SURA 39 – Az-Zumar

TŁUMY

Wyszukaj w tej Surze:

Wyszukaj w całym Koranie:

 

W imię Boga Miłosiernego, Miłującego.

39.1. Księgę tę objawił Bóg Wszechmocny i Mądry.

39.2. Zawiera ona tylko prawdę, więc czcij Boga poświęcając swoją wiarę tylko jemu.

39.3. Czyż nie Bogu należy się szczera wiara? Ci, którzy za opiekunów biorą sobie kogoś innego niż Bóg, mówią: „Służymy im tylko po to, aby one przybliżyły nas do Boga”. Bóg osądzi różnice między nimi. Bóg nie prowadzi tych, którzy są kłamcami i bluźniercami.

39.4. Gdyby Bóg zachciał mieć potomstwo, to wybrałby go sobie spośród tego, co stworzył. Chwała Mu. On jest Bogiem, Jedynym i Zwycięskim.

39.5. On stworzył niebiosa i ziemię w określonym celu. On przykrywa nocą dzień i noc przykrywa dniem. Reguluje drogą słońca i księżyca, które poruszają się w przeznaczonym dla nich czasie. Czyż On nie jest Wszechmocny i Przebaczający?

39.6. On stworzył was z jednego człowieka. Temu człowiekowi stworzył, z niego samego, partnerkę,  czyniąc ich parą. Zesłał wam osiem par z czterech gatunków trzód [1]Po dwie pary owiec, kóz, wielbłądów i krów (zob. 6:143-144).. On stwarza was w łonach waszych matek, w postępujących po sobie etapach rozwoju, w trzech osłonach ciemności[2]Może to oznaczać na przykład: ścianę brzucha, ścianę macicy i wody płodowe.. Taki jest Bóg, wasz Pan. Do Niego należy wszelka władza. Nie ma innego boga poza Nim. Jak mogliście się od Niego odwrócić?

39.7. Wasz brak okazywania wdzięczności w niczym Bogu nie ujmuje. On jest Niezależny, ale nie akceptuje braku wiary u swoich sług. Jeżeli okazujecie wdzięczność, to Jemu się to podoba. Żaden człowiek nie musi nieść brzemienia drugiego człowieka. Z czasem wszyscy do Niego powrócicie, a On powie wam o wszystkim, co uczyniliście. Bóg wie, co skrywają wasze serca.

39.8. Kiedy człowieka dotknie jakieś nieszczęście, on modli się do Niego i okazuje skruchę. Kiedy Bóg obdarza go swoim miłosierdziem, człowiek zapomina o tym, o co się modlił i dodaje Bogu współtowarzyszy. Robi tak dlatego, aby zwieść innych z drogi prostej. Powiedz (takiemu człowiekowi): „Naciesz się chwilowo swoją niesprawiedliwością, bowiem będziesz więźniem ognia piekielnego”.

39.9. Czy nie jest lepiej być takim, który szczerze modli się nocą do Boga, bijąc pokłony i stojąc oraz myśli z obawą o życiu przyszłym i ma nadzieję, że Bóg okaże mu swoje miłosierdzie? Powiedz: „Czy są równi ci, którzy mają wiedzę, z tymi, którzy jej nie mają?[3]Imam Sadik (a.s.) powiedział: „Uważajcie, od kogo czerpiecie wiedzę. Wiedzcie, że w każdej epoce są sprawiedliwe i wiarygodne osoby z nas, Ahlul Bejt, które odrzucają wypaczenia fanatyków, bezpodstawne twierdzenia zbłąkanych i usprawiedliwienia ignorantów, oczyszczając religię”(Al-Kafi). Powiedział również: „My (Ahlul Bejt) jesteśmy tymi, którzy mają wiedzę; nasi wrogowie są tymi, którzy jej nie mają, zaś ci, którzy za nami podążają, są ludźmi dobrego zrozumienia” (Madżma al-Bajan).”. Zastanawiają się nad tym tylko ci, którzy słuchają (napomnienia).

39.10. Powiedz: „Wierzący słudzy Boga, bójcie się waszego Pana. Dobrem będzie odpłacone tym, którzy czynią dobro w tym życiu. Ziemia Boga jest ogromna. Wytrwali otrzymają swoją nagrodę bez żadnego rozliczenia”.

39.11. Powiedz: „Nakazano mi czcić Boga, poświęcając moją wiarę[4]Lub: religię. wyłącznie Jemu.

39.12. Nakazano mi, abym był pierwszym z tych, którzy całkowicie się Mu poddali”[5]Czyli byli muzułmanami..

39.13. Powiedz: „Szczerze obawiam się kary w Dniu Sądu, gdybym nie był posłuszny memu Panu”.

39.14. Powiedz: „Oddaję cześć Bogu (Jedynemu), Jemu tylko poświęcam swoją wiarę.

39.15. Wy czcijcie sobie, kogo chcecie poza Nim”. Powiedz: „Naprawdę przegranymi w Dniu Zmartwychwstania będą ci, którzy zatracą swe dusze i dusze swoich bliskich”. Czy to nie jest wielka przegrana?

39.16. Będą okryci ogniem od góry i z dołu. W ten sposób Bóg wzbudza strach w swoich sługach: „O, Moi słudzy, bójcie się Mnie”.

39.17. Dla tych, którzy oddalili się od kultu Taghuta[6]Najczęściej tłumaczone, w szerszym znaczeniu, jako bożki, idole itp. i zwrócili się do Boga, jest dobra nowina. Przekaż więc tę dobrą nowinę moim sługom,

39.18. którzy wsłuchują się w Moje słowa i podążają za tym, co jest w nich najlepsze (dla nich). To są ci, których Bóg prowadził drogą prostą. To są ci, którzy posiadają rozum.

39.19. A co z kimś, komu wyznaczono już karę? Czy możesz uratować tego, który jest już w ogniu?

39.20. Dla tych, którzy boją się swego Pana, są przygotowane majestatyczne, ułożone piętrami, apartamenty z przepływającymi pod nimi strumieniami. To jest obietnica Boga, a Bóg nigdy nie łamie Swojej obietnicy.

39.21. Czy nie widziałeś, że Bóg zsyła z nieba wodę i umieszcza ją w podziemnych źródłach? Następnie sprawia, że dzięki niej wyrastają rośliny o różnych barwach. Potem one przekwitają i żółkną, a na koniec łamią się i usychają? To powinno być przypomnieniem dla tych, którzy posiadają rozum.

39.22. A co z tym, którego serce Bóg otworzył na islam tak, że podąża za światłem od swego Pana? Biada niech będzie tym, których serca pozostają zamknięte na ostrzeżenia płynące od Boga. Oni błądzą (w ciemnościach).

39.23. Bóg objawił najwspanialszą i spójną opowieść: Koran z powtarzającymi się, podobnymi do siebie wersetami, których treść sprawia, że bogobojnym cierpnie skóra. Potem jednak ich skóra mięknie i serca stają się otwarte na przesłanie Boga. Taka jest droga Boga! Prowadzi nią, kogo zechce, a kogo Bóg sprowadzi z drogi prostej, ten nie będzie miał przewodnika.

39.24. A co z tymi (niesprawiedliwymi), którzy nie zdołają uchronić swego oblicza przed karą w Dniu Zmartwychwstania?  Będzie powiedziane niesprawiedliwym: „Zakosztujcie kary, na którą zapracowaliście”.

39.25. Już ci, którzy byli przed nimi, zaprzeczali prawdzie, więc kara spadła na nich stąd, skąd nigdy by się jej nie spodziewali.

39.26. Bóg sprawił, że doznali poniżenia już w tym życiu, a kara (dla grzeszników) w życiu przyszłym będzie jeszcze bardziej dotkliwa. Gdyby tylko o tym wiedzieli!

39.27. W Koranie przytoczyliśmy ludziom różne przypowieści, może oni się opamiętają?

39.28. Koran jest w języku arabskim, nie ma w nim żadnych niejasności, więc powinni być bogobojni.

39.29.  Bóg przytacza przypowieść o człowieku, który ma wielu panów kłócących się ze sobą i porównuje go do niewolnika, który ma tylko jednego pana[7]Przypowieść o wielu kłócących się panach i jednym panu dotyczy odpowiednio wielu bóstw i Boga Jedynego oraz korzyści płynących z monoteizmu.. Czy ich sytuacja jest taka sama? Chwała należy się tylko Bogu (Jedynemu), ale większość z nich o tym nie wie.

39.30. Z pewnością ty umrzesz (Muhammadzie) i oni umrą.

39.31. W Dniu Zmartwychwstania, przed obliczem waszego Pana, będziecie toczyć spór między sobą.

39.32. Kto może być bardziej niesprawiedliwym niż ten, który kłamie przeciwko Bogu i który kłamstwem nazywa prawdę, kiedy ona do niego przychodzi? Czy Piekło nie będzie sprawiedliwym miejscem dla niewiernych?

39.33. Ci, którzy głoszą prawdę i wierzą w nią, są sprawiedliwi.

39.34. Oni otrzymają od swojego Pana, co tylko zechcą. Taka jest nagroda dla ludzi czyniących dobro.

39.35. Bóg odpuści im ich (wcześniejsze) grzechy, a za dobro, które uczynili, wynagrodzi ich czymś jeszcze piękniejszym.

39.36. Czy Bóg nie wystarczy Swojemu słudze? Oni straszą cię tym, co stawiają na równi z Nim. Jeżeli Bóg sprowadzi kogoś z drogi prostej, nie znajdzie się już nikt, kto go poprowadzi.

39.37. A jeżeli Bóg kogoś prowadzi drogą prostą, to nikt nie zdoła go z niej sprowadzić. Czy Bóg nie jest Wszechmocny i Odpłacający?

39.38. Jeżeli zapytasz ich: „Kto stworzył niebo i ziemię?”, to oni odpowiedzą: „Bóg”. Powiedz: „To dlaczego stawiacie na równi z Nim jakieś bożki? Jeśli Bóg zechciałby sprowadzić na mnie jakieś nieszczęście, to czy te bożki, do których się modlicie poza Bogiem, uchronią mnie przed tym? A jeśli Bóg zechce obdarzyć mnie swoim miłosierdziem, bożki mogą to powstrzymać?”. Powiedz: „Wystarczy mi Bóg. Na nim polegają wszyscy ludzie ufni”.

39.39. Powiedz: „Ludu mój, czyńcie wszystko, co w waszej mocy, a ja zrobię, co w mojej mocy i na pewno przekonacie się,

39.40. kto będzie poniżony karą (w życiu doczesnym), a kto otrzyma karę wieczną (w życiu przyszłym)”.

39.41. Zasłaliśmy ci Księgę zawierającą prawdę przeznaczoną dla wszystkich ludzi. Jeżeli ktoś idzie drogą prostą, czyni to z pożytkiem dla siebie, jeżeli zbłądził, zgubił samego siebie, a ty nie masz obowiązku być ich stróżem.

39.42. Bóg zabiera dusze w chwili, gdy ludzie umierają i zabiera je, gdy ludzie śpią. Zatrzymuje te (dusze ludzi), o których śmierci zadecydował, a inne odsyła na późniejszy termin. W tym są znaki dla ludzi, którzy myślą.

39.43. Czy oni wzięli sobie jakiś innych wstawiających się (za nich) poza Bogiem? Zapytaj ich: „A co jeśli oni nie mają żadnej mocy i niczego nie pojmują?”.

39.44. Powiedz: „Wstawiennictwo zależy od Boga. Do Niego należy wszelka władza nad niebem i ziemią. Wszyscy do Niego powrócicie”.

39.45. Kiedy wspomina się Jedynego Boga, serca tych, którzy nie wierzą w życie przyszłe, kurczą się z niechęcią,  a kiedy wspomina się o bóstwach poza Bogiem, są one pełne radości.

39.46. Powiedz: „Boże, Stwórco nieba i ziemi, który wiesz o wszystkim, co jest ukryte i co jest jawne! Ty będziesz rozsądzał różnice między Swoimi sługami”.

39.47. Gdyby ci, którzy byli niesprawiedliwi, posiadali wszystko, co jest na ziemi, a nawet dwa razy więcej, to chętnie by to oddali, aby uniknąć straszliwej kary w Dniu Zmartwychwstania. Bóg jednak pokaże im to, czego się nie będą spodziewać.

39.48. Zobaczą całe zło, które uczynili i obejmie ich to, z czego szydzili[8]Kara w życiu przyszłym, ogień piekielny..

39.49. Kiedy na człowieka spadnie jakieś nieszczęście, modli się do Nas. Kiedy okażemy mu Swoje miłosierdzie, on mówi: „To, co osiągnąłem, zawdzięczam tylko wiedzy (Boga o tym, co osiągnąłem[9]Lub :swojej wiedzy. )”. Tak My poddajemy ludzi próbie, ale większość z nich tego nie wie.

39.50. Ci, którzy byli przed nimi, też tak mówili i nie pomogło im to, co osiągnęli.

39.51. Dosięgnęło ich zło tego, co osiągnęli. Tych, którzy są niesprawiedliwi, też dosięgnie zło ich osiągnięć i nie będą w stanie tego powstrzymać.

39.52. Czy oni nie wiedzą, że Bóg rozdaje dobra tym, którym zechce i zabiera je (tym, którym zechce)? W tym są znaki dla wierzących.

39.53. Powiedz: „Słudzy Boga, którzy zgrzeszyliście, nie traćcie nadziei na Boże miłosierdzie, albowiem Bóg odpuszcza wszystkie grzechy. On jest Przebaczający i Miłujący.

39.54. Nawróćcie się na swojego Pana i poddajcie Mu się całkowicie, zanim spadnie na was kara, bo wtedy nie będzie już nikogo, kto by wam pomógł.

39.55. Podążajcie najlepszą z dróg, jaką wskazał wam wasz Pan, zanim spotka was kara, kiedy najmniej się tego spodziewacie”.

39.56. Aby nikt [10]Dosłownie: „dusza”. nie powiedział: „Jak mi przykro, że zaniedbałem swój obowiązek wobec Boga i byłem wśród szyderców”.

39.57. Albo, żeby nie powiedziano: „Gdyby Bóg mnie prowadził, byłbym wśród tych, co boją się Boga”

39.58. lub, żeby nikt nie mówił, kiedy ujrzy karę: „Gdybym mógł tylko powrócić, to na pewno byłbym wśród tych, którzy czynią dobro”.

39.59. Przecież przyszły do was Moje znaki, ale uznaliście je za kłamstwo. Okazaliście arogancję i byliście wśród niewiernych.

39.60. W Dniu Zmartwychwstania ujrzycie zrozpaczone twarze tych, którzy kłamali o Bogu. Czy Piekło nie jest właściwą karą dla tych, którzy okazali arogancję?

39.61. Bóg zbawi sprawiedliwych i da im bezpieczne schronienie.  Nie spotka ich nic złego i nie będą się smucić.

39.62. Bóg jest Stwórcą wszystkich rzeczy i nad każdą rzeczą ma władzę.

39.63. On ma klucze do bram niebios i ziemi. Ci, którzy nie uwierzyli w Jego znaki, są straceni.

39.64. Powiedz: „Głupcy, czy wy każecie mi oddawać cześć komuś innemu niż Bóg?”.

39.65. Zostało ci objawione i tym (posłańcom), którzy byli przed tobą: „Jeśli kiedykolwiek oddacie cześć bożkom, wszystkie wasze uczynki zostaną uznane za nieważne i będziecie wśród przegranych”.

39.66. Dlatego czcij Boga Jedynego i bądź wśród tych, którzy okazują Mu wdzięczność.

39.67. Oni nie są w stanie ocenić wielkości Boga. On w Dniu Zmartwychwstania pochwyci całą ziemię lewą ręką, a niebiosa ściśnie swoją prawicą. Chwała Mu. On jest ponad tymi, których dopisują Mu jako współtowarzyszy.

39.68. Gdy odezwą się (anielskie) trąby, wszyscy w niebie i na ziemi omdleją jak rażeni piorunem, oprócz tych, których Bóg zechce oszczędzić. Kiedy zadmą w trąby ponownie, wszyscy powstaną i będą patrzeć (zadziwieni).

39.69. Ziemia rozjaśni się blaskiem swego Pana. Zostanie przed nimi położona księga (czynów ludzi i dżinnów), sprowadzeni będą prorocy i świadkowie. Zostaną sprawiedliwie osądzeni, nikt nie dozna niesprawiedliwości.

39.70. Każda dusza dostanie zapłatę za to, co zrobiła. Bóg wie najlepiej, co oni uczynili.

39.71. Tłumy niewiernych poprowadzone zostaną do Piekła, a kiedy tam przybędą i otworzą się jego bramy, strażnicy Piekła zapytają: „Czyż nie przybywali do was posłańcy, wybrani spośród was, którzy recytowali wam objawienie waszego Pana i ostrzegali was przed tym Dniem?”. Oni odpowiedzą: „Tak było”. I spełniona zostanie obietnica kary dana niewiernym.

39.72. I usłyszą: „Wejdźcie przez bramy Piekła, zostaniecie tam na wieki. Jakże straszne to miejsce przeznaczenia”.

39.73. Ci, którzy bali się swojego Pana, będą tłumnie prowadzeni do Raju. Kiedy do niego dotrą i otworzą się jego bramy, strażnicy Raju powiedzą: „Pokój wam, odnieśliście sukces. Dlatego zostaniecie tu na wieki”.

39.74. Oni powiedzą: „Wszelka chwała należy się Bogu, który spełnił Swoją obietnicę wobec nas i uczynił nas dziedzicami ziemi. Teraz możemy zamieszkać w Raju, gdziekolwiek zechcemy”. To wspaniała nagroda dla trudzących się (na drodze Boga).

39.75. Zobaczysz aniołów unoszących się wokół tronu, wielbiących i wysławiających swego Pana. Gdy wszyscy zostaną sprawiedliwie osądzeni, zostanie powiedziane: „Chwała Bogu, Panu Światów”.

Przypisy

Przypisy
1Po dwie pary owiec, kóz, wielbłądów i krów (zob. 6:143-144).
2Może to oznaczać na przykład: ścianę brzucha, ścianę macicy i wody płodowe.
3Imam Sadik (a.s.) powiedział: „Uważajcie, od kogo czerpiecie wiedzę. Wiedzcie, że w każdej epoce są sprawiedliwe i wiarygodne osoby z nas, Ahlul Bejt, które odrzucają wypaczenia fanatyków, bezpodstawne twierdzenia zbłąkanych i usprawiedliwienia ignorantów, oczyszczając religię”(Al-Kafi). Powiedział również: „My (Ahlul Bejt) jesteśmy tymi, którzy mają wiedzę; nasi wrogowie są tymi, którzy jej nie mają, zaś ci, którzy za nami podążają, są ludźmi dobrego zrozumienia” (Madżma al-Bajan).
4Lub: religię.
5Czyli byli muzułmanami.
6Najczęściej tłumaczone, w szerszym znaczeniu, jako bożki, idole itp.
7Przypowieść o wielu kłócących się panach i jednym panu dotyczy odpowiednio wielu bóstw i Boga Jedynego oraz korzyści płynących z monoteizmu.
8Kara w życiu przyszłym, ogień piekielny.
9Lub :swojej wiedzy.
10Dosłownie: „dusza”.

Leave a Reply