Category

Bez kategorii
W imię Boga Miłosiernego, Miłującego. 114.1. Powiedz: „Szukam schronienia u Pana ludzi, 114.2. Władcy ludzi, 114.3. Boga ludzi, 114.4. przed złem nieustannie kuszącego w ukryciu, 114.5. który szepce zło do serc ludzi 114.6. czy to z dżinnów, czy z (samych) ludzi”.
Read More
W imię Boga Miłosiernego, Miłującego. 113.1. Powiedz: „Szukam schronienia u Pana porannej zorzy, 113.2. przed złem Jego stworzeń[1]Nie Bóg stworzył zło, ale wiele z jego stworzeń sięgnęło zła., 113.3. przed złem ciemności, gdy się rozpościera, 113.4. przed złem czarownic, dmuchających w węzły[2]Nawiązanie do dawnych, magicznych praktyk, wiązania węzłów na sznurach jako zaklęć, które spełnić się miały poprzez dmuchanie na nie i wypowiadanie zaklęć., 113.5. przed złem zazdrośnika, kiedy zaczyna zazdrościć”. Przypisy[+] Przypisy ↑1 Nie Bóg stworzył zło, ale wiele z jego stworzeń sięgnęło zła. ↑2 Nawiązanie do dawnych, magicznych praktyk, wiązania węzłów na sznurach jako zaklęć, które spełnić się miały...
Read More
Sura, która po surze „Otwierającej”, jest najczęściej recytowaną w modlitwach muzułmanów. To kwintesencja czystego monoteizmu. Często tłumaczona jako „Czystość wiary”, „Szczerość wiary”, „Wiara oczyszczona”, czy „Jedność Boga”, czyli wiara bez „dodatków”, w Jednego, Jedynego Boga. W imię Boga Miłosiernego, Miłującego. 112.1. Powiedz: „On jest Bogiem Jedynym, 112.2. Bogiem Samowystarczalnym [1]Nikogo nie potrzebuje, a Jego potrzebują wszyscy.. 112.3. Nie zrodził i nie został zrodzony. 112.4. Nikt nie jest Mu równym. Przypisy[+] Przypisy ↑1 Nikogo nie potrzebuje, a Jego potrzebują wszyscy.
Read More
W imię Boga Miłosiernego, Miłującego. 111.1. Ręce Abu Lahaba[1]Przydomek stryja Muhammada (s), Abd al-Uzza , jednego z największych wrogów Proroka (s)  i islamu wśród mekkańczyków. zostaną zniszczone i on będzie zniszczony. 111.2. Jego bogactwo i wszystko, co posiada, nigdy mu nie pomoże. 111.3. Będzie płonął w ogniu piekielnym 111.4. wraz ze swoją żoną, nosicielką drewna opałowego[2]Różne są interpretacje i tego wersetu. Nosicielka drewna, ponieważ w nocy rzucała cierniami w drzwi domu Proroka (s). Nosicielka drewna w przyszłym życiu, aby podtrzymywać ogień piekielny. Interpretacja szersza: nosicielka kłamstw dotyczących islamu i Muhammada (s).. 111.5. Na szyi będzie miała powróz z palmowych włókien....
Read More
W imię Boga Miłosiernego, Miłującego. 110.1. Kiedy od Boga przychodzi pomoc i zwycięstwo 110.2. i widzisz, jak tłumy przystępują do religii Boga, 110.3. to głoś chwałę twego Pana i proś Go o przebaczenie. On jest Przyjmującym skruchę.
Read More
W imię Boga Miłosiernego, Miłującego. 109.1. Powiedz: „Niewierni: 109.2. Ja nie oddaję czci temu, co wy czcicie. 109.3. Wy nie czcicie tego, co ja czczę. 109.4. Nie będę służył temu, czemu wy służycie. 109.5. Wy nie będziecie służyć temu, czemu ja służę. 109.6. Wasza religia dla was, moja religia dla mnie”.
Read More
W imię Boga Miłosiernego, Miłującego. 108.1. (Wysłanniku) obdarzyliśmy cię wszelaką obfitością (al- Kautar[1]Dosł. „obfitość” wszelkiego dobra.  Według różnych komentatorów owo obfite dobro to nazwa strumienia w Raju, dar proroctwa, Koran, mądrość lub liczne potomstwo. Biorąc pod uwagę kontekst całej sury (w którym niewierzący szydzili z Proroka (s) nazywając go pozbawionym potomstwa, ponieważ nie miał synów, którzy kontynuowaliby jego linię), tradycja szyicka skłania się ku wnioskowi, że przykładem danego Prorokowi (s) obfitego dobra jest jego córka, Fatima (a.s.), której związek z Imamem Alim (a.s.) dał początek długiej i licznej linii potomków Proroka. ). 108.2. Dlatego módl się do twojego Pana i...
Read More
W imię Boga Miłosiernego, Miłującego. 107.1. Czy widziałeś tego, który zaprzecza wierze w Sąd? 107.2. To jest ten, który odpędza sieroty 107.3. i nie zachęca do nakarmienia biednych. 107.4. Biada tym, którzy się modlą, 107.5. bez należytej dbałości. 107.6. Czynią to na pokaz[1]Werset 6 może być kontynuacją wersetu 5 lub wstępem do wersetu 7. W znaczeniach: „modlą się niedbale, czyniąc to tylko na pokaz ”  lub „czynią dobro na pokaz, a w rzeczywistości odmawiają pomagania innym ludziom”. Bez względu na połączenie, jest to potępienie hipokrytów, którzy chcą być tylko postrzegani jako ludzie religijni i dobrzy, a naprawdę nie chcą okazać...
Read More
W imię Boga Miłosiernego, Miłującego. 106.1. Dla dobra Kurajszytów 106.2. pozwoliliśmy im podróżować zimą i latem[1]Dzięki łasce Boga nauczyli się podróżować w celach handlowych, latem na północ, a zimą na południe.. 106.3. Niech więc (teraz) oddają cześć Panu tego Domu[2]Kaaba., 106.4. bo to On nakarmił ich, gdy był głód, zapewnił bezpieczeństwo i uwolnił od strachu. Przypisy[+] Przypisy ↑1 Dzięki łasce Boga nauczyli się podróżować w celach handlowych, latem na północ, a zimą na południe. ↑2 Kaaba.
Read More
W imię Boga Miłosiernego, Miłującego. 105.1. Czy nie widziałeś, jak twój Pan potraktował lud słonia?[1]Abraha (abisyński król Himjarytów) i jego żołnierze z Aksum zostali w cudowny sposób zatrzymani podczas swojej wyprawy na Mekkę (szli od strony Jemenu), podczas której chcieli zniszczyć Kaabę (w ogóle nie dotarli do Mekki), aby przyciągnąć pielgrzymów do świątyni, którą Abraha wybudował w Jemenie . Jednocześnie w ten sposób osiągnąłby inny cel: przejęcie szlaków handlowych od Arabów. W swoich szeregach Abisyńczycy  mieli kilkanaście słoni. Słoń, na którym poruszał się Abraha, przyklęknął przed bramą Mekki, oddając hołd Bogu, a stado cudownych ptaków wysłanych, przez Boga, zrzuciło kamienne...
Read More
1 2 3 12