

43.82. Chwała Panu, Władcy niebios i ziemi, Panu Tronu. On jest ponad tym, co Mu przypisują.

43.83. Pozwól im popełniać błędy i radować się, dopóki nie nadejdzie Dzień, który został im obiecany.

43.84. On jest tym, który jest Bogiem w niebie i Bogiem na ziemi. On jest Mądry i Wszechwiedzący.

43.85. Błogosławiony Ten, który ma władzę nad niebem i ziemią oraz nad tym, co jest między nimi. Tylko On zna Godzinę i do Niego powrócicie.

43.86. Ci, którym oni oddają cześć poza Bogiem, nie będą mogli wstawiać się za nikim u Boga. Wyjątkiem są ci, którzy dadzą świadectwo prawdzie i mają wiedzę[19]Np. Jezus (a) i aniołowie, którzy są obiektem kultu, ale wcale o to nie zabiegali i dzieje się to wbrew woli Boga..

43.87. Kiedy zapytasz ich: „Kto was stworzył?”, oni na pewno odpowiedzą: „Bóg”. Dlaczego więc oddalili się (od prawdy)?

43.88. Wysłannik odpowie: „Panie mój, to są ludzie niewierzący”.

43.89. Przebacz im i zwróć się do nich: „Pokój (z wami)”. Oni wkrótce (wszystkiego) się dowiedzą.

Przypisy

Przypisy
1Mądrości Boga, przykazania Boga, zapisane są w niebiańskiej Matce Ksiąg. Bóg w Swej mądrości zesłał ją (jej część? ) w  postaci Koranu, w języku arabskim.
2Arabów, mekkańczyków.
3Por. 16:57
4W niektórych tłumaczeniach: „niezdolne do walki”.
5Ludzie nie mogą winić Boga za swoje bałwochwalstwo, ponieważ mamy wolność wyboru, czy czcić samego Boga, czy nie.
6, 8Arabom.
7Lub: „ich przywódcy”.
9Jakby chcieli dopowiedzieć: „wtedy byśmy uwierzyli”.  Dwa miasta to Mekka i At-Taif (a nie Jasrib- Medyna, jak piszą niektórzy komentatorzy). At-Taif, było wówczas znaczącym miastem jak Mekka, położonym w krainie Hidżaz około 60 km na południowy wschód od Mekki.
10Czyli jak umrze prorok Muhammad (s).
11Koran.
12Jezus (a) był przywoływany jako przykład Boskiego planu, Boskiej mocy, a także jako przykład tego, że nie powinien być obiektem kultu.
13Mekkańczycy natomiast wykorzystywali chrześcijański kult Jezusa  (a) do pokazania Muhammadowi (s), że można czcić Boga w wielu osobach i do udowodnienia, że ich religia nie jest zła.
14Ponieważ niewierni często dziwili się, że Bóg wysyłał z przesłaniem zwykłych ludzi (swoich posłańców), a nie aniołów (których taką estymą darzyły ludy, do których przybywali posłańcy), Bóg mówi, że gdyby chciał, mógłby to oczywiście zrobić, ale wskazuje też, że prorocy wybrani przez Niego są ważniejsi niż aniołowie.
15Według niektórych „on” oznacza tu Koran, według innych Jezusa (a). Bliższe jest mi wskazanie, że chodzi w tym fragmencie o Koran.
16Dla przypomnienia: jedna z form określająca Dzień Sądu, podobnie jak słowo „Godzina”.
17Malik jest imieniem anioła, nadzorcy Piekła.
18Bałwochwalcy.
19Np. Jezus (a) i aniołowie, którzy są obiektem kultu, ale wcale o to nie zabiegali i dzieje się to wbrew woli Boga.

Leave a Reply