SURA 108 – Al-Kauthar

OBFITOŚĆ

Wyszukaj w tej Surze:

Wyszukaj w całym Koranie:

 

W imię Boga Miłosiernego, Miłującego.

108.1. (Wysłanniku) obdarzyliśmy cię wszelaką obfitością (al- Kautar[1]Dosł. „obfitość” wszelkiego dobra.  Według różnych komentatorów owo obfite dobro to nazwa strumienia w Raju, dar proroctwa, Koran, mądrość lub liczne potomstwo. Biorąc pod uwagę kontekst całej sury (w którym niewierzący szydzili z Proroka (s) nazywając go pozbawionym potomstwa, ponieważ nie miał synów, którzy kontynuowaliby jego linię), tradycja szyicka skłania się ku wnioskowi, że przykładem danego Prorokowi (s) obfitego dobra jest jego córka, Fatima (a.s.), której związek z Imamem Alim (a.s.) dał początek długiej i licznej linii potomków Proroka. ).

108.2. Dlatego módl się do twojego Pana i składaj Jemu ofiarę.

108.3. Zaprawdę ten, który cię nienawidzi, będzie pozbawiony potomstwa.

Przypisy

Przypisy
1Dosł. „obfitość” wszelkiego dobra.  Według różnych komentatorów owo obfite dobro to nazwa strumienia w Raju, dar proroctwa, Koran, mądrość lub liczne potomstwo. Biorąc pod uwagę kontekst całej sury (w którym niewierzący szydzili z Proroka (s) nazywając go pozbawionym potomstwa, ponieważ nie miał synów, którzy kontynuowaliby jego linię), tradycja szyicka skłania się ku wnioskowi, że przykładem danego Prorokowi (s) obfitego dobra jest jego córka, Fatima (a.s.), której związek z Imamem Alim (a.s.) dał początek długiej i licznej linii potomków Proroka.

Leave a Reply