Sura 1 – Al-Fatiha

Otwierająca (Księgę)

Wyszukaj w tej Surze:

Wyszukaj w całym Koranie:

 

1.1. W imię Boga Miłosiernego, Miłującego [1]Basmala,  muzułmańska formuła Bi-ismi Allahi ar-Rahmani ar-Rahim, najczęściej tłumaczona jako: „W imię Boga Miłosiernego, Litościwego”. Słowa „Rahman” i „Rahim”  pochodzą z jednego źródła, od tego samego słowa „rahma” w języku arabskim. Odnośnie różnicy między tymi dwoma imionami Boga Imam Sadik (a.s.) powiedział: „Bóg jest Bogiem wszystkiego i wszystkich, jest Miłosierny (Rahman) dla wszystkich swych stworzeń i szczególnie Miłujący (Rahim) dla wierzących” (Al-Kafi)..

1.2.  Chwała Bogu, Panu światów.

1.3. Miłosiernemu i Miłującemu,

1.4. Władcy Dnia Sądu.

1.5. Tylko Ciebie czcimy [2]Imam Sadik (a.s.) powiedział: „Niektórzy czczą Boga ponieważ się Go boją – jest to cześć niewolników. Inni czczą Go w nadziei na Jego nagrodę – jest to cześć handlarzy. Inni zaś czczą Go przez wzgląd na Jego miłość i jest to wiara ludzi szlachetnych” (Al-Kafi). Imam Ali (a.s.) powtórzył tę samą naukę, mówiąc jednak, że trzecia grupa czci Boga z wdzięczności wobec Niego (Nahdż al-Balagha). i tylko Ciebie prosimy o pomoc.

1.6. Prowadź nas drogą prostą [3]Drogą wiary w Boga, drogą prowadząca do zbawienia. Imam Sadik (a.s.) powiedział, że wers ten oznacza: „Panie, pokaż nam drogę, której końcem jest twoja miłość, która prowadzi do Raju i która powstrzymuje nas przed wyniszczającymi żądzami i naszymi złymi decyzjami” (Ma’ani al-Achbar). Imam Sadik (a.s.) powiedział: „Drogą prostą jest przywódca wierzących, Imam Ali (a.s.)” (Tafsir Ajjaszi).,

1.7. drogą tych, których obdarzyłeś Swoimi błogosławieństwami, a nie tych, którzy zasłużyli na Twój gniew, ani tych, którzy zbłądzili.

Przypisy

Przypisy
1Basmala,  muzułmańska formuła Bi-ismi Allahi ar-Rahmani ar-Rahim, najczęściej tłumaczona jako: „W imię Boga Miłosiernego, Litościwego”. Słowa „Rahman” i „Rahim”  pochodzą z jednego źródła, od tego samego słowa „rahma” w języku arabskim. Odnośnie różnicy między tymi dwoma imionami Boga Imam Sadik (a.s.) powiedział: „Bóg jest Bogiem wszystkiego i wszystkich, jest Miłosierny (Rahman) dla wszystkich swych stworzeń i szczególnie Miłujący (Rahim) dla wierzących” (Al-Kafi).
2Imam Sadik (a.s.) powiedział: „Niektórzy czczą Boga ponieważ się Go boją – jest to cześć niewolników. Inni czczą Go w nadziei na Jego nagrodę – jest to cześć handlarzy. Inni zaś czczą Go przez wzgląd na Jego miłość i jest to wiara ludzi szlachetnych” (Al-Kafi). Imam Ali (a.s.) powtórzył tę samą naukę, mówiąc jednak, że trzecia grupa czci Boga z wdzięczności wobec Niego (Nahdż al-Balagha).
3Drogą wiary w Boga, drogą prowadząca do zbawienia. Imam Sadik (a.s.) powiedział, że wers ten oznacza: „Panie, pokaż nam drogę, której końcem jest twoja miłość, która prowadzi do Raju i która powstrzymuje nas przed wyniszczającymi żądzami i naszymi złymi decyzjami” (Ma’ani al-Achbar). Imam Sadik (a.s.) powiedział: „Drogą prostą jest przywódca wierzących, Imam Ali (a.s.)” (Tafsir Ajjaszi).

Leave a Reply