SURA 36 – Ja Sin

JA SIN

Wyszukaj w tej Surze:

Wyszukaj w całym Koranie:

 

W imię Boga Miłosiernego, Miłującego.

36.1. Ja. Sin.

36.2. Na Koran pełen mądrości.

36.3. Ty jesteś jednym z Posłańców[1]Muhammad (s) jest Prorokiem, Posłańcem i Wysłannikiem Boga.

36.4. na drodze prostej.

36.5. Oto objawienie od Wszechmocnego i Miłującego,

36.6. abyś ostrzegł lud, którego przodkowie nie byli ostrzegani, dlatego są ignorantami.

36.7. Słowo już się wobec nich wypełniło, a oni nadal nie wierzą.

36.8. Na ich szyje założyliśmy okowy sięgające do podbródków, więc ich głowy są zadarte i unieruchomione.

36.9. Przed nimi i za nimi umieściliśmy zasłonę, zakrywając ich tak, że nie mogą niczego dojrzeć.

36.10. Jest im obojętne, czy ich ostrzegasz, czy ich nie ostrzegasz. Oni i tak nie uwierzą.

36.11. Ty możesz ostrzec tylko tego, który wierzy w przesłanie (Koranu) i boi się Miłosiernego, chociaż Go nie widzi. Przekaż mu radosną nowinę o przebaczeniu i wspaniałej nagrodzie.

36.12. Z pewnością, to My ożywiamy zmarłych. Zapisujemy ich wcześniejsze czyny oraz to, co po sobie pozostawili w jasnym rejestrze.

36.13. Przytocz im przypowieść o mieszkańcach miasta, do którego przybywali posłańcy.

36.14. Najpierw posłano dwóch, ale mieszkańcy uznali ich za kłamców. Wtedy wysłaliśmy trzeciego, aby im pomógł. Powiedzieli: „Przybyliśmy do was, jako posłańcy”.

36.15. Odpowiedzieli (im mieszkańcy): „Jesteście takimi samymi ludźmi jak my. Miłosierny Bóg niczego wam nie objawił. Jesteście kłamcami”.

36.16. Powiedzieli (posłańcy): „Pan nasz wie, że jesteśmy posłańcami do was.

36.17. Jedynym naszym obowiązkiem jest tylko jasne przekazanie wam (Jego przesłania)”.

36.18. Odpowiedzieli (mieszkańcy): „Widzimy w was złą wróżbę. Jeżeli nie zaprzestaniecie, to was ukamienujemy i spadnie na was bolesna kara”.

36.19. (Posłańcy odpowiedzieli): „Zła wróżba zostanie przy was. Mówicie tak dlatego, że zostaliście ostrzeżeni? Nie! To dlatego, że jesteście ludźmi, którzy przekroczyli wszelkie dozwolone granice”.

36.20.  I oto nadbiegł z drugiego krańca miasta człowiek, który powiedział (do mieszkańców): „Ludu mój, idźcie za tymi posłańcami.

36.21. Idźcie za tymi, którzy nie chcą od was żadnego wynagrodzenia i którzy postępują drogą prostą.

36.22. Dlaczego nie miałbym oddawać czci Temu, który mnie stworzył i do którego wszyscy powrócicie?

36.23. Czy mam wybrać sobie, poza Nim, jeszcze jakiś innych bogów? Przecież, gdyby Miłosierny Bóg zechciał mnie skrzywdzić, to ich wstawiennictwo nic by mi nie pomogło ani by mnie nie ocaliło.

36.24. W takim przypadku byłbym całkowicie zagubiony.

36.25. Ja uwierzyłem w waszego Pana. Wysłuchajcie mnie!”.

36.26. I usłyszał (po tym, jak go zabili): „Wejdź do Raju”. On powiedział: „Gdyby tylko mój lud wiedział,

36.27. jak mój Pan mi przebaczył i uczynił mnie jednym z wybranych”.

36.28. Po nim nie zesłaliśmy do jego ludu niebiańskich zastępów; nie musieliśmy nikogo wysyłać.

  1. 29. Wystarczył tylko jeden krzyk (anioła)[2]Podmuch. i zginęli.

36.30. Biada sługom moim! Nie przyszedł do nich ani jeden posłaniec, z którego by nie szydzili.

36.31. Czy oni nie widzą, ile pokoleń unicestwiliśmy przed nimi i że oni już nigdy do nich nie powrócą?

36.32. Oni wszyscy, razem, staną przed Bogiem.

36.33. Znakiem dla nich była martwa ziemia, którą ożywiliśmy. I z niej daliśmy im ziarno, aby mogli z niego spożywać.

36.34. Na ziemi umieściliśmy ogrody pełne palm i winorośli. Sprawiliśmy, że z ziemi trysnęły źródła (wody),

36.35. aby mogli spożywać owoce ziemi i te, które wyrosły dzięki pracy ich rąk. Czy oni nie będą za to wdzięczni?

36.36. Chwała niech będzie Bogu za to, że stworzył w parach wszystko, co rodzi ziemia, ludzi i to, czego oni nie znają.

36.37. Znakiem dla nich jest noc, z której zdejmujemy dzień i oni pogrążają się w ciemnościach.

36.38. I słońce, które dąży do miejsca, gdzie być powinno, zgodnie z zamysłem Boga Wszechmocnego i Wszechwiedzącego.

36.39. I księżyc, któremu wyznaczyliśmy fazy, aż staje się podobny do suchej gałązki palmowej.

36.40. Słońce nie może dogonić księżyca, tak jak noc nie wyprzedzi dnia. Każde z nich płynie po swojej orbicie.

36.41. Innym znakiem dla nich jest to, że przenieśliśmy ich potomstwo na załadowany statek [3]Arkę..

36.42. I to, że stworzyliśmy dla nich coś podobnego, do czego wsiadają[4]Dotyczy to środków transportu lądowego i wodnego (wozy, łodzie itp.)..

36.43. Moglibyśmy ich potopić, gdybyśmy tego chcieli. Wówczas nie znaleźliby żadnej pomocy i nie byliby uratowani.

36.44. Dzięki naszemu miłosierdziu będą cieszyć się życiem tylko do pewnego czasu.

36.45. Mówi się do nich: „Bójcie się tego, co było i tego, co będzie, a może dostąpicie miłosierdzia (Bożego)”.

36.46. Jednak oni odwracali się od każdego wyraźnego znaku, który zsyłał im ich Pan.

36.47. A kiedy mówi się do nich: „Dzielcie się tym, czym obdarował was Bóg”, to ci, którzy nie wierzą, zwracają się do wierzących: „Czy mamy nakarmić kogoś, kogo Bóg może nakarmić, jeśli tylko On tego zechce? Musisz być w wielkim błędzie”.

36.48. Mówią jeszcze: „Jeśli mówisz prawdę, to powiedz, kiedy obietnica będzie spełniona?”.

36.49. Wszystko, na co mogą czekać, to tylko pojedynczy krzyk (podmuch),  który ich pochwyci, kiedy będą zajęci sporem.

36.50. Nie zdążą sporządzić testamentu ani powrócić do swoich rodzin.

36.51. Kiedy odezwą się (anielskie) trąby, powstaną ze swoich grobów i uciekną do swego Pana.

36.52. Powiedzą: „Biada nam. Kto wskrzesił nas z miejsca spoczynku? Spełnia się to, co obiecał Miłosierny i prawdę mówili posłańcy”.

36.53. Wystarczy jeden krzyk[5]Por. przyp. do wer.11:67. i wszyscy staną prze Nami.

36.54. W tym Dniu żadna dusza nie dozna niesprawiedliwości. Otrzymacie zapłatę tylko za to, co czyniliście.

36.55. Tego Dnia tylko mieszkańcy Raju będą czerpać zadowolenie ze swoich uczynków.

36.56. Oni i ich nieskazitelne małżonki będą wypoczywać w cieniu na wygodnych łożach.

36.57. Będą tam mieli owoce i wszystko, o co tylko poproszą.

36.58. (Usłyszą:)„Pokój” – słowo  (pozdrowienia) od Miłosiernego Pana.

36.59. Niech tego Dnia grzesznicy trzymają się z dala (od bogobojnych).

36.60. Czyż nie przykazałem wam, synowie Adama, abyście nie czcili szatana, bo jest on waszym jawnym wrogiem?

36.61. Droga prosta to oddawanie czci Mnie.

36.62. Szatan sprowadził z drogi prostej wielu z was, dlaczego tego nie zrozumieliście?

36.63. Oto Piekło, które zostało wam obiecane.

36.64. Płońcie w nim dzisiaj za to, że uporczywie nie chcieliście uwierzyć.

36.65. Tego Dnia zapieczętujemy im usta i przemówią do Nas ich ręce, a nogi same zaświadczą o tym, co uczynili.

36.66. Gdybyśmy tylko chcieli, to moglibyśmy ich oślepić. Wtedy w pośpiechu ruszyliby na poszukiwanie właściwej drogi, ale jakże mogliby ją dostrzec?

36.67. Gdybyśmy tylko chcieli, to moglibyśmy na miejscu przemienić ich tak, że nie byliby w stanie iść do przodu ani zawrócić.

36.68. Komu dajemy długie życie, osłabiamy go na starość. Czy oni tego nie rozumieją?

36.69. My nie nauczyliśmy go[6]Muhammada (s). poezji, nie byłoby to dla niego stosowne. To jest tylko napomnienie i jasny Koran,

36.70. aby ostrzec wszystkich żyjących i wypełnić słowo dane niewiernym.

36.71. Czy oni nie widzieli, że wśród Naszego dzieła stworzenia uczyniliśmy dla nich trzody, których są właścicielami?

36.72. One są ich poddanymi. Na niektórych podróżują, a niektóre spożywają.

36.73. Są im pożyteczne także pod innym względem, dzięki nim mają co pić. Czy nie powinni być wdzięczni?

36.74. Jednak wzięli sobie (za obiekt czci) innych bogów poza Bogiem (Jedynym), mając nadzieją, że oni ich wspomogą.

36.75. Oni nie mogą im jednak pomóc, chociażby byli przygotowaną armią [7]Zetknąłem się różnymi interpretacjami jak i tłumaczeniami drugiej części tego wersetu. 1. Bożki, nawet gdyby były armią, nie mogą im pomóc przeciwko Bogu – to właściwie wynika i z mojego przekładu. 2. Bałwochwalcy właściwie są armią, która jest gotowa walczyć za swoje bożki. 3. Bożki, jako zastęp będą przeciw bałwochwalcom (wyprą się ich) w Dniu Zmartwychwstania. 4. Bożki są przedstawiane w opowieściach bałwochwalców jako armia..

36.76. Niech nie zasmucają cię ich (obraźliwe) słowa. My dobrze wiemy, co oni skrywają, a co jawnie głoszą.

36.77. Czy człowiek nie widzi tego, że to My stworzyliśmy go z kropli nasienia, a pomimo tego jest zaciekłym wrogiem (siebie samego[8]Według innych interpretacji chodzi o to, że człowiek ma w naturze skłonność do nieposłuszeństwa Bogu. )?

36.78. Przedstawia Nam swoje przypowieści, a zapomina, jak został stworzony. Mówi: „Kto ożywi nasze kości, kiedy one się rozpadną?”.

36.79. Powiedz: „Ożywi je Ten sam, który powołał je do życia za pierwszym razem. On ma wiedzą o każdym stworzeniu.

36.80. On rozniecił ogień w zielonym drzewie i teraz z niego rozpalacie”.

36.81. Czy Stwórca nieba i ziemi nie może stworzyć czegoś na ich podobieństwo[9]Ludzi.? Może! On jest Najwspanialszym Stwórcą i Wszechwiedzącym.

36.82. Kiedy Bóg zechce jakiejś rzeczy, wyda tylko rozkaz: „Bądź” i ta rzecz się staje.

36.83. Chwała niech będzie Temu, który ma nieograniczoną władzę nad wszystkim. Do Niego wszyscy powrócicie.

Przypisy

Przypisy
1Muhammad (s) jest Prorokiem, Posłańcem i Wysłannikiem Boga.
2Podmuch.
3Arkę.
4Dotyczy to środków transportu lądowego i wodnego (wozy, łodzie itp.).
5Por. przyp. do wer.11:67.
6Muhammada (s).
7Zetknąłem się różnymi interpretacjami jak i tłumaczeniami drugiej części tego wersetu. 1. Bożki, nawet gdyby były armią, nie mogą im pomóc przeciwko Bogu – to właściwie wynika i z mojego przekładu. 2. Bałwochwalcy właściwie są armią, która jest gotowa walczyć za swoje bożki. 3. Bożki, jako zastęp będą przeciw bałwochwalcom (wyprą się ich) w Dniu Zmartwychwstania. 4. Bożki są przedstawiane w opowieściach bałwochwalców jako armia.
8Według innych interpretacji chodzi o to, że człowiek ma w naturze skłonność do nieposłuszeństwa Bogu.
9Ludzi.

Leave a Reply