SURA 35 – Fatir

STWÓRCA

Wyszukaj w tej Surze:

Wyszukaj w całym Koranie:

 

W imię Boga Miłosiernego, Miłującego.

35.1. Chwała niech będzie Bogu, Stwórcy niebios i ziemi, który uczynił anioły posłańcami dwu, trzy i czteroskrzydłymi. On daje Swojemu stworzeniu to, co zechce. Bóg ma władzę nad wszystkim.

35.2. Nikt nie może powstrzymać jakiegokolwiek miłosierdzia, które Bóg zechce okazać ludziom, a cokolwiek On powstrzyma, tego później już nikt zesłać nie może. On jest Wszechmocny i Mądry.

35.3. Ludzie, pamiętajcie o błogosławieństwach Boga, jakimi was obdarza. Czy istnieje jakiś inny stwórca, poza Bogiem, który zaopatruje was z nieba i ziemi? Nie ma innego boga, jak tylko On. Dlaczego jesteście odwróceni (od wiary w Niego)?

35.4. Jeżeli uznają cię za kłamcę, to wiedz, że i posłańców Boga, którzy byli przed tobą, też uznawano za kłamców. Wszystkie te sprawy powrócą do Boga.

35.5. Ludzie, wszystkie obietnice Boga są prawdziwe, nie pozwólcie, aby życie w świecie doczesnym was zwiodło. Nie pozwólcie, aby zwiódł was największy kłamca.

35.6. Bo to właśnie szatan jest waszym największym wrogiem, więc traktujcie go jak wroga. On wzywa swoich wyznawców tylko po to, aby stali się mieszkańcami ognia (piekielnego).

35.7. Ci, którzy nie uwierzyli, podlegają najsurowszej karze. Ci, którzy wierzą i czynią dobro, otrzymają przebaczenie i wspaniałą nagrodę.

35.8. A co będzie z kimś takim, któremu zło, jakie wyrządzał, było przedstawiane jako dobro i dobrem było w jego oczach? Bóg prowadzi drogą prostą, kogo tylko zechce i kogo tylko zechce, sprowadza z niej. Niech więc dusza twoja nie martwi się o niego. Bóg wie o wszystkim, co oni czynią.

35.9. Bóg jest tym, który zsyła wiatr, aby skłębić chmury i posyła je w kierunku wyschniętej ziemi, którą ożywia. Podobnie będzie ze zmartwychwstaniem.

35.10. Jeżeli ktoś szuka chwały, niech wie, że wszelką chwałę można znaleźć jedynie u Boga. Do Niego kierują się wzniosłe słowa i dobre uczynki, które On uwzniośla. Natomiast tych, którzy planują zło, czeka straszna kara, a ich plany spełzną na niczym.

35.11. Bóg stworzył was z prochu ziemi, później z kropli nasienia, a następnie połączył was w pary. Żadna kobieta nie zostaje brzemienną i nie urodzi bez Jego wiedzy. I żadnemu starszemu człowiekowi nie przyznaje się (dodatkowego) życia ani jego długość życia nie jest zmniejszona, a wszystko to jest opisane w Księdze. To jest łatwe dla Boga.

35.12. Nie są jednakowe dwa wielkie morza. Jedne wypełnione wodą słodką i smaczną, drugie wypełnione wodą słoną i gorzką. Z obu spożywacie delikatne mięso i z obu wydobywacie ozdoby, które nosicie. I widzisz na nich płynące statki, poszukujące Jego łaski, abyście mogli okazywać Mu wdzięczność.

35.13. On zmienia noc w dzień i dzień w noc. On zmusił słońce i księżyc, aby służyły wam, płynąc w określonym czasie. Taki jest Bóg, wasz Pan. Do Niego należy cała władza, a ci, których dodajecie Mu jako współtowarzyszy, nie posiadają nawet łupinki z pestki daktyla.

35.14. Jeśli zwrócicie się do nich (z modlitwą), to nie usłyszą waszego wezwania, a nawet gdyby usłyszeli, to nie odpowiedzą. W Dniu Zmartwychwstania zaprą się stawiania ich na równi z Bogiem. Nikt nie może cię lepiej poinformować (o prawdzie) niż Ten, który jest Wszechwiedzący.

35.15. Ludzie! Wy jesteście ubodzy wobec Boga, a Bóg jest Bogaty i Godny Chwały.

35.16. Gdyby Bóg tylko zechciał, mógłby was zniszczyć i ustanowić nowe pokolenie.

35.17. Nie jest to dla Boga trudne.

35.18. Żadna dusza niosąca ciężar własnego brzemienia nie poniesie brzemienia win kogoś innego. Jeżeli ktoś uginający się pod brzemieniem swych win będzie wzywał pomocy do poniesienia tego ciężaru, nikt mu w tym nie pomoże, nawet jego krewny. Ty możesz ostrzec (skutecznie) tylko tych, którzy boją się swego Pana, chociaż Go nie widzą i modlą się (do Niego). A jeżeli ktoś dokonuje oczyszczenia, czyni to tylko dla własnego dobra. Ostatecznie wszyscy powrócą do Boga.

35.19. Nie są sobie równi: ślepcy i ci, którzy widzą,

35.20. tak jak ciemności i jasność,

35.21. cień i ciepło słoneczne,

35.22. a także żywi i umarli nie są sobie równi. Zaprawdę, Bóg pozwala słyszeć temu, komu zechce, a ty nie możesz sprawić, aby słyszeli ci, którzy są w grobach.

35.23. Jesteś tylko ostrzegającym.

35.24. Zostałeś wysłany z prawdą, jako zwiastun dobrej nowiny i jako ostrzegający. Nie ma żadnego ludu, do którego nie byłby posłany ostrzegający.

35.25. Jeżeli uznają cię za kłamcę, to wiedz, że i ci przed nimi tak czynili (wobec posłańców). Posłańcy przychodzili do nich z wyraźnymi znakami, pismami i oświecającymi księgami.

35.26. Potem pochwyciliśmy tych, którzy nie uwierzyli. Jakże wielki był Mój gniew.

35.27. Czy nie widziałeś, że to Bóg zsyła na ziemię wodę z nieba i dzięki niej tworzymy różnobarwne rodzaje owoców? A w górach przeplatają się pasma czerwone, białe, różnokolorowe i czarne niczym kruk.

35.28. Podobnie jest z ludźmi, zwierzętami i trzodami – mają różne kolory. Boga boją się tylko ci, spośród jego sług, którzy są mądrzy. Bóg jest Wszechmocny i Przebaczający.

35.29. Tylko ci, którzy czytają Koran, modlą się i rozdają, jawnie lub skrycie, z tego, czym obdarował ich Bóg, mają nadzieję na zysk, którego nigdy nie utracą.

35.30. To Bóg daje pełną zapłatę i dzięki Swej łasce jeszcze ją powiększy. Bóg jest Łaskawy i Okazujący Wdzięczność.

35.31. To, co zostało objawione tobie w Księdze, jest potwierdzeniem tego, co było już objawione przed nią. Bóg dobrze zna i widzi Swoje sługi.

35.32. Potem uczyniliśmy dziedzicami Księgi tych spośród Naszych sług, których sobie wybraliśmy. Są wśród nich tacy, którzy sami wyrządzają sobie niesprawiedliwość, tacy, którzy idą drogą pośrednią i tacy, którzy za przyzwoleniem Boga górują nad innymi, spełniając dobre uczynki. To jest łaska Boga.

35.33. Oni wejdą do Rajskich Ogrodów. Zostaną przyozdobieni bransoletami ze złota i pereł, nałożą szaty z jedwabiu.

35.34. Będą mówić: „Chwała Bogu, który odsunął od nas wszelkie zmartwienia. Pan nasz jest Przebaczający i Okazujący Wdzięczność.

35.35. On w Swej łasce umieścił nas w miejscu wiecznego pobytu, gdzie nie będziemy odczuwać trudu i zmęczenia”.

35.36. Tych, którzy nie wierzą, czeka ogień w Piekle. Nie umrą od niego, ale nie doznają też żadnej ulgi od bólu i cierpienia. Tak odpłacamy każdemu niewierzącemu.

35.37. I będą krzyczeć: „Panie nasz, zabierz nas stąd, a my już będziemy czynić dobro. Nie będzie tak, jak było to wcześniej!”. Bóg przemówi do nich: „Czyż nie dałem wam dostatecznie długiego życia, aby ten, który się zastanowił, mógł się opamiętać? I przybył do was ten, który ostrzegał. Zakosztujcie więc kary, bo niesprawiedliwi nie mają żadnego pomocnika”.

35.38. Bóg wie o wszystkim, co jest ukryte w niebie i na ziemi. On wie dobrze, co kryją serca (wszystkich ludzi).

35.39. On jest tym, który uczynił was spadkobiercami waszych poprzedników. Ten, kto nie uwierzył, sprawia, że zwróci się przeciw niemu jego niewiara, która potęguje niechęć Jego Pana. Niewiara niewierzących przyczyni się do ich zguby.

35.40. Powiedz: „Czy widzieliście tych, których przypisujecie Bogu jako współtowarzyszy? Pokażcie mi, co oni stworzyli na ziemi, jaki był ich udział w tworzeniu niebios?”. Czy daliśmy im księgę jako objawienie, według którego mogliby postępować? Tak nie było, a wzajemne obietnice niesprawiedliwych są tylko oszustwem.

35.41. To Bóg podtrzymuje niebo i ziemię, aby się nie rozpadły. A gdyby zaczęły się rozpadać, nikt by tego nie powstrzymał, poza Nim. On jest Łaskawy i Przebaczający.

35.42. Oni przysięgali na Boga, dając uroczyste słowo, że jeśli przyjdzie do nich ten, który będzie ostrzegał, to pójdą drogą prostą, gorliwiej od innych ludów. Kiedy jednak przybył do nich ten, który ostrzega, to niechęć w nich tylko się powiększyła.

35.43. Stali się bardziej wyniośli na ziemi i snuli podstępne plany. Jednak podstępne plany obracają się przeciwko tym, którzy je tworzą. Czy oni są zapatrzeni tylko w zwyczaje swoich ojców? Ty nie znajdziesz niczego, czym można by zastąpić zwyczaje Boga i nie znajdziesz w zwyczaju Boga żadnej niekonsekwencji.

35.44. Czyż oni nie wędrowali po ziemi i nie widzieli, jaki zły los spotkał tych, którzy byli przed nimi? A przecież ci przed nimi byli od nich potężniejsi. Nic z tego, co jest w niebie i na ziemi, nie może osłabić (i pokonać) Boga. On jest Wszechwiedzący i Wszechmocny.

35.45. Gdyby Bóg chciał ukarać tych ludzi za to, co czynią, to na ziemi nie byłoby żadnej żywej istoty. On jednak odroczył karę na określony czas, a kiedy nadejdzie ten termin, to zrozumieją, że Bóg dobrze widział swoje sługi [1]I sprawiedliwie je osądzi..

 

Przypisy

Przypisy
1I sprawiedliwie je osądzi.

Leave a Reply