SURA 27 – An-Naml

MRÓWKI

Wyszukaj w tej Surze:

Wyszukaj w całym Koranie:

 

W imię Boga Miłosiernego, Miłującego.

27.1. Ta. Sin. To są znaki Koranu i Jasna Księga,

27.2. przewodnictwo i dobra nowina dla wierzących,

27.3. którzy modlą się, płacą podatek i są przekonani, że będzie życie przyszłe.

27.4. Sprawiliśmy, że tym, którzy nie wierzą w życie przyszłe, ich uczynki wydają się piękne, dlatego błądzą.

27.5. To są ci, którym będą wymierzone najsurowsze kary i oni będą najbardziej przegranymi w życiu przyszłym.

27.6. Ty otrzymałeś Koran od Mądrego i Wszechwiedzącego.

27.7. Mojżesz ujrzał ogień i powiedział do swojej rodziny: „Poczekajcie! Być może uda mi się przynieść płonącą żagiew, to się ogrzejecie, albo znajdę przy ogniu jakąś wiadomość”.

27.8. A kiedy podszedł do ognia, usłyszał: „Błogosławiony niech będzie ten, który jest w ogniu i ci, którzy są przy nim. Chwała niech będzie Bogu, Panu światów.

27.9. Mojżeszu! Ja jestem Twoim Panem, Potężny i Mądry.

27.10. Rzuć twoją laskę”. A kiedy zobaczył, że zmieniła się ona w pełzającego węża, odwrócił się plecami i zastygł w przerażeniu. Powiedzieliśmy: „Nie obawiaj się Mojżeszu, przy Mnie posłańcy nie muszą się niczego bać.

27.11. Wobec tych, którzy byli niesprawiedliwi, a później zamienili złe czyny na dobre, jestem Przebaczający i Miłujący.

27.12. Przyłóż dłoń do swego boku, a zajaśnieje bielą, cały czas będąc zdrową. To jeden z dziewięciu znaków [1](1) laska zamienia się w węża, (2) lśniąca ręka, (3) publiczny triumf nad magami, (4) wystąpienie powszechnego głodu w kraju, jak przepowiedział Mojżesz (a), (5) burza, (6) szarańcza, (7) występowanie chrząszczy w magazynach zboża i wszy wśród ludzi i zwierząt, (8) żaby i (9) deszcz krwi . Jednak nie ma jednej listy tych dziewięciu znaków, komentatorzy wymieniają różne, oprócz tych, które wymieniłem, są jeszcze rozstąpienie morza, strumienie wody ze skały po uderzeniu jej laską, manna i przepiórki. Według innych komentatorów z kolei chodzi o 9 rzeczy, które Mojżesz zabronił swemu ludowi: dodawanie Bogu współtowarzyszy, kradzież, cudzołóstwo, morderstwo, uprawianie czarów, lichwa, oskarżanie cnotliwych kobiet o niemoralność, uciekanie przed sprawiedliwą walką i przestrzeganie szabatu. dla Faraona i jego ludu, który nie jest ludem sprawiedliwym”.

27.13. A kiedy przybyły do nich Nasze znaki, po których powinni uwierzyć, oni powiedzieli: „To jest jedynie magia”.

27.14. Arogancko i niesprawiedliwie odrzucili Nasze znaki, chociaż poznali prawdę. Zobacz, jaki koniec spotkał tych, którzy szerzyli niesprawiedliwość.

27.15. Daliśmy wiedzę Dawidowi i Salomonowi, a oni mówili: „Chwała należy się Bogu, który wyniósł nas ponad swoich wierzących poddanych”.

27.16. Salomon, który był następcą Dawida, powiedział: „Ludzie! Nauczono nas mowy ptaków i obdarzono wszelkimi dobrodziejstwami. To wspaniałe błogosławieństwo”.

27.17. Do służenia Salomonowi powołano oddziały złożone z dżinnów, ludzi i ptaków. Ustawiono je oddzielnie w szeregach.

27.18. Kiedy dotarli do Doliny Mrówek, jedna z nich rzekła: „Mrówki. Schrońmy się w naszych mrowiskach, bo Salomon i jego wojska zadepczą nas, nawet tego nie zauważając”.

27.19. Uśmiechnął się Salomon, słysząc jej słowa i powiedział: „Panie mój, naucz mnie być wdzięcznym za łaski, którymi obdarzyłeś mnie i moich rodziców. Spraw, abym czynił dobro, które znajdzie u Ciebie uznanie i w swej łaskawości pozwól, abym był jednym z Twoich sprawiedliwych poddanych”.

27.20. Dokonał Salomon przeglądu ptaków i powiedział: „Dlaczego nie widzę dudka. Czy jest nieobecny?

27.21. Ukarzę go surowo, a nawet zabiję, jeśli nie usprawiedliwi się w sposób wiarygodny”.

27.22. Nie upłynęło wiele czasu, kiedy zjawił się dudek i powiedział: „Dowiedziałem się czegoś, o czym ty nie wiesz. Przyleciałem do ciebie z Saby z wiarygodną informacją.

27.23. Otóż sprawuje tam rządy kobieta, która posiada wszystko i panuje na wspaniałym tronie.

27.24. Dowiedziałem się, że ona i jej lud zamiast Bogu, oddają cześć słońcu. Szatan sprawił, że to, co czynią, wydaje im się piękne i w ten sposób zwodzi ich tak, że nie odnajdą drogi prostej i nie będą nią kroczyć.

27.25. Nie oddają czci Bogu, który ujawnia tajemnice nieba i ziemi i wie o wszystkim, co skrywacie, a co uczyniliście jawnym.

27.26. To jest Bóg. Nie ma boga poza Nim, Panem najwspanialszego Tronu”.

27.27. Salomon powiedział: „Zobaczymy, czy powiedziałeś prawdę, czy jesteś jednym z kłamców.

27.28. Leć z listem ode mnie i dostarcz go im. Następnie wycofaj się i poczekaj na ich odpowiedź”.

27.29. Królowa powiedziała: „Doradcy moi. Otrzymałam szlachetny list

27.30. od Salomona, który napisał: >> W imię Boga Miłosiernego, Miłującego!

27.31. Nie wywyższajcie się, przybądźcie do mnie i bądźcie poddani Bogu<<.

27.32. Doradcy moi. Powiedzcie mi, co mam czynić w tej sprawie. Niczego nie zrobię bez waszej rady”.

27.33. Oni odpowiedzieli: „Jesteśmy silni i odważni, ale decyzja należy do ciebie. Przemyśl dobrze to, co nam rozkażesz”.

27.34. Ona odpowiedziała: „Władcy, którzy zdobywają miasta, niszczą je i upokarzają najznamienitszych mieszkańców. Zawsze tak robią.

27.35. Ja wyślę im dary i poczekam, jaką odpowiedź przyniosą mi posłowie”.

27.36. Kiedy (posłowie) przybyli do Salomona, on powiedział: „Czy chcecie powiększyć moje bogactwo waszym podarunkiem? Przecież skarby, które otrzymałem od Boga, są wspanialsze od tego, co wam dał. Nie rozkoszujcie się swoim darem.

27.37. Wracajcie do swojego ludu. Wkrótce przybędziemy do nich z wojskiem, któremu nie będą mogli stawić oporu i wypędzę ich z własnego kraju, poniżonych i upokorzonych”.

27.38. Salomon powiedział: „Moi dowódcy, który z was przyniesie mi jej tron, zanim oni przybędą tu w całkowitym poddaniu?”.

27.39. Dżinn Ifryt powiedział: „Przyniosę ci go, zanim zdążysz powstać z miejsca. Jestem wystarczająco silny i godny zaufania, aby tego dokonać”.

27.40. Człowiek posiadający wiedzę księgi powiedział: „Ja przyniosę ci go, zanim zdążysz mrugnąć okiem”. A kiedy Salomon ujrzał przed sobą tron, powiedział: „To dzięki łasce mego Pana, aby sprawdzić, czy będę wdzięczny czy niewdzięczny. Ten, kto jest wdzięczny, okazuje wdzięczność dla dobra swego, a kto jest niewdzięczny (niech wie, że) Pan mój jest Niezależny i Hojny”.

27.41. Powiedział także: „Sprawcie, aby ten tron był nie do rozpoznania, a przekonamy się, czy ona podąża drogą prostą, czy jest pośród tych, którzy błądzą”.

27.42. Kiedy przybyła, zapytano ją: „Czy to jest twój tron?”. Ona odpowiedziała: „Wydaje mi się, że mój. My już wcześniej otrzymaliśmy wiedzę i poddaliśmy się”.

27.43. A jednak to, co czciła poza Bogiem, a pochodziła przecież z ludu niewiernych, nie pozwalało jej całkowicie uwierzyć.

27.44. Powiedziano jej: „Wejdź do pałacu”. A kiedy go zobaczyła[2]Jego wnętrze., odsłoniła nogi, gdyż wydawało się jej, że stąpa po wodzie. Salomon powiedział: „Pałac ten jest wyłożony kryształem”. Ona powiedziała: „Panie mój. Sama sobie wyrządziłam krzywdę. Razem z Salomonem, poddaję się całkowicie Bogu, Panu światów”.

27.45. Do ludu Thamud posłaliśmy ich brata Saleha, który powiedział: „Czcijcie Boga!”. Oni od razu podzielili się na dwa, spierające się, stronnictwa.

27.46. Powiedział do nich: „Dlaczego tak łatwo przychodzi wam czynić zło, a nie czynicie dobra? Gdybyście poprosili Boga o przebaczenie, być może okazałby wam swoją łaskę”.

27.47. Oni powiedzieli: „Ty i ci, którzy są razem z tobą, są dla nas złą wróżbą”. On powiedział: „To znak dla was od Boga. Jesteście ludem, który będzie wystawiony na próbę”.

27.48. W mieście było dziewięciu ludzi, którzy wyrządzali niesprawiedliwość na ziemi, nie czyniąc nic dobrego.

27.49. Oni powiedzieli: „Przysięgamy na Boga, że w nocy zaatakujemy jego i jego rodzinę, a potem powiemy jego bliskim krewnym[3]Opiekunowi, spadkobiercom., że nie byliśmy świadkami śmierci jego i jego rodziny, i że jesteśmy prawdomówni”.

27.50. Oni zaplanowali podstępne działanie, ale i Bóg miał swój plan, czego oni nie przewidzieli.

27.51. I zobacz, jak zakończył się ich podstęp. Zostali zniszczeni całkowicie, razem ze swym ludem.

27.52. Przez to, że byli niesprawiedliwi, pozostały tylko zgliszcza po ich domostwach. Jest w tym znak dla ludzi wierzących.

27.53. Oszczędziliśmy tych, którzy wierzyli i bali się Boga.

27.54. Posłaliśmy Lota, do jego ludu, który zapytał: „Dlaczego dopuszczacie się tak plugawych czynów, skoro widzicie jasno?

27.55. Udajecie się ze swoim pożądaniem do mężczyzn zamiast do kobiet? Jesteście głupcami”.

27.56. Ale jedyną odpowiedzią jego ludu było: „Wypędźmy Lota i jego rodzinę z miasta. Oni uważają się za ludzi bez grzechu”.

27.57. Uratowaliśmy Lota i jego rodzinę, za wyjątkiem jego żony, co do której postanowiliśmy, że pozostanie z innymi w tyle.

27.58. Zesłaliśmy na nich gwałtowny deszcz, zły deszcz, który spadł na tych, których ostrzegano.

27.59. Powiedz: „Chwała niech będzie Bogu. Pokój Jego poddanym, których sobie wybrał. Czyż nie lepszym jest Bóg od tych, których dodaje Mu się jako współtowarzyszy?

27.60. To Bóg, który stworzył niebo i ziemię, który zsyła wam wodę z nieba i sprawia, że dzięki temu wyrosły wam piękne ogrody. Wy nie potrafilibyście sprawić, aby wyrosły w nich drzewa. Czy jest jakiś inny bóg oprócz Niego? Nie ma. Oni są ludźmi, którzy przypisują Mu równych.

27.61. To Bóg, który ziemię uczynił miejscem odpoczynku. Stworzył na niej rzeki i stabilnie stojące góry, i ustanowił barierę między dwiema wodami. Czy jest jakiś inny bóg oprócz Niego? Nie ma, ale większość z nich tego nie wie.

27.62. To Bóg, który wysłuchuje skrzywdzonego, gdy ten prosi Go o pomoc. To Bóg, który odsuwa od was zło i czyni was dziedzicami ziemi. Czy jest jakiś inny bóg oprócz Niego? Jak niewiele o tym myślicie.

27.63. To Bóg, który prowadzi was właściwą drogą w ciemnościach na lądzie i na morzu. On posyła wiatr, jako radosną zapowiedź swego miłosierdzia. Czy jest jakiś inny bóg oprócz Niego? Bóg jest ponad tym wszystkim, co Mu przypisują.

27.64. To Bóg, który daje początek stworzeniu, a później je powtarza. To Bóg, który oddał wam dobra nieba i ziemi. Czy jest jakiś inny bóg oprócz Niego? Powiedz im: „Przedstawcie na to dowody, jeżeli jesteście prawdomówni”.

27.65. Powiedz: „Nikt, poza Bogiem, nie wie o tym, co jest ukryte w niebie i na ziemi. Oni nie wiedzą też, kiedy będą wskrzeszeni”.

27.66. Oni niewiele wiedzą o życiu przyszłym. Nie chcą w nie uwierzyć, pozostają na nie ślepi.

27.67. Niewierzący mówią: „Czy naprawdę, gdy kości nasze i ojców naszych obrócą się w proch, zostaniemy wskrzeszeni do nowego życia?

27.68. Były już składane takie obietnice nam i ojcom naszym, ale to tylko mity naszych przodków”.

27.69. Odpowiedz im: „Udajcie się w podróż po ziemi, a zobaczycie, jaki koniec czeka grzeszników”.

27.70. Nie smuć się z ich powodu, nie niepokój się z powodu planów, jakie snują (przeciwko tobie).

27.71. Pytają: „Jeśli mówisz prawdę, to powiedz, kiedy obietnica będzie spełniona?”.

27.72. Odpowiedz: „Być może część tego, do czego się tak spieszycie, już zbliżyło się do was”.

27.73. Pan twój okazuje miłosierdzie wszystkim ludziom, ale większość z nich nie okazuje wdzięczności.

27.74. Pan twój wie dobrze, co skrywają ich serca, a co czynią jawnie.

27.75. Nie ma w niebie ani na ziemi czegoś tak ukrytego, aby nie wspominała o tym jasna Księga.

27.76. Koran wyjaśnia dzieciom Izraela większość z tego, co ich poróżniło.

27.77. On jest drogą prostą i łaską dla ludzi wierzących.

27.78. Pan twój rozsądzi ich swoją mądrością, a jest On Wszechmogący i Mądry.

27.79. Zaufaj więc Bogu, bo prawda jest razem z tobą.

27.80. Nie sprawisz, aby umarli usłyszeli, ani nie zmusisz głuchych, aby usłyszeli wezwania, jeśli się od tego odwracają.

27.81. Nie wyprowadzisz ślepców z błędu. Twoje wezwanie usłyszą tylko ci, którzy uwierzyli w Nasze znaki i są całkowicie poddani[4]Są muzułmanami..

27.82. A kiedy wypełni się Słowo, wtedy wyprowadzimy z ziemi stwora[5]W innych tłumaczeniach: zwierzę, straszydło, stworzenie, owad, bestia., który przemówi do nich, gdyż oni nie mieli przekonania, co do Naszych znaków.

27.83. I nastanie Dzień, w którym z każdego ludu zbierzemy tych, którzy nie uwierzyli w Nasze znaki i ustawimy ich w rzędach.

27.84. Kiedy przybędą, Bóg przemówi do nich: „Czy odrzuciliście Moje znaki, nawet nie próbując ich zrozumieć? Czy próbowaliście w ogóle coś (z nimi) zrobić?”.

27.85. Wypełni się wobec nich Słowo za to, że byli grzesznikami, i zamilkną.

27.86. Czy oni nie wiedzą, że stworzyliśmy dla nich noc, aby mogli odpocząć, i dzień, aby mogli jasno widzieć? Są w tym znaki dla ludzi wierzących.

27.87. W Dniu, kiedy (aniołowie) zadmą w trąby, będą przerażeni ci, którzy są w niebie i na ziemi. Wyjątkiem będą ci, których Bóg sobie upodobał. Wszyscy staną przed Nim z pokorą.

27.88. Wówczas dostrzeżesz góry, które zdawały się tobie być nieruchome, jak płynąć będą niczym chmury. To będzie dzieło Boga, który wszystko stworzył doskonałym. On wie o wszystkim, co robicie.

27.89. Ci, którzy staną (przed Bogiem) z dobrymi czynami, otrzymają nagrodę lepszą niż ich uczynki i w tym Dniu nie będą odczuwać strachu.

27.90. Ci, którzy staną ze złymi czynami, zostaną wrzuceni twarzą do ognia (piekielnego). Zostaną zapytani: „Czy kara, którą otrzymujecie, nie jest tylko za to, co uczyniliście?”.

27.91. Powiedz (Muhammadzie): „Nakazano mi, abym tylko czcił Pana tego miasta, który je uświęcił, i który ma władzę nad wszystkim. Nakazano mi, abym był jednym z tych, którzy poddali Mu się całkowicie.

27.92. I nakazano mi, abym recytował Koran”. Jeżeli ktoś podąża drogą prostą, to robi to tylko dla swojego dobra. Tym, którzy zeszli z tej drogi, powiedz: „Jestem tylko tym, który was ostrzega”.

27.93. I dodaj: „Wszelka chwała należy się Bogu. On wkrótce objawi wam Swoje znaki, a wy je rozpoznacie. Pan wasz nie jest obojętny na to, co robicie”.

Przypisy

Przypisy
1(1) laska zamienia się w węża, (2) lśniąca ręka, (3) publiczny triumf nad magami, (4) wystąpienie powszechnego głodu w kraju, jak przepowiedział Mojżesz (a), (5) burza, (6) szarańcza, (7) występowanie chrząszczy w magazynach zboża i wszy wśród ludzi i zwierząt, (8) żaby i (9) deszcz krwi . Jednak nie ma jednej listy tych dziewięciu znaków, komentatorzy wymieniają różne, oprócz tych, które wymieniłem, są jeszcze rozstąpienie morza, strumienie wody ze skały po uderzeniu jej laską, manna i przepiórki. Według innych komentatorów z kolei chodzi o 9 rzeczy, które Mojżesz zabronił swemu ludowi: dodawanie Bogu współtowarzyszy, kradzież, cudzołóstwo, morderstwo, uprawianie czarów, lichwa, oskarżanie cnotliwych kobiet o niemoralność, uciekanie przed sprawiedliwą walką i przestrzeganie szabatu.
2Jego wnętrze.
3Opiekunowi, spadkobiercom.
4Są muzułmanami.
5W innych tłumaczeniach: zwierzę, straszydło, stworzenie, owad, bestia.

Leave a Reply