SURA 31 – Lukman

LUKMAN

Wyszukaj w tej Surze:

Wyszukaj w całym Koranie:

 

W imię Boga Miłosiernego, Miłującego.

31.1 Alif. Lam. Mim.

31.2. To są wersety mądrej Księgi,

31.3. wskazówki i miłosierdzie dla tych, którzy czynią dobro,

31.4. którzy odmawiają modlitwę i płacą podatek oraz tych, którzy wierzą w życie przyszłe.

31.5. To są ci, którzy podążają za przewodnictwem swojego Pana i są szczęśliwi.

31.6. Wśród ludzi znajdzie się i taki, który skupuje prześmiewcze opowieści, aby – nie mając żadnej wiedzy – zwieść  innych z drogi Boga i wyśmiewać z tego, w co wierzą [1]Boga i wersety Koranu.. Dla takich kara będzie poniżająca.

31.7. A kiedy recytowane są mu Nasze wersety, odwraca się z dumą, jakby ich nie słyszał, jakby w jego uszach była głuchota. Powiedz mu o bolesnej karze.

31.8. Na tych, którzy spełniają dobre uczynki, czekają Ogrody Szczęścia.

31.9. Będą tam przebywać przez wieczność, zgodnie z prawdziwa obietnicą Boga. On jest Wszechmogący i Mądry.

31.10. On stworzył niebiosa bez widocznych wam filarów. Umieścił na ziemi stabilne góry, aby nie odchylała się wraz z wami. Pozwolił rozmnożyć się wszelkiego rodzaju zwierzętom na całej ziemi. Zesłaliśmy wodę z nieba i pozwoliliśmy wzrosnąć parami wszelkim gatunkom życia.

31.11. Oto dzieło Boga. Pokażcie Mi teraz, co stworzyli ci inni, poza Nim? Nie! Niesprawiedliwi tkwią w ogromnym błędzie.

31.12. Daliśmy Lukmanowi [2]Według niektórych komentatorów był jednym z proroków przedislamskiej Arabii, według większości komentatorów był jednak wyjątkowo pobożnym, prawym mędrcem, ale nie prorokiem. Był obdarzony mądrością i szacunkiem ludzi. Prawdopodobnie pochodził z Abisynii. Według niektórych interpretacji był krewnym Hioba (siostrzeńcem lub wnukiem). mądrość i powiedzieliśmy mu: „Bądź wdzięczny Bogu”. Kto okazuje wdzięczność (Bogu), ten okazuje wdzięczność dla swojego dobra. A jeżeli ktoś jest niewdzięczny, wiedz, że Bóg jest Niezależny i Godny Chwały.

31.13. Lukman nauczał swojego syna: „Mój synu. Nie dodawaj Bogu współtowarzyszy. Przypisywanie ich Bogu jest wielką niesprawiedliwością”.

31.14. Nakazaliśmy człowiekowi, aby okazywał dobroć swoim rodzicom. Jego matka nosiła go w bólach i po dwóch latach odstawiła go (od piersi). Powiedzieliśmy: „Okazuj wdzięczność Mnie i twoim rodzicom. Do Mnie wszyscy powrócicie.

31.15. A jeśli będą przymuszać cię, abyś dodawał Mi współtowarzyszy, o których nic nie wiesz, nie słuchaj ich. Traktuj ich życzliwie w tym świecie, ale idź drogą tych, którzy dążą do Mnie. Wszyscy do Mnie powrócicie, a Ja powiem wam, co czyniliście”.

31.16. (Lukman mówił dalej [3]Słowa cytowane w wersecie 14 i 15 są słowami Boga do ludzi. W wersecie 16 jest powrót do nauk przekazywanych przez Lukmana swojemu synowi z wersetu 13. ) „Mój synu, nawet gdyby to miało niewielki ciężar [4]Alegoria każdego, nawet najdrobniejszego, uczynku., jak ziarnko gorczycy, byłoby osadzone w skale, znajdowałoby się w niebie lub na ziemi, Bóg i tak wydobędzie to na jaw. Bóg jest Przenikliwy i wie o wszystkim.

31.17. Mój synu, módl się, popieraj to, co jest sprawiedliwe, zabraniaj tego, co jest złe. Bądź wytrwały, bez względu na to, co cię spotka. Takie jest najlepsze postępowanie [5]Ludzi wierzących na drodze prostej..

31.18. Nie odwracaj się z pogardą od ludzi i nie krocz dumnie po ziemi. Bóg nie kocha nikogo, kto jest wyniosły i dumny.

31.19. Bądź umiarkowany w krokach, jakie podejmujesz [6] „Bądź umiarkowany w swoim chodzie”, „chodź umiarkowanie ( nie nazbyt szybko)”, co oznacza wyważone postępowanie. i wycisz swój głos, bo najbardziej odpychającym z głosów jest ryk osła”.

31.20.  Czy nie widzicie, że Bóg poddał wam to, co jest w niebie i na ziemi oraz obdarzył was jawnie i skrycie Swoją łaską? Są jednak wśród ludzi tacy, którzy spierają się o Boga bez żadnej wiedzy, bez przewodnictwa i bez Mądrej Księgi.

31.21. Kiedy mówi się im: „Idźcie za objawieniem Boga”, oni mówią: „Nie! Będziemy szli za tym, za czym podążali nasi ojcowie”. Nawet wtedy (pójdą), gdy szatan będzie ich wzywał do kary ognia piekielnego?

31.22. Ten, który zwraca się twarzą do Boga, czyni dobro, uchwycił solidny filar. Do Boga należy koniec wszystkich spraw.

31.23. Niech niewiara tego, który nie wierzy, nie zasmuca cię. Wszyscy powrócą do Nas i usłyszą, co czynili. Bóg najlepiej wie, co znajduje się w ich sercach.

31.24. Pozwalamy im cieszyć się przez krótki czas (w tym życiu), ale potem wymierzymy im surową karę.

31.25. A jeżeli zapytacie ich: „Kto stworzył niebo i ziemię?”, oni odpowiedzą: „Bóg”. Powiedz: „Chwała należy się tylko Bogu”. Większość z nich jednak tego nie wie.

31.26. Do Boga należy wszystko, co jest w niebie i na ziemi. Bóg jest Niezależny i Godny Chwały.

31.27. Gdyby wszystkie drzewa na ziemi były piórami, a wszystkie oceany, nawet gdyby ich ilość zwiększyć o siedem, były atramentem, to i tak nie wyczerpałyby się słowa Boga. Zaprawdę, Bóg jest Wszechmocny i Mądry.

31.28. Stworzenie was (wszystkich) i wskrzeszenie jest jak (stworzenie i wskrzeszenie) jednego człowieka. Zaprawdę, Bóg jest Wszechsłyszący i Wszechwidzący.

31.29. Czy nie widzicie, jak Bóg zmienia noc w dzień i dzień w noc, jak zmusił słońce i księżyc, aby służyły wam, płynąc w określonym czasie. Bóg wie o wszystkim, co robicie.

31.30. Jest tak, dlatego że Bóg jest prawdą, a to, co Jemu przypisujecie jako współtowarzyszy, to kłamstwo i dlatego że Bóg jest Wzniosły i Wielki.

31.31. Czy nie widzicie, że statki płyną po morzu z łaski Boga, abyście ujrzeli część Jego znaków? Zaprawdę, są w tym znaki dla każdego wytrwałego i okazującego wdzięczność.

31.32. Kiedy przykrywa ich fala, jak zadaszenie, wtedy wzywają Boga ze szczerą wiarą w Niego. Kiedy On sprowadza ich bezpiecznie na suchy ląd, to niektórzy z nich zaczynają wątpić, a Naszym znakom zaprzeczają tylko zdradzieccy niewdzięcznicy.

31.33. Ludzie, bądźcie bogobojni i bójcie się Dnia, w którym żaden rodzic w niczym nie będzie mógł skorzystać z pomocy swego dziecka, ani dziecko, w niczym, nie będzie mogło skorzystać z pomocy swojego rodzica. Zaprawdę, obietnica Boga (o Dniu Zmartwychwstania) jest prawdziwa. Niech życie doczesne was nie zwiedzie, niech nie oszuka was co do Boga ten, który jest największym oszustem [7]Szatan..

31.34. Tylko Bóg zna termin nadejścia Godziny. On zsyła deszcz i wie, co kryją łona. Żaden człowiek nie wie, co spotka go jutro, żaden człowiek nie wie, na jakiej ziemi umrze. Bóg jest Wszechwiedzący i Wszechświadomy.

Przypisy

Przypisy
1Boga i wersety Koranu.
2Według niektórych komentatorów był jednym z proroków przedislamskiej Arabii, według większości komentatorów był jednak wyjątkowo pobożnym, prawym mędrcem, ale nie prorokiem. Był obdarzony mądrością i szacunkiem ludzi. Prawdopodobnie pochodził z Abisynii. Według niektórych interpretacji był krewnym Hioba (siostrzeńcem lub wnukiem).
3Słowa cytowane w wersecie 14 i 15 są słowami Boga do ludzi. W wersecie 16 jest powrót do nauk przekazywanych przez Lukmana swojemu synowi z wersetu 13.
4Alegoria każdego, nawet najdrobniejszego, uczynku.
5Ludzi wierzących na drodze prostej.
6 „Bądź umiarkowany w swoim chodzie”, „chodź umiarkowanie ( nie nazbyt szybko)”, co oznacza wyważone postępowanie.
7Szatan.

Leave a Reply