SURA 107 – Al-Maun

POMAGANIE

Wyszukaj w tej Surze:

Wyszukaj w całym Koranie:

 

W imię Boga Miłosiernego, Miłującego.

107.1. Czy widziałeś tego, który zaprzecza wierze w Sąd?

107.2. To jest ten, który odpędza sieroty

107.3. i nie zachęca do nakarmienia biednych.

107.4. Biada tym, którzy się modlą,

107.5. bez należytej dbałości.

107.6. Czynią to na pokaz[1]Werset 6 może być kontynuacją wersetu 5 lub wstępem do wersetu 7. W znaczeniach: „modlą się niedbale, czyniąc to tylko na pokaz ”  lub „czynią dobro na pokaz, a w rzeczywistości odmawiają pomagania innym ludziom”. Bez względu na połączenie, jest to potępienie hipokrytów, którzy chcą być tylko postrzegani jako ludzie religijni i dobrzy, a naprawdę nie chcą okazać komukolwiek jakiejkolwiek pomocy.,

107.7. a odmawiają pomagania (innym).

Przypisy

Przypisy
1Werset 6 może być kontynuacją wersetu 5 lub wstępem do wersetu 7. W znaczeniach: „modlą się niedbale, czyniąc to tylko na pokaz ”  lub „czynią dobro na pokaz, a w rzeczywistości odmawiają pomagania innym ludziom”. Bez względu na połączenie, jest to potępienie hipokrytów, którzy chcą być tylko postrzegani jako ludzie religijni i dobrzy, a naprawdę nie chcą okazać komukolwiek jakiejkolwiek pomocy.

Leave a Reply