SURA 30 – Ar-Rum

RZYMIANIE

Wyszukaj w tej Surze:

Wyszukaj w całym Koranie:

 

RZYMIANIE – Dot. Wschodniego Cesarstwa Rzymskiego, stąd tytuł czasami również tłumaczony  jest jako „Grecy” lub „Bizancjum”.  Cesarstwo Wschodniorzymskie, później Cesarstwo Bizantyńskie (w literaturze można też spotkać formę Cesarstwo Bizantyjskie) – termin historiograficzny, używany od XIX wieku na określenie greckojęzycznego, średniowiecznego cesarstwa rzymskiego ze stolicą w Konstantynopolu. Używane zamiennie określenie Cesarstwo Wschodniorzymskie jest bardziej popularne w odniesieniu do okresu poprzedzającego upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego. Ze względu na dominację greckiej kultury, języka oraz ludności, Bizancjum było w wielu ówczesnych krajach Europy Zachodniej nazywane „Cesarstwem Greków”, podczas gdy formalnie (w tym dla ludności tego państwa) było to nadal Cesarstwo Rzymskie. Świat islamu znał Bizancjum pod nazwą Rûm (arab”.Ziemia Rzymian”).

W imię Boga Miłosiernego, Miłującego.

30.1. Alif. Lam. Mim.

30.2. Rzymianie zostali pokonani

30.3. w niedalekim kraju. Po tej porażce jednak zwyciężą

30.4. w ciągu niewielu lat. Decyzję, co do tego, co było przedtem i co będzie w przyszłości, podjął Bóg. W tym dniu wierzący będą szczęśliwi,

30.5. wspierani przez Boga. On pomaga, komu zechce. Bóg jest Wszechmocny i Miłosierny.

30.6. To jest boża obietnica[1]Jest to przykład Boskiej przepowiedni zawartej w Koranie. Dotyczy to porażki, jaką odniosło Cesarstwo z Persami, gdzie utracili Damaszek (613 r.) i Jerozolimę (614 r.). Proroctwo dotyczy wojny 621 – 627, która zakończyła się wielkim zwycięstwem Cesarstwa, pod wodzą Herakliusza, nad Persami (dowodzonymi przez Razatesa)w Niniwie. Sura 30 została objawiona w Mekce, a więc przed hidżrą (emigracją Proroka do Medyny) w roku 622.. Bóg dotrzymuje swoich obietnic, ale większość ludzi o tym nie wie.

30.7. Znają jedynie powierzchowność życia na tym świecie, nie skupiają się wcale na życiu przyszłym.

30.8. Nie zastanawiają się nad sobą. Nie zastanawiają się nad tym, że Bóg stworzył niebo i ziemię oraz to wszystko, co jest pomiędzy nimi, zgodnie z prawdą i tylko na określony czas. Wielu z nich nie wierzy, że staną przez Nim.

30.9. Czy nie podróżowali po ziemi i nie widzieli, jaki był koniec tych, którzy byli przed nimi? Tamci (przed nimi) byli od nich silniejsi, uprawiali ziemię i zagospodarowali ją lepiej od nich. Posłańcy przybywali do nich z wyraźnymi znakami. Bóg ich nie skrzywdził, oni sami sobie wyrządzili krzywdę.

30.10. Zło, które spotkało ich na koniec, wynikało ze zła, które czynili, odrzucając i wyśmiewając znaki Boga.

30.11. On daje początek stworzeniu, a później je powtarza. Wszyscy do Niego powrócicie.

30.12. W Dniu, kiedy nadejdzie godzina, winni będą rozpaczać.

30.13. Nie znajdą obrońców wśród współtowarzyszy, których dodawali Bogu i wyrzekną się ich.

30.14. W Dniu, kiedy nadejdzie Godzina, będą od siebie oddzieleni.

30.15. Ci, którzy uwierzyli i postępowali sprawiedliwie, będą radować się w Rajskich Ogrodach.

30.16. Ci, którzy nie uwierzyli, odrzucili Nasze znaki, a spotkanie z życiem przyszłym uznali za kłamstwo, będą ukarani.

30.17. Chwalcie Boga, gdy nadejdzie wieczór i poranek!

30.18. Chwała należy Mu się w niebie i na ziemi. Chwalcie Go wieczorem i kiedy nadejdzie południe.

30.19. On wyprowadza żywych z umarłych i umarłych z żywych oraz ożywia ziemię po tym, jak umarła. Podobnie i wy zostaniecie wskrzeszeni.

30.20. Wśród Jego znaków jest stworzenie was z prochu i rozprzestrzenienie ludzi po całej ziemi.

30.21. Wśród Jego znaków jest stworzenie wam żon z was samych, abyście przy nich odpoczywali i abyście się wzajemnie miłowali, i okazywali sobie miłosierdzie. W tym są znaki dla ludzi, którzy się zastanawiają.

30.22. Wśród Jego znaków jest stworzenie niebios i ziemi oraz różnorodność waszych języków i kolorów (skóry). To są znaki dla ludzi posiadających wiedzę.

30.23. Wśród Jego znaków jest twój sen w nocy i w dzień oraz poszukiwanie Jego szczodrości[2]Niektóre tłumaczenia przekazują trochę inny sens, opisując, że znakiem jest „twój sen w nocy i dzień, kiedy poszukujesz Jego szczodrości”.. W tym są znaki dla ludzi, którzy słuchają.

30.24. Wśród Jego znaków jest to, że pokazuje wam błyskawice, abyście się bali i mieli nadzieję oraz to, że zsyła wam wodę z nieba i wraz z nią ożywia ziemię po tym, jak umarła. W tym są znaki dla ludzi, którzy są rozumni.

30.25. Wśród Jego znaków jest to, że z Jego nakazu niebo i ziemia są trwałe. Potem, kiedy wezwie was tylko raz, powstaniecie z grobów[3]Dosł. „wyjdziecie z ziemi”..

30.26. Do Niego należą wszyscy w niebie i na ziemi. Wszyscy są Mu posłuszni.

30.27. On daje początek stworzeniu, a później je powtarza, a jest to dla Niego łatwe. On jest Najwyższym Autorytetem w niebie i na ziemi. Jest Potężny i Mądry.

30.28. On przytacza wam przypowieści dotyczące was samych. Czy wasi niewolnicy mają równy dostęp i są wam równi przy podziale waszego bogactwa, którym was obdarowaliśmy? Czy obawiacie się ich, tak jak obawiacie się siebie nawzajem? W ten sposób wyjaśniamy objawienia ludziom rozumnym.

30.29. Natomiast ci, którzy szerzą niesprawiedliwość, podążają bezmyślnie za swoimi namiętnościami. Kto więc poprowadzi drogą prostą tego, kogo Bóg z niej sprowadził? Oni nie znajdą pomocników.

30.30. Poświęćcie się więc z oddaniem religii (monoteistycznej), zgodnie z naturalnym instynktem, jakim obdarował was Bóg przy stworzeniu[4]Al-Fitra, każdy człowiek w sposób naturalny (instynktowny) dąży do Boga. Imam Sadik (a.s.) powiedział: „Naturą, jaką obdarzył Bóg ludzi jest monoteizm” (Al-Kafi); kiedy indziej, gdy spytano go o ten wers, powiedział: „Tym naturalnym instynktem jest islam” (Al-Kafi). Imam Bakir (a.s.) powiedział: „Bóg umieścił w naturze ludzkiej chęć poznania Go” (Al-Kafi). Prorok Muhammad (s) powiedział: „Każde dziecko rodzi się z naturalnym instynktem islamu, po czym jego rodzice wychowują je w innych religiach jak judaizm, chrześcijaństwo czy politeizm” (Muslim).. Nie można zmienić tego, co stworzył Bóg. To jest prawdziwa religia, ale większość ludzi o tym nie wie.

30.31. Zwracajcie się do Boga z pokorą, módlcie się i nie bądźcie razem z bałwochwalcami.

30.32. Ani razem z tymi, którzy dokonali podziału religii na odłamy, gdzie każdy z odłamów cieszy się z tego, co ma.

30.33. Kiedy na ludzi spada nieszczęście, to oni wzywają Boga i zwracają się do Niego z pokutą.  A kiedy okaże im swoje miłosierdzie, niektórzy z nich przypisują Mu współtowarzyszy.

30.34. Czynią tak dlatego, aby nie okazywać wdzięczności Bogu za to, co im ofiarowaliśmy. Radujcie się, wkrótce dowiecie się (co was czeka).

30.35. Czy my zesłaliśmy im jakieś dowody świadczące o tych, których Mu dodają (za współtowarzyszy)?

30.36. Kiedy ludzie dostąpią Naszego miłosierdzia, cieszą się nim. Jeżeli spadnie na nich cierpienie za to, co wcześniej zgotowali sobie własnymi rękami, popadają w rozpacz.

30.37. Czy oni nie dostrzegają, że Bóg rozdaje hojnie swe dobra tym, których wybierze i pomniejsza je? W tym są znaki dla wierzących.

30.38. Oddaj krewnemu to, co mu się słusznie należy, a także biednemu i podróżującemu. To jest najlepsze dla tych, którzy szukają oblicza[5]W sensie: Jego łaski, aprobaty, zadowolenia. Boga. Oni są tymi, którzy osiągną sukces.

30.39. Lichwa, którą praktykujecie, aby pomnożyć sobie kosztem majątków innych ludzi, niczego nie pomnaża u Boga. Płacenie podatku, co praktykujecie, aby szukać oblicza Boga, naprawdę was wzbogaca.

30.40. Bóg jest tym, który was stworzył i dał pożywienie. Potem was uśmierci i wskrzesi. Czy wśród współtowarzyszy, których Mu dodajecie, jest ktoś, kto uczyniłby coś takiego? Chwała niech będzie Bogu. On jest ponad tym, co Mu przypisujecie.

30.41. Niesprawiedliwość szerzy się na ziemi i morzu z powodu tego, co czynią ludzkie ręce. W ten sposób Bóg pozwala zakosztować tego, co sami czynią, aby mogli się nawrócić.

30.42. Powiedz: „Udajcie się w podróż po ziemi i zobaczcie, jaki koniec spotkał tych, którzy byli przed wami. Większość z nich była bałwochwalcami”.

30.43. Skieruj twarz ku właściwej religii, zanim nadejdzie Dzień od Boga, a tego nie da się odwrócić. Tego Dnia ludzie zostaną rozdzieleni.

30.44. Ci, którzy nie wierzą, poniosą konsekwencję swej niewiary, ci, którzy postępują sprawiedliwie, zapewniają sobie nagrodę (w Raju).

30.45. Tak Bóg obdarzy Swoją łaska tych, którzy wierzą i czynią dobro. On nie kocha niewierzących.

30.46. Wśród Jego znaków jest to, że wysyła wiatr jako zwiastun dobrej nowiny, dając wam posmakować Swojego miłosierdzia, aby okręty popłynęły tak, jak On rozkaże i abyście mogli poszukiwać Jego hojności i dziękować za to.

30.47. Przed tobą wysyłaliśmy posłańców do ich ludów, z jasnymi dowodami. Potem przyszła zemsta na tych, którzy pozostali grzesznikami. Naszym obowiązkiem było pomóc wierzącym.

30.48. To Bóg wysyła wiatr, który wzbudza chmury. Bóg rozkłada je na niebie i rozdziela na części. Potem widzisz, jak wyprowadza z nich deszcz, który pada na tych z Jego sług, których On sobie wybierze, a oni się radują,

30.49. chociaż wcześniej, zanim (deszcz) został zesłany, byli pogrążeni w rozpaczy.

30.50. Przyjrzyj się skutkom Bożego miłosierdzia, jak On ożywia ziemię po tym, jak ona umarła. On też ożywi zmarłych. On ma władzę nad wszystkim.

30.51. A gdyby On wysłał wiatr, a wszystko co wcześniej wyrosło, pożółkłoby, wówczas oni nadal byliby niewierzącymi.

30.52. Ty nie możesz sprawić, aby umarli słyszeli, ani nie możesz sprawić, by głusi usłyszeli wołanie, kiedy odwrócą się (od wiary).

30.53. Nie wyprowadzisz ślepców z ich błędu. Możesz jednak sprawić, że usłyszą ci, którzy wierzą w Nasze znaki i są całkowicie poddani Bogu[6]Są muzułmanami..

30.54. Bóg jest tym, który stworzył was słabymi, po słabości dał wam siłę, a po sile słabość i siwe włosy. On tworzy to, co zechce. Bóg jest Wszechwiedzący i Wszechmocny.

30.55. W Dniu, kiedy nadejdzie Godzina, grzesznicy będą przysięgać, że przebywali (na ziemi) tylko chwilę. W ten sposób zostali zwiedzeni.

30.56.  Obdarzeni wiedzą i wiarą powiedzą (im): „Przeznaczono wam w Księdze czas aż do Dnia Zmartwychwstania i nadszedł Dzień Zmartwychwstania, ale wy o tym nie wiedzieliście”.

30.57. W tym Dniu grzeszników nie usprawiedliwi żadna wymówka i nie będzie przyjęta ich pokuta.

30.58. W Koranie przekazaliśmy im wszelkie przypowieści, a kiedy przedstawisz jakiś znak, niewierzący z pewnością powiedzą: „On jest tylko głosicielem kłamstwa”.

30.59. Tak Bóg zamyka serca tych, którzy nie posiadają wiedzy.

30.60. Bądź wytrwały. Z pewnością obietnica Boga jest prawdziwa. Nie pozwól tym, którzy wątpią  (co do prawdy), aby zachwiali twoją wiarą.

Przypisy

Przypisy
1Jest to przykład Boskiej przepowiedni zawartej w Koranie. Dotyczy to porażki, jaką odniosło Cesarstwo z Persami, gdzie utracili Damaszek (613 r.) i Jerozolimę (614 r.). Proroctwo dotyczy wojny 621 – 627, która zakończyła się wielkim zwycięstwem Cesarstwa, pod wodzą Herakliusza, nad Persami (dowodzonymi przez Razatesa)w Niniwie. Sura 30 została objawiona w Mekce, a więc przed hidżrą (emigracją Proroka do Medyny) w roku 622.
2Niektóre tłumaczenia przekazują trochę inny sens, opisując, że znakiem jest „twój sen w nocy i dzień, kiedy poszukujesz Jego szczodrości”.
3Dosł. „wyjdziecie z ziemi”.
4Al-Fitra, każdy człowiek w sposób naturalny (instynktowny) dąży do Boga. Imam Sadik (a.s.) powiedział: „Naturą, jaką obdarzył Bóg ludzi jest monoteizm” (Al-Kafi); kiedy indziej, gdy spytano go o ten wers, powiedział: „Tym naturalnym instynktem jest islam” (Al-Kafi). Imam Bakir (a.s.) powiedział: „Bóg umieścił w naturze ludzkiej chęć poznania Go” (Al-Kafi). Prorok Muhammad (s) powiedział: „Każde dziecko rodzi się z naturalnym instynktem islamu, po czym jego rodzice wychowują je w innych religiach jak judaizm, chrześcijaństwo czy politeizm” (Muslim).
5W sensie: Jego łaski, aprobaty, zadowolenia.
6Są muzułmanami.

Leave a Reply