SURA 104 – Al-Humaza

OSZCZERCA

Wyszukaj w tej Surze:

Wyszukaj w całym Koranie:

 

W imię Boga Miłosiernego, Miłującego.

104.1. Biada każdemu oszczercy i szydercy,

104.2. który gromadzi bogactwo i ciągle je przelicza.

104.3. Wydaje mu się, że jego bogactwo uczyni go nieśmiertelnym.

104.4. Ależ nie. On zostanie wrzucony do miażdżącego (w Piekle).

104.5. Co pozwoli tobie zrozumieć, czym jest miażdżące?

104.6. To jest rozpalony ogień Boga,

104.7. który będzie wspinał się do serc (grzeszników)

104.8. i utworzy nad nimi (szczelne) sklepienie

104.9. osadzone na wysokich kolumnach (ognia).

Leave a Reply