SURA 34 – Saba

SABA

Wyszukaj w tej Surze:

Wyszukaj w całym Koranie:

 

W imię Boga Miłosiernego, Miłującego.

34.1. Chwała Bogu, do którego należy wszystko, co jest w niebie i na ziemi. Chwała Mu w życiu przyszłym. On jest Mądry i Wszechwiedzący.

34.2. On wie o wszystkim, co wnika w ziemię i co z niej wychodzi, co schodzi z nieba i co się do niego wznosi. On jest Miłosierny i Przebaczający.

34.3. Niewierzący mówią: „Godzina (Sądu) nigdy dla nas nie nadejdzie”. Powiedz: „Ależ, na mego Pana, ona z pewnością przyjdzie i na was. Bóg wie najlepiej o wszystkim, co jest ukryte”.  Nic, nawet najlżejszy pył w niebie i na ziemi, a może coś nawet lżejszego lub cięższego nie ujdzie Jego uwadze. Wszystko jest zapisane w Jasnej Księdze,

34.5. aby wynagrodzić wierzących, czyniących dobro. To są ci, którzy otrzymają przebaczenie i wszelkie dobra.

34.5. Ci, którzy zaprzeczają Naszym znakom i podważają je, są tymi, których czeka kara w męczarniach.

34.6. Ci, którzy zostali obdarzeni mądrością, wiedzą, że to, co zostało objawione przez twego Pana, jest prawdą i prowadzi ku drodze Wszechmocnego i Godnego Chwały.

34.7. Jednak niewierzący drwią: „Czy mamy wskazać wam człowieka, który głosi, że jak obrócicie się w proch, to zostaniecie wskrzeszeni do nowego życia?

34.8. Czy on wymyślił kłamstwo przeciwko Bogu, czy opętały go dżiny?”. Ależ nie! To ci, którzy nie uwierzyli w życie przyszłe, są udręczeni i głęboko zagubieni.

34.9. Czy nie zastanawiają się nad tym, co jest przed nimi i za nimi, w niebie i na ziemi? Jeśli zechcemy, możemy spowodować, że ziemia zapadnie się pod nimi albo spadną na nich kawałki nieba. W tym jest znak dla każdego pobożnego sługi.

34.10. Obdarzyliśmy Dawida Naszą łaską: „Góry i ptaki, głoście chwałę Boga razem z nim”. I uczyniliśmy dla niego żelazo miękkim [1]Tzn.: posiadł wiedzę z zakresu obróbki żelaza, produkcji broni itp..

34.11. (Rzekliśmy) „Stwórz idealną zbroję, dodaj siatkę pancerza i dobrze ją wymierz [2]Większość tłumaczeń polskich: odnosi się do stworzenia kolczugi i wymierzania ich oczek (pierścieni).. I czyńcie dobro, Ja widzę wszystko, co robicie”.

34.12. Daliśmy Salomonowi władzę nad wiatrem. Wiatr poranny i wiatr wieczorny wiał przez miesiąc. Sprawiliśmy, że popłynęło dla niego źródło stopionej miedzi. Z rozkazu Boga pracowały dla niego niektóre z dżinów. Gdyby uchylały się od jego wykonania, zakosztowałby męki w ogniu piekielnym.

34.13. Budowały dla niego to, czego sobie zażyczył: przybytki [3]W innych tłumaczeniach: świątynie.), posągi, misy ogromne jak sadzawki, ciężkie kotły. (Powiedzieliśmy) „Ludzie z rodu Dawida, okazujcie wdzięczność”, ale niewiele z moich sług jest wdzięczna.

34.14. A kiedy postanowiliśmy, że (Salomon) umrze, to nic im nie wskazywało (dżinom) na jego śmierć, z wyjątkiem owada z ziemi, który pożerał jego laskę. Potem, kiedy upadł, stało się jasne dla dżinów, że gdyby znały to, co ukryte, nie trudziłyby się w takim upokorzeniu.

34.15. Lud Saby otrzymał znak w postaci dwóch ogrodów z lewej i prawej strony. „Jedzcie z tego, co dał wam Pan i bądźcie wdzięczni. To piękna kraina, Bóg jest Przebaczający”.

34.16. Oni jednak odwrócili się od Boga, więc zesłaliśmy na nich powódź z (zerwanej) tamy. I zamieniliśmy ich wspaniałe ogrody na dwa rodzące gorzkich owoców: z tamaryszek i drzew sidr.

34.17. Odpłaciliśmy im za ich niewdzięczność. Czy my ukaralibyśmy w ten sposób kogoś innego niż niewdzięczników?

34.18. Pomiędzy nimi a krainami, którym błogosławiliśmy, umieściliśmy wiele znaczących miast i ułatwiliśmy im podróż do nich. Powiedzieliśmy: „Możecie tam podróżować bezpiecznie w dzień i w nocy”.

34.19. Oni zamiast podziękować Bogu, powiedzieli: „Panie nasz, wydłuż nasze podróże” [4]Chcieli podróżować dalej w celu powiększenia swoich zysków z handlu.. W ten sposób sami wyrządzili sobie krzywdę. Stali się prześmiewczą opowieścią dla innych i rozproszyliśmy ich we wszystkich kierunkach. W tym są znaki dla każdego wytrwałego (w wierze) i wdzięcznego.

34.20. Wypełniło się pokuszenie Iblisa wobec nich. Za wyjątkiem nielicznej grupy wiernych, oni poszli za nim.

34.21. (Iblis-Szatan) zawładnął nad nimi tylko po to, abyśmy mogli odróżnić tych, którzy wierzą w życie przyszłe od tych, którzy zwątpili w nie. Twój Pan jest Strażnikiem Wszystkiego.

34.22. Powiedz (niewiernym): „Wezwijcie tych, których wzywaliście poza Bogiem. Oni nie mają władzy nawet nad ciężarem pyłku w niebie ani na ziemi. Nie mają tam żadnej władzy. Bóg nie ma wśród nich pomocników”.

34.23. Wstawić się u Boga można jedynie za tych, na których On zezwoli. A kiedy ich serca wyzbędą się strachu [5]Tych (np. aniołów), którzy mogliby się wstawić za kogoś do Boga., zapytają ich: „Co powiedział wasz Pan?” Oni odpowiedzą: „Prawdę”. Bóg jest Wzniosły i Wielki.

34.24. Zapytaj: „Kto rozdaje dobra nieba i ziemi?”.  I odpowiedz: „Bóg, zatem my (muzułmanie) albo jesteśmy na drodze prostej, albo tkwimy w wielkim błędzie lub wy (bałwochwalcy) podążacie drogą prostą lub błądzicie”.

34.25. Powiedz: „Wy nie zostaniecie zapytani o nasze grzechy, a my nie będziemy wypytywani o wasze uczynki”.

34.26. Powiedz: „Pan nasz zbierze nas wszystkich i rozsądzi między nami zgodnie z prawdą. On jest Sędzią Wszechwiedzącym”.

34.27. Powiedz: „Pokażcie mi tych, których dodajecie mu, jako współtowarzyszy? Nie! On jest Bogiem Potężnym i Mądrym”.

34.28. Wysłaliśmy cię do wszystkich ludzi, jako zwiastuna dobrej nowiny i jako ostrzegającego, ale większość ludzi o tym nie wie.

34.29. Pytają: „Jeżeli mówisz prawdę, to kiedy wypełni się ta obietnica?”.

34.30. Odpowiedz: „Wam dana jest obietnica Dnia, którego nadejścia nie będziecie mogli odroczyć, nawet o godzinę, ani przyspieszyć”.

34.31. Niewierzący mówią: „Nie wierzymy w Koran ani w to, co było przed nim”. Gdybyś tylko mógł to zobaczyć, jak niesprawiedliwi staną przed swoim Panem i będą wzajemnie się oskarżać. Ci, którzy byli słabi powiedzą do tych, którzy okazywali wyższość: „Gdyby nie wy, to z pewnością byśmy uwierzyli”.

34.32. Ci, którzy się wywyższali, powiedzą do słabych: „Przecież to nie my odsuwaliśmy was od przewodnictwa, kiedy przybyło do was. Zaprawdę, wy sami byliście grzeszni ”.

34.33. A słabi powiedzą do tych, którzy się wywyższali: „Ależ nie! To wasze knowania nocą i dniem, sprawiły, że nie uwierzyliśmy w (Jedynego) Boga i dodawaliśmy Mu współtowarzyszy”. I wszyscy będą ukrywać swój żal, kiedy ujrzą swoją karę. Nałożymy okowy na szyje tych, którzy nie uwierzyli. Nie zostaną ukarani za coś innego poza tym, co uczynili.

34.34. Zawsze, kiedy wysyłaliśmy posłańca do jakiegoś miasta, jego mieszkańcy mówili: „Nie wierzymy w to, z czym was przysłano”.

34.35. Mówią także: „Jesteśmy bogatsi, mamy więcej dzieci i nie będziemy ukarani”.

34.36. Powiedz: „Pan mój dodaje majątku tym, którym zechce, ale i ujmuje tym, którym zechce, ale większość ludzi o tym nie wie”.

34.37. Przez wasze majątki i przez wasze dzieci wy nie przybliżycie się do Nas, tylko ci, którzy wierzą i czynią dobro. Oni za to, co czynili, będą wynagrodzeni podwójnie i będą przebywać w bezpiecznych rajskich apartamentach.

34.38. Ci, którzy zaprzeczają Naszym znakom i podważają je, zostaną ukarani.

34.39. Powiedz: „Pan mój powiększa dobra i pomniejsza je tym spośród swoich sług, którym zechce. Jeżeli rozdacie coś (z tego), On wam to zastąpi. Bóg jest najhojniejszym Ofiarodawcą”.

34.40. W Dniu, kiedy Bóg zbierze wszystkich (bałwochwalców), zapyta aniołów: „Czy oni oddawali wam cześć?”.

34.41. Oni odpowiedzą: „Chwała należy się Tobie. Ty jesteś naszym Opiekunem, wypieramy się ich. Oni oddawali cześć dżinnom i większość z nich uwierzyła w nie”.

34.42. W tym Dniu wzajemnie sobie nie pomożecie, ani sobie nie zaszkodzicie. Ci, którzy wyrządzali niesprawiedliwość, usłyszą: „Zakosztujcie kary ognia (piekielnego), któremu zaprzeczaliście”.

34.43. Kiedy recytowane są im Nasze wyraźne znaki, oni mówią: „To jest tylko człowiek, który chce odwieść nas od tego, co czcili nasi ojcowie”. Mówią też: „To wszystko jest kłamstwem wymyślonym przez niego”. Niewierzący, gdy przychodzi do nich prawda, mówią: „To na pewno są czary”.

34.44. My nie daliśmy im wcześniej żadnej księgi ani nie posyłaliśmy im, przed tobą, kogoś, kto by ich ostrzegał.

34.45. Ci, którzy byli przed nimi, także zaprzeczali prawdzie, a nie osiągnęli nawet jednej dziesiątej tego, co My im daliśmy. Naszych posłańców uznali za kłamców. Jakże wielki był Mój gniew.

34.46. Powiedz: „Upominam was, co do jednej rzeczy: „Módlcie się do Boga parami lub pojedynczo, a potem pomyślcie. Wasz pobratymiec (Muhammad) nie jest szalony. On was tylko ostrzega przed nadchodzącą surowa karą”.

34.47. Powiedz: „Nie żądam od was żadnej zapłaty, to wam będzie odpłacone. Moja zapłata jest wyłącznie u Boga. On jest Świadkiem każdej rzeczy”.

34.48. Powiedz: „Mój Pan niszczy (fałsz) prawdą. On najlepiej zna to, co jest ukryte”.

34.49. Powiedz: „Prawda nadeszła. Kłamstwo nie może niczego stworzyć ani przywrócić”.

34.50. Powiedz: „Jeśli się mylę, to oszukuję wyłącznie samego siebie. Jeżeli idę drogą prostą, to tylko dlatego, że kieruję się tym, co objawił mi Bóg. On jest Wszechsłyszący i Najbliższy”.

34.51. Gdybyś mógł ujrzeć, jak będą przerażeni (w Dniu Zmartwychwstania). Nie będą w stanie uciekać i chwytani będą w pobliżu miejsc (swojego pochówku).

34.52. Będą mówić: „Teraz we wszystko wierzymy [6]Boga, Jego wysłannika i Koran.„. Jak mają teraz uwierzyć, kiedy są już tak daleko (od życia doczesnego)?

34.53. Nie uwierzyli przedtem, tylko snuli swoje przypuszczenia, będąc oddalonymi (od wiedzy).

34.54. Zostanie postawiona bariera pomiędzy nimi a tym, czego pragnęli. Tak jak uczyniono to wcześniej wobec tych, którzy byli im podobni. Jakże wielkie było ich zwątpienie.

 

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

Przypisy

Przypisy
1Tzn.: posiadł wiedzę z zakresu obróbki żelaza, produkcji broni itp.
2Większość tłumaczeń polskich: odnosi się do stworzenia kolczugi i wymierzania ich oczek (pierścieni).
3W innych tłumaczeniach: świątynie.
4Chcieli podróżować dalej w celu powiększenia swoich zysków z handlu.
5Tych (np. aniołów), którzy mogliby się wstawić za kogoś do Boga.
6Boga, Jego wysłannika i Koran.

Leave a Reply