SURA 24 – An-Nur

ŚWIATŁO

Wyszukaj w tej Surze:

Wyszukaj w całym Koranie:

 

W imię Boga Miłosiernego, Miłującego.

24.1. Oto sura, w której objawiliśmy prawo i wyraźne znaki, abyście o tym pamiętali.

24.2. Cudzołożnicy i cudzołożnikowi wymierzcie po sto batów, każdemu z osobna. Niech współczucie dla nich nie powstrzyma was od wypełnienia prawa bożego, jeśli wierzycie w Boga i Dzień Sądu. Niech grupa wierzących będzie świadkami przy wymierzaniu tej kary.

24.3. Cudzołożnik może pojąć za żonę jedynie cudzołożnicę lub bałwochwalczynię. Cudzołożnica może wyjść za mąż jedynie za cudzołożnika lub bałwochwalcę. Takie małżeństwa są zakazane wierzącym.

24.4. Tym, którzy oskarżają niewinną kobietę o cudzołóstwo, a nie przedstawią czterech świadków, wymierzcie karę osiemdziesięciu batów i nigdy więcej nie uznawajcie ich świadectwa, albowiem są grzesznikami.

24.5. Wyjątkiem są ci, którzy to okażą skruchę i się poprawią. Bóg jest bowiem najbardziej Przebaczający i Miłujący[1]Prorok Muhammad (s) powiedział: „Człowiek, który szczerze wyraża skruchę za swój grzech, jest jak osoba bez grzechu” (Al-Kafi)..

24.6. Jeżeli ktoś o cudzołóstwo oskarża swoją żonę i jest jedynym świadkiem, to jego świadectwo uznaje się za wystarczające, jeżeli powtórzy je czterokrotnie przysięgając na Boga, że mówi prawdę,

24.7. i piąty raz, zaklinając się, że jeżeli kłamie, to niech spadnie na niego przekleństwo Boga.

24.8. Kobieta zostanie oczyszczona z zarzutów, jeśli czterokrotnie złoży przysięgę klnąc się na Boga, że jej oskarżyciel jest kłamcą,

24.9 i piąty raz, zaklinając się, że jeżeli jej oskarżyciel jest prawdomówny, to niech spadnie na nią przekleństwo Boga.

24.10. Gdyby nie to, że Bóg okazuje wam swoje miłosierdzie i miłość i to, że jest Mądry i  przyjmujący waszą skruchę (bylibyście zgubieni).

24.11. Ci, którzy rzucili to oburzające oszczerstwo[2]Dotyczy to oskarżeń, kierowanych pod adresem żony Proroka Muhammada (s), Aiszy., są niewielką grupą spośród was. Nie myśl, że to jest złe dla ciebie, to jest dla ciebie dobre. Każdy z nich otrzyma karę za swój grzech. Ten zaś, który miał w tym największy udział, otrzyma karę najsurowszą.

24.12. Dlaczego wy, wierzący mężczyźni i wierzące kobiety, kiedy to usłyszeliście, nie pomyśleliście o sobie i dla własnego dobra nie powiedzieliście: „To są oszczerstwa!”.

24.13. Dlaczego ci, którzy rozgłaszali te kłamstwa, nie okazali czterech świadków, aby to udowodnić? Skoro nie przedstawili świadków, to w oczach Boga są kłamcami.

24.14. Gdyby nie to, że Bóg okazuje wam swoje miłosierdzie i miłość, w tym i przyszłym życiu, to spadłaby na was straszna kara za to, co mówiliście.

24.15. Kiedy wzięliście to na swoje języki i wypowiadały to wasze usta, wydawało się wam, że to błahostka, a w oczach waszego Pana była to sprawa poważna.

24.16. Dlaczego, gdy usłyszeliście o tym, nie powiedzieliście: „Nie godzi się nam tego powtarzać. Chwała niech będzie Bogu. To jest straszne oszczerstwo”.

24.17. Bóg ostrzega was, abyście już więcej tego nie powtarzali, jeżeli jesteście wierzący.

24.18. Bóg wyjaśnia wam znaki. On jest Mądry i Wszechwiedzący.

24.19. Bolesna kara w tym i przyszłym życiu czeka tych, którzy pragną, aby niemoralność rozprzestrzeniała się wśród wierzących. Bóg wie o wszystkim, wy nie.

24.20. Gdyby nie to, że Bóg okazuje wam swoje miłosierdzie i łaskę i to, że jest Łagodny i  Miłujący (bylibyście zgubieni).

24.21. Wy, którzy wierzycie. Nie chodźcie drogami szatana, on bowiem namawia do rzeczy nagannych i haniebnych tych, którzy chodzą jego drogami. Gdyby nie to, że Bóg okazuje wam swoje miłosierdzie i miłość, nikt z was nie byłby oczyszczony. On oczyszcza bowiem tych, których zechce. Bóg jest Wszechsłyszący i Wszechwiedzący.

24.22. Ci spośród was, których obdarzono łaską i bogactwem, nie powinni odmawiać dzielenia się z krewnymi, biednymi i tymi, którzy opuścili swe domy dla sprawy Boga. Niech wybaczają i litują się. Czy sami nie pragniecie miłości Boga? Bóg jest najbardziej Wybaczający i Miłujący.

24.23. Ci, którzy rzucają oskarżenia na niewinne, nieświadome i wierzące kobiety, będą przeklęci w tym i przyszłym życiu. Czeka ich sroga kara.

24.24. Będzie to w Dniu, kiedy ich języki, ręce i nogi będą świadczyć przeciw nim w sprawie tego, co robili.

24.25. W tym Dniu Bóg zapłaci im w pełni za to, co czynili i dowiedzą się, że Bóg jest Jawną Prawdą.

24.26. Złe kobiety są dla złych mężczyzn, a źli mężczyźni dla złych kobiet. Dobre kobiety są dla dobrych mężczyzn, a dobrzy mężczyźni są dla dobrych kobiet. (Dobrzy ludzie) są uniewinnieni od tego, co o nich mówią. Dla nich będzie przebaczenie i hojne dary.

24.27. Wy, którzy wierzycie! Nie możecie wchodzić do nieswoich domów, dopóki nie poprosicie o zezwolenie (wejścia) i nie pozdrowicie ich mieszkańców. Najlepiej będzie dla was, jeżeli będziecie o tym pamiętać.

24.28. Jeżeli nikogo nie zastaniecie, nie wchodźcie, dopóki nie otrzymacie pozwolenia. Jeżeli poproszą was, abyście odeszli, to odejdźcie. Tak będzie najlepiej dla was. Bóg dobrze wie, co czynicie.

24.29. Nie ma nic złego w tym, gdy wejdziecie do niezamieszkałych domów, w których są wasze dobra. Bóg dobrze wie, co czynicie jawnie i w ukryciu.

24.30. Powiedz wierzącym mężczyznom, aby powstrzymywali swoje spojrzenia i skrywali swoją intymność. Tak zachowają czystość. Bóg widzi wszystko, co oni czynią.

24.31. Powiedz wierzącym kobietom, aby powstrzymywały swoje spojrzenia i strzegły swej intymności. Niech nie wystawiają na pokaz swych wdzięków oprócz tego, co jest (zawsze) widoczne. Niech swoimi welonami zakrywają także swoje piersi. Niech ozdoby[3]Można to odczytywać w znaczeniu miejsc, gdzie nosi się ozdoby. swoje okazują jedynie swoim mężom lub swoim ojcom albo swoim teściom, swoim synom albo synom swoich mężów, swoim braciom lub synom swoich braci, synom swoich sióstr lub ich żonom, swoim służącym kobietom i swoim służącym mężczyznom, którzy (z racji wieku) pozbawieni są pragnień cielesnych oraz chłopcom, którzy nie poznali nagości kobiet. Niech nie chodzą w sposób odkrywający ich ozdoby. Wierzący, zwracajcie swą uwagę ku Bogu, a będziecie szczęśliwi.

24.32. Poślubiajcie tych spośród was, którzy są samotni, a także sprawiedliwych spośród waszych niewolników i niewolnic. Jeżeli są biedni, to Bóg obdarzy ich swą łaską. On jest Szczodry i Wszechwiedzący.

24.33. Ci, którzy nie mają środków na zawarcie małżeństwa, niech żyją w czystości, aż Bóg obdarzy ich swą łaską. Tych spośród waszych niewolników, którzy pragną aktu wyzwolenia, wyzwólcie, jeśli dostrzegacie w nich dobro. Dajcie im z tego, czym Bóg was obdarzył. Nie zmuszajcie waszych niewolnic, chcących żyć w czystości, do prostytucji, chcąc uzyskać (ulotne) korzyści w życiu doczesnym. Bóg będzie Przebaczający i Miłujący wobec tych (niewolnic), które zostały przez kogoś przymuszone do prostytucji.

24.34. Zesłaliśmy wam wyraźne znaki, pokazaliśmy przykłady tych, którzy byli przed wami, daliśmy napomnienie ludziom bogobojnym.

24.35. Bóg jest Światłem nieba i ziemi. Jego światłość jest jak nisza, w której umieszczono lampę zamkniętą w krysztale mieniącym się jak gwiazda. Światło płonie z błogosławionego drzewa oliwnego, którego nie znajdziecie ani na wschodzie, ani na zachodzie. Oliwia z tego drzewa jaśnieje, nawet gdy nie tknie jej ogień. Światło nad światłami. Bóg prowadzi ku światłu drogą prostą, kogo tylko zechce. Bóg przytacza przypowieści i ma wiedzę o wszystkim.

24.36. (Tę światłość odnajdziecie) w domach, które Bóg zezwolił zbudować i czczone jest w nich Jego imię. Jest w nich wielbiony (w modlitwach) rano i wieczorem

24.37. przez ludzi, którym handel i sprzedaż nie przeszkodzi we wspominaniu Boga, w odprawianiu modlitwy oraz płaceniu podatku. Oni boją się Dnia, w którym serca i spojrzenia będą się odwracać

24.38. ku temu, czy Bóg wynagrodzi ich stosownie do ich zasług i obdarzy ich jeszcze większą łaską. Bóg obdarza, kogo tylko zechce, bez wystawiania rachunku.

24.39. Uczynki tych, którzy są niewierzący, są niczym miraż na pustyni. Spragniony dostrzega w nim wodę, a kiedy się zbliży, nie znajduje jej. Ale znajdzie tam Boga, który całkowicie rozliczy go z jego uczynków. Bóg jest szybki w rozliczaniu.

24.40. (Ich uczynki) są też jak ciemności w morskiej głębinie przykryte falami, na które nachodzą następne fale, a nad nimi rozpościerają się chmury. Ciemności nad ciemnościami. Gdy ktoś unosi swoje ręce, ledwie je dostrzega. Jeżeli Bóg nie da komuś światła, ten pozostanie nieoświecony [4]Lub „to nie będzie miał światła”..

24.41. Czy nie widziałeś, że Boga wychwalają wszyscy, co są w niebiosach, na ziemi i ptaki z  rozpostartymi skrzydłami? Każdy z nich zna swoją modlitwę i wie, jak Go wychwalać. A Bóg wie o wszystkim, co oni czynią.

24.42. Do Boga należy Królestwo nieba i ziemi i do Niego wszystko powróci.

24.43. Czy nie widziałeś, jak Bóg przesuwa chmury, łączy je, zbija w ogromne masy? Widziałeś, jak spada z nich deszcz? On zsyła grad z chmur (burzowych), które zdają się schodzić niczym góry z nieba. Gradem Bóg smaga, kogo tylko zechce i chroni przed nim, kogo tylko zechce, a lśnienie Jego błyskawic nieomal odbiera wzrok.

24.44. Bóg zamienia noc i dzień. To cud, dla wszystkich, którzy patrzą i wierzą.

24.45. Bóg stworzył z wody każde zwierzę. Wśród nich są takie, które pełzają na swoim brzuchu, takie, które chodzą na dwóch nogach i takie, które chodzą na czterech nogach. Bóg stwarza to, co zechce. On ma władzę nad wszystkim.

24.46. Zaprawdę, zesłaliśmy wyraźne znaki. Bóg prowadzi drogą prostą, kogo tylko zechce.

24.47. Mówią: „Wierzymy w Boga i Jego Wysłannika oraz okazujemy posłuszeństwo”. Później jednak niektórzy odwracają się od swej wiary. Oni są niewierzący.

24.48. Kiedy są przywoływani do Boga i Jego Wysłannika, aby on rozsądził pomiędzy nimi, oni odmawiają.

24.49. Gdyby jednak słuszność była po ich stronie, nie odmówiliby i poddaliby się (osądowi).

24.50. Czy chore są ich serca? Czy wątpią? Może boją się, że Bóg i Jego Wysłannik, potraktują ich niesprawiedliwie? To oni są niesprawiedliwi wobec samych siebie.

24.51. Natomiast wierzący, gdy są przywoływani do Boga i Jego Wysłannika, aby on rozsądził pomiędzy nimi, mówią: „Słyszymy i jesteśmy posłuszni”. Podobni im będą szczęśliwi.

24.52. Kto okazuje posłuszeństwo Bogu i Jego Wysłannikowi, jest bogobojny i pobożny, będzie zwycięzcą.

24.53. Oni składają na Boga najgorliwsze przysięgi, że jeśli im rozkażesz, wyruszą z pewnością do walki. Powiedz im: „Nie składajcie przysiąg, wystarczy wasze posłuszeństwo. Przecież Bóg wie najlepiej, co czynicie”..

24.54. Powiedz: „Okazujcie posłuszeństwo Bogu i Jego Wysłannikowi. Jeżeli okażecie nieposłuszeństwo, to on ponosi odpowiedzialność tylko za to, do czego go zobowiązano, a wy ponosicie odpowiedzialność za to, do czego zobowiązano was. Okazując mu posłuszeństwo, zostaniecie poprowadzeni drogą prostą. Wysłannik ma jedynie obowiązek przekazać wam objawienie (Boże)”.

24.55. Bóg złożył obietnicę tym, którzy uwierzyli i czynią dobro, że będą spadkobiercami ziemi i tych, którzy byli przed nimi oraz, że uczyni silną religię, którą im ofiarował. Obiecał, że zamieni ich obawy w poczucie bezpieczeństwa. Oni będą czcić Boga i nie będą dodawać Mu współtowarzyszy. Ci, którzy nadal nie będą wierzyć, są grzesznikami.

24.56. Módlcie się regularnie, płaćcie podatek, słuchajcie Wysłannika, a będzie wam okazane miłosierdzie.

24.57. Nie obawiajcie się, że niewierzący są w stanie zmienić postanowienia Boga na ziemi. Ich miejscem przeznaczenia jest Piekło, a jest to straszne miejsce.

24.58. Wierzący! Wasi niewolnicy[5]Służący. i wasze dzieci, które nie osiągnęły jeszcze dojrzałości, niech proszą o pozwolenie wejścia (do waszych komnat) w trzech przypadkach: przed poranną modlitwą, kiedy przebieracie się w porze południa i po modlitwie nocnej. To trzy pory dnia waszej prywatności [6]Lub „nagości”, tłumaczone także jako czas „odpoczynku”.. Poza nimi nie będzie grzechem wasze wzajemne odwiedzanie się bez pozwolenia. Tak Bóg wyjaśnia wam Swoje znaki. On jest Mądry i Wszechwiedzący.

24.59. Niech proszą także o pozwolenie wejścia te wasze dzieci, które już osiągnęły wiek dojrzały, tak jak przed nimi prosiły o to te dzieci, które osiągnęły ten wiek. Tak Bóg wyjaśnia wam Swoje znaki. On jest Mądry i Wszechwiedzący.

24.60. Te kobiety, które ze względu na swój wiek już nie będą zawierać małżeństw, nie będą miały grzechu, jeśli zdejmą swe szaty w taki sposób, aby nie okazywać swoich wdzięków. Jednak lepszym dla nich będzie, jeśli będą się od tego powstrzymywać. Bóg jest Wszechsłyszący i Wszechwiedzący.

24.61. Nie będą mieli grzechu: niewidomy, kaleki, chory i wy sami, jeśli oni będą spożywać razem z wami w domach waszych. Nie będziecie mieli grzechu, jeśli spożywać będziecie w domach waszych ojców, w domach waszych matek, w domach waszych braci, w domach waszych sióstr, w domach waszych stryjów, w domach sióstr waszych ojców, w domach waszych wujów, w domach sióstr waszych matek, w domach, którymi się opiekujecie, w domach waszych przyjaciół. Nie będziecie mieli grzechu bez względu na to, czy posilacie się razem z nimi czy osobno. Kiedy jednak wchodzicie do ich domów, pozdrawiajcie się wzajemnie pozdrowieniem ustanowionym przez Boga [7]Pokój z tobą (z wami).. Tak Bóg wyjaśnia wam Swoje znaki, abyście mogli je zrozumieć.

24.62. Naprawdę wierzącymi są ci, którzy wierzą w Boga i Jego Wysłannika, i nie opuszczają go, kiedy stoją przy nim dla jakiejś wspólnej sprawy, bez poproszenia go o zgodę (na odejście). Ci, którzy tak czynią, są tymi, którzy wierzą w Boga i Jego Wysłannika. Jeżeli proszą cię o takie pozwolenie dla załatwienia swoich spraw, udziel je tym, którym zechcesz, ale proś Boga o przebaczenie dla nich. Bóg jest najbardziej Przebaczający i Miłujący.

24.63. Nie zwracajcie się do Wysłannika słowami, którymi zwracacie się do siebie wzajemnie. Bóg dobrze wie, którzy z was ukradkiem odchodzą od Niego, szukając jedynie wymówek. Niech obawiają się ci, którzy są nieposłuszni Jego rozkazom, aby nie dosięgnęło ich jakieś nieszczęście i nie spadła na nich surowa kara.

24.64. Wiedzcie, że do Boga należy wszystko, co jest w niebie i na ziemi. On dobrze zna waszą sytuację i doskonale wie, kiedy nadejdzie Dzień, w którym wszyscy przed Nim staniecie. Wtedy przedstawi wam uczynki Wasze, bowiem Bóg wie o wszystkim.

Przypisy

Przypisy
1Prorok Muhammad (s) powiedział: „Człowiek, który szczerze wyraża skruchę za swój grzech, jest jak osoba bez grzechu” (Al-Kafi).
2Dotyczy to oskarżeń, kierowanych pod adresem żony Proroka Muhammada (s), Aiszy.
3Można to odczytywać w znaczeniu miejsc, gdzie nosi się ozdoby.
4Lub „to nie będzie miał światła”.
5Służący.
6Lub „nagości”, tłumaczone także jako czas „odpoczynku”.
7Pokój z tobą (z wami).

Leave a Reply